1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Jenny;
  jag tänker så här: om eleven inte är myndig (under 18 år) då är det mycket som är vårdnadshavarnas ansvar. det stämmer annars att det är Eleven som söker till gymnasiet men vårdnadshavare bestämmer var eleven bor och i de fall det blir för långt att pendla, kan inte eleven påbörja utbildning även om hen kommer in (om vårdnadshavare ej godkänner att hen flyttar).
  Om det är inom pendlingsavstånd som eleven söker (ej frågan om flytt) då är det Elevens val, inte vårdnadshavarnas.
  Det jag vet säkert är att på gymnasiet fram till den dagen som eleven fyller 18 år så är skolan skyldig att meddela Närvaro till vårdnadshavare; när eleven väl börjar på gymnasiet, kommer vårdnadshavare ändå veta var hen går...
  Jag tror inte det står uttryckligen någonstans att "även om eleven inte vill att vårdnadshavare ska få veta så är skolan ändå skyldig att meddela dem vad eleven söker till..." - sedan är det också ej säkert att eleven kommer in just dit hen söker... det vet du ju mycket väl själv också! :)

  Om man frågar detta hos Skolverket, så tror jag man får svar "det är inte reglerat"... och jag vet att olika grundskolor om IM; introduktionsprogrammen (t.ex yrkesintro) gör olika. Jag vet att många grundskolor samlar in "papperslappar" med vårdnadshavarnas underskrifter på - att de "godkänner" elevernas gymnasieval...
  ****
  Du kan t.ex göra så här: fråga rektorn på den skolan där eleven läser nu. Rektorn är ytterst ansvarig.
  Annars kan du kanske prata med eleven och förklara att det blir väldigt svårt att i 3 år läsa på en utbildning som vårdhadshavarna motsätter sig; eleven ska ju troligtvis bo hemma och i 3 års tid "bråka" om vilken skola hen går till är ohållbart: ingen orkar ha det på det viset. Även när eleven fyller 18 år (kanske under årskurs 2) så har hen med stor sannolikhet inte "ekonomi" för att flytta hemifrån, så hen får ändå "dras" med vårdnadshavarnas åsikter om hans/hennes utbildningsval tills hen kan, ekonomiskt sett, "stå på egna ben".
  Om föräldrarna frågar om gymnasieval som deras barn gjorde, kan du fråga eleven om det är OK att du berättar för föräldrarna; om eleven säger att det inte är OK, förklara att det blir väldigt svårt att genomföra en 3-årig utbildning som vårdnadshavare ej samtycker till.
  Annars får rektorn bestämma. Som sagt, det är hen som är Ytterst ansvarig.
  Testa fråga Skolverket; testa fråg Sveriges Vägledarföreningen; se om du kan få svar från juristen (t.ex stadsjuristen i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  Du får gärna återkomma och berätta vad du fick för svar från de olika ställena. Spännande! En viktig fråga och vi vill också få veta exakt vad som gäller!

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga