Vad är Studie- och yrkesvägledarens roll?

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Tillbaka

 

SYV är en vanlig förkortning för Studie- och yrkesvägledare. Den förkortning som användes innan SYV är SYO som står för "SYO-konsulent" där SYO = Studie- och yrkesorientering.

SYV finns på grund- och gymnasieskolor, högskolor/universitet, på Komvux, på folkhögskolor, inom yrkeshögskola, på Arbetsförmedlingen, inom det privata näringslivet & i olika projekt, riktade mot arbetslösa eller personer som riskerar att bli arbetslösa.

Studie- & yrkesvägledning innebär att man i ett eller flera samtal* med en Studie- & yrkesvägledare tar upp frågor kring val av yrke, utbildning och/eller idéer & beslut kopplade till diverse "söka-jobb" aktiviteter, så som att t.ex. sätta ihop och vässa ett CV, skriva ansökningsbrevet eller förbereda sig inför en anställningsintervju mm.

Det är inte nödvändigt att du har redan valt en studieinriktning eller vet vilket yrke du är intresserad av när du träffar en Studie- & yrkesvägledare. Du kanske har en ide om att starta eget, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med eller har frågor om yrken & utbildningar, som du inte på egen hand lyckades hitta svar på. Studie- & yrkesvägledaren kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal* så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna resurser, personliga förutsättningar & intressen.

Studie- & yrkesvägledaren kan ofta fungera som ett bollplank: hjälpa dig att konkretisera dina tankar & önskemål och, om du så önskar, även materialisera dem i en handlingsplan. Du kan också få allmän information från en SYV: om olika studieformer och i vissa fall även om enskilda (specifika) utbildningar samt om yrken för att komma vidare i din egen planering.

Du kan förbereda dig inför ett samtal med en SYV:
-   Skriv gärna ner dina frågor, tankar & funderingar.

-   Ta med dig dina tidigare betyg & andra viktiga handlingar (t.ex. studieplan, handlingsplan, anställningsbevis, referenser och/eller andra dokument från din "meritportfölj" ) till ett möte med SYV. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* Studie- & yrkesvägledning kan också ske via telefon eller i skrift (t.ex. via mail-växling eller på forum på en internetsida). Har du någon fråga som en SYV kan svara på, är du välkommen att ställa den på www.fragasyv.se         

 

Tillbaka