Teckenspråk

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Tillbaka

Från och med antagning till HT 2014 ger Teckenspråk för hörande meritpoäng när man söker till högskola/universitet i Sverige. Information om det finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Men också personer med äldre gymnasiebetyg ställer frågor om även de kan tillgodoräkna sig meritpoäng för teckenspråk i kurser, som var betygsatta med G-MVG eller med 1-5 betyg. 

Vi ställde den frågan till UHR, Universitets- och högskolerådet och till Antagning.se som ansvarar för antagning till högskoleutbildningar i Sverige.

Här återger vi ett svar från UHR som vi den 3 mars 2015 fick via epost: "Svenskt teckenspråk som lästes enligt äldre kursplaner ger också meritpoäng enligt de regler som gäller för äldre kursplaner (B- och C-språk).
Eftersom det endast fanns Teckenspråk som C språk, TNH201 och TNH202, så kan det endast ge meritpoäng om de har fått 1,0 i meritpoäng för ett annat modern B- språk.
Teckenspråk TNH201 och TNH202 motsvarar idag SVTSVT01, Svenskt teckenspråk för hörande 1 och SVTSVT02, Svenskt teckenspråk för hörande 2."

 

Svar, som vi fick från Antagning.se den 4 mars 2015, lyder: "Ja, elever med äldre betyg får meritpoäng för Teckenspråk för hörande. Här kan du läsa mer om meritpoäng för moderna språk för elever med slutbetyg före 2010: https://bedomningshandboken.uhr.se/Svenska/Meritvardering/Slutbetyg-fore-2010/"

Mer information i finns i Bedömningshandboken på UHR´s hemsida.

 

*** *** ***

 

 

Mer om teckenspråk: Det finns möjlighet att läsa teckenspråk på gymnasiet. Bifogar länk till Skolverkets kursplaner i teckenspråk för hörande. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurs...

Kurser i svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng på samma sätt som kurser i moderna språk. Svenskt teckenspråk för hörande ska alltså likställas med moderna språk i fråga om meritpoäng. Detta tillämpas vid antagning till högskolan.

Om eleven har föräldrar eller syskon som är döva eller använder teckenspråk kan SPSM erbjuda undervisning en vecka varje termin från och med vårterminen i årskurs 1 till och med gymnasieskolans slut. Utbildningen följer SPSM´s ramkursplaner som tagits fram i samverkan med Skolverket (dock ger SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, inte betyg i ämnet då det inte är Skolverket som ansvarar). Utbildningarna ges på SPSM´s respektive Specialskolor för döva och hörselskadade elever och är helt kostnadsfria. Nedan finns det en länk till en plats på SPSM´s hemsida (som kommer att uppdateras den 1 mars 2016 då utbildningen i teckenspråk för syskon/Coda (Child of deaf adult) utvecklats mycket under de senaste åren.

 

 

Tillbaka