1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Om Tillgodoräknande av tidigare utbildning ansöker man när man kom in på ett program, alltså är Antagen, och får svar från utb.ansvariga. Förhandsbesked ges inte, i alla fall enligt våra efterforskningar. 

  • Anton Okej, men hur kan man annars få behörighet i ämnet sociologi? Har inte lyckats hitta någon lärarutbildning med det ämnet? Vet att man kan läsa 90hp i ämnet separat, men tänker mest vilka specifika kurser inom sociologi det gäller isf?
  • Milla Skolverkets föreskrifter beskriver ”att en lärare är behörig i ämnet sociologi i gymnasieskolan om han eller hon har fullgjort ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ämnet sociologi.” Och man måste också ha lärarexamen. Det är alltså specifika kurser :sociologi 1-30hp, sedan sociologi 31-60 hp och sedan sociologi 61-90 hp.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga