1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Om Tillgodoräknande av tidigare utbildning ansöker man när man kom in på ett program, alltså är Antagen, och får svar från utb.ansvariga. Förhandsbesked ges inte, i alla fall enligt våra efterforskningar. 

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Okej, men hur kan man annars få behörighet i ämnet sociologi? Har inte lyckats hitta någon lärarutbildning med det ämnet? Vet att man kan läsa 90hp i ämnet separat, men tänker mest vilka specifika kurser inom sociologi det gäller isf?
  • Milla : Skolverkets föreskrifter beskriver ”att en lärare är behörig i ämnet sociologi i gymnasieskolan om han eller hon har fullgjort ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ämnet sociologi.” Och man måste också ha lärarexamen. Det är alltså specifika kurser :sociologi 1-30hp, sedan sociologi 31-60 hp och sedan sociologi 61-90 hp.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga