Vivianne

  Har en son som har hoppat av gymnasiet. Han har istället börjat på allmän kurs på en folkhögskola. Han får aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Vi har nu förstått att han inte kan få csn pga detta. Och inget csn bidrag därför han är 20 år. Hans ersättning är precis samma belopp som vad folkhögskolan kostar. Så han har inget kvar till kläder, nöje och hemresa. Känner ni till om där finns bidrag/lån han kan söka? Jag fick inga tydliga svar från försäkringskassan idag, utöver han kan söka bostadstillägg, vilket inte lär bli så mycket. Är det föräldrarna som brukar betala? Kan man ”välja” bort aktivitetsersättning, och få en annan ersättning istället som ger möjlighet att söka csn? (Han har en ADHD diagnos.) tacksam för svar!

  • : Det gäller att få fram om man kan ha Aktivitetsersättning från FK och samtidigt andra ersättningar som t.ex Försörjningsstöd (som i folkmun kallas för "socialbidrag") eller om man får jobba extra vid sidan av aktivitetsersättning. Jag får för mig att det är ekonomiskt förmånligt att ha aktivitetsersättning, jämfört med t.ex studiemedel där bidragsdel är rätt liten och lån måste man betala tillbaka sen (med ränta och uppläggningsavgift, så man betalar tillbaka mer än man får).
  • : Tack för svar : )

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Studiemedel har man rätt till från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år och studiemedel består av Bidragsdel och Lånedel. Bidragsdel av studiemedel är cirka 3.000 kr/månaden vid heltidsstudier. Lån måste man betala tillbaka sen. Det finns också "nackdelar" när man får studiemedel i form av att man är tvungen uppvisa godkänt betyg som man får under tiden man har studiemedel; för att i annat fall får man avslag nästa gång man ansöker om studiemedel. Sedan är det också under begränsad tid som man har rätt till studiemedel - hur lång tid man kan få studiemedel på gymnasial nivå beror på vilken bedömning CSN gör ang. personens tidigare utbildningsbakgrund.
  Jag vet inte hur mycket din son får i aktivitetsersättning, men jag gissar på att det är förmånligare för honom att ha aktivitetsersättning än ansökan om studiemedel.
  Tips! fråga på folkhögskolan där din son läser. Personal på folkhögskolan borde ha erfarenhet av liknande situationer och borde kunna ge tips om vilken sort ersättning man kan få vid studier på en folkhögskola.
  Du får gärna kontakta CSN och fråga om villkor kring studiemedel i din sons situation.
  Tips! kontakta "ungdomsgruppen" på socialtjänsten i den kommunen där din son är folkbokförd. Jag är ganska säker på att de som jobbar inom soc.tjänsten är välinsatta i vilka bidrag som ungdomar i din sons situation har rätt till (jag tror de får liknande frågor rätt ofta och har tagit fram info som svarar på den frågan).
  Vi på FRåGA SYV saknar tyvärr den expert-kunskap som skulle behövas för att ge ett uttömmande svar på den här frågan. Vi jobbar ej dagligen med frågor om studieekonomi.
  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!
  Vänligen
  ANNA

  Hej igen!
  Vi fick idag svar från Habiliteringens resurscenter***, Habilitering & Hälsa på Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Var god läs deras svar, nedan:

  Hej,

  Vi känner inte till några andra ersättningar eller bidrag som man kan söka utöver den aktivitetsersättning + bostadstillägg som är beviljad.

  Det är tveksamt om man har rätt till försörjningsstöd, men de kan alltid ringa till sin kommun/stadsdel och höra.

  Studiemedel är ju ett lån som ska betalas tillbaka i ganska hög takt, så det är bra att undvika det då det handlar om gymnasiestudier.

  Ett alternativ är att fråga studievägledare/kursansvarig på aktuell folkhögskola hur de andra eleverna klarar sin ekonomi. Har de någon fond som man kan ansöka från ?

  Med vänlig hälsning
  Konsulent på Habiliteringens resurscenter

  ***Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och om kommunikativt och kognitivt stöd samt ger behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada och ger även stöd och handledning till personal inom Habilitering & Hälsa.

  Vägledare SYV

  Hej!
  jag har nu pratat med en sakkunnig och fick följande svar:
  de som får aktivitetsersättning vid förlängd studiegång har inte rätt att ha studiemedel samtidigt. De får dock jobba (i alla fall så pass lite att det inte påverkar studierna) och behålla aktivitetsersättning. Det är inte förbjudet att vända sig till kommunens socialtjänst och få igång en utredning om personen kan även få "kompletterande försörjningsstöd". Bostadstillägget till aktivitetsersättningen kan man också ansöka om - hos försäkringskassan (och detta även om man bor hemma hos föräldrarna).
  En liten "tröst" i sammanhanget är att aktivitetsersättning "växer" (blir större) i alla fall lite grand ju äldre man blir - den omräknas beroende på åldern på den som får aktivitetsersättning - så det blir längre fram lite mer pengar, vad jag har förstått i alla fall.
  Vidare fick jag också tips om att "genom vården ansöka om fondpengar". Och att det är kuratorer som brukar hjälpa till med det. Det är nytt för mig det där om "fondpengar". Fick svar om att man kan fråga om det på vårdcentralen och hos kuratorn.
  Lycka till!
  Vägledaren

  • Julia : Det här med "fondpengar" - varje Region brukar administrera förvaltning av några fonder som tillkom genom privata donationer. Det är inte 100% garanterat att det finns några sådana fonder just i den regionen där din son bor eller är folkbokförd i, men de flesta län/regioner har någon sort fond där man kan idka pengar. Hur mycket man kan få är väldigt olika, beror bl a på hur mycket pengar som finns kvar att fördela. Det kan krävas rätt mycket jobb för att leta fram var och hur man kan ansöka och sedan finns ingen garanti på att få ut några pengar. Det är extremt slumpmässigt och i grunden orättvist system. Det vi på FRåGA SYV kan tips om är att googla på "fond genom vården" eller ringa till växel i sin "region"(f d Landsting) eller fråga kuratorn man har kontakt med om hen är villig att engagera sig i detta. Ännu ett tips kan vara att ansöka om en God man, om man känner att man själv ej orkar söka pengar ur fonder. om man har funktionsnedsättning kan man eventuellt ha rätt att ha en God man.
  • : Tackar för alla fina svar
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga