Undersköterska

Senast uppdaterad: 2019-05-10

Tillbaka

Det finns mycket stora chanser att få jobb som undersköterska idag (år 2019) och på fem- samt 10-års sikt (baserat på olika prognoser, bland annat den som Arbetsförmedlingen gör).

Men vem är det som egentligen får kalla sig "undersköterska"? Är det en viss utbildning eller arbetslivserfarenhet som krävs eller både och? 

Utredningen om reglering av yrket Undersköterska föreslår att undersköterska bör bli en "skyddad yrkestitel" i Sverige. Endast de som har viss utbildning eller kompetens ska kunna få använda yrkestiteln "Undersköterska". Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Källa: Regeringen.se

Men idag (maj 2019) gäller fortfarande följande:

Yrket undersköterska tillhör inte de legitimationsyrken och "Undersköterska" är ännu inte en skyddad yrkestitel. Därför har man från utbildningssidan inte fastställt exakt vad man måste studera för att få ett arbete som undersköterska. 

I Sverige är det arbetsgivaren som avgör om en sökande till en tjänst som "undersköterska" har tillräckliga kvalifikationer, det vill säga den kompetens som arbetet kräver.

Eftersom undersköterska inte är något legitimationsyrke finns det heller inte någon fastställd utbildningsplan som, när man fullgjort den, per automatik gör att man har rätt att titulera sig som "undersköterska", även om före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och före detta studerande på Komvux, som fick godkända betyg i alla eller de flesta av kurserna i ett kurspaket som oftast bär namnet "Vård och Omsorg", generellt sett brukar kallas för och betraktas som undersköterskor.

Socialstyrelsen har gett ut Allmänna råd om vad som bör krävas för att bli anställd som undersköterska. I Kommunals avtal för år 2016 förtydligas att för att omfattas av det nya löneavtalet ska undersköterskor ha en utbildning som "motsvarar deras yrkestitel".
Inom vuxenutbildning (Komvux) utgår man oftast från socialstyrelsens Allmänna råd och rekommenderar de studerande att läsa 1400 gymnasiepoäng vård- och omsorgskurser - för ökad anställningsbarhet i hela Sverige, möjlighet till löneutveckling samt en möjlighet att komplettera till yrkesexamen från Komvux senare.

Komvux (eller Vuxenutbildningen som den heter i vissa kommuner) ansvarar varje kommun för. Vill man som vuxen (från 1 juli det kalenderår man fyller 20 år eller om man redan har en treårig gymnasial utbildning bakom sig) utbilda sig på gymnasienivå för att kunna få jobb som undersköterska, vänder man sig till Komvux eller Vuxenutbildningen i den kommunen där man är folkbokförd.

På ungdomsgymnasiet erbjuds det Vård- och omsorgsprogrammetmånga gymnasieskolor runt om i landet. På en del av dem kan man läsa VO som gymnasial lärling. VO har inga inriktningar men ger möjlighet för specialiseringar och finns även som en Riksrekryterande utbildning (med särskild variant: Teckenspråk)

Vidareutbildningar för den som läste Vård- och omsorg på gymnasiet eller på Komvux finns bland annat på en yrkeshögskola. På en yrkeshögskoIa kan man bIand annat utbiIda sig tiII SpeciaIistundersköterska, Tandsköterska eIIer tiII HäIso- och sjukvårdsadministratör (Medicinsk sekreterare, ett yrke som tidigare hette "Iäkarsekreterare").

Andra yrken som kan vara av intresse för dig är kanske bi a -  PersonIig assistent, SociaIpedagog och Vårdare inom funktionsnedsättning.

Andra Iiknande yrken:  Hemtjänstpersona, Skötare inom psykiatrisk vård, Barnskötare, Hantverkspedagog, Habiliteringsassistent, Lekterapeut, Sjukhuslärare, Sjukhusclown, Boendestödjare/boendeassistent.

 

 

 

 

Om man vill veta lite mer undersköterskans arbetsuppgifter, vill vi tipsa om ett några riktigt bra Youtube klipp: 

videoklipp om undersköterska Daniela  

videoklipp om yrke undersköterska från Arbetsförmedlingen

videoklipp om Vård- och omsorgsprogrammet

och nere ser du adress till länkar (i sin helhet) men det går bra att klicka på "blå text" ovan,
så kommer man direkt in på:
https://www.youtube.com/watch?v=VO09ToQSOXg
https://www.youtube.com/watch?v=iqwrb7PDxXw
https://www.youtube.com/watch?v=niri6YVAOTw

 

Tillbaka