1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Elin!
  Ordet du undrar över kommer från latinet "alumnus" som kan översättas som lärjunge eller elev.
  Som det ordet används i svenska språket nu för tiden, så menar man oftast att man blir "en alumn" när man har studerat färdigt vid i första hand universitet (eller högskola) men även efter avslutade gymnasiestudier. En alumn - är alltså en före detta elev vid något lärosäte.
  Dock i första hand (eller i alla fall oftast) menar man "en person som tidigare studerat på universitetet"; ibland kan man även mena "personer som tidigare varit anställda vid universitetet".
  Flera av de svenska universitet har nätverk för sina alumner. Men även andra skolor, t.ex gymnasieskolor kan också ha kontakt med sina f d elever och även främja kontakt alumner emellan, när de kommunicerar med varandra utan skolans inblandning.
  Ordet "alumner" används dock betydligt oftare utomlands, bland annat i USA och Storbritannien - i de länderna där universiteten under mycket lång tid har aktivt jobbat med sina alumnverksamheter.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga