Jennie 45 år
  Baserat på förra årets antagning undrar jag hur högt betyg (poäng) min dotter behöver ha från grundskolan för att komma in på naturvetenskspliga programmet med musik (est) på Donnersgymnasiet i Göteborg. Jag har tittat på gr.se men förstår inte; inträdesprovet kanske räknas om till poäng?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Jennie,

  jag förstår det som så att din dotter är i första hand intresserad av att komma in på NA, Särskild variant /musik/ på Donnergymnasiet>> och man får givetvis titta på Statistik från tidigare antagningsomgångar, men det kan också vara lite "farligt" därför att man vet inte hur det blir framöver. Vi uppmanar elever att göra sitt bästa i varje kurs de läser /men utan att överanstränga eller "bränna ut" sig/ och att även göra sitt bästa på auditions/antagningsprov. Mer kan man inte göra och om det sedan räcker eller inte beror i mångt och mycket även på helt "andra omständigheter", t.ex om antal utbildningsplatser förändras /t.ex utökas jämfört med tidigare år/. Det kan beslutas efter preliminär antagning att pga högt skande tryck utöka antal platser på vissa utbildningar /om lärarkapacitet så tillåter/ - och man kan med samma eller t o m sämre betyg från vårterminen, jämföre med höstterminen, bli antagen /även om man inte var det i den preliminära antagningen/.

  Om man "stirrar sig blind" :) :)  på de siffrorna som gällde vid de tidigare antagningarna kan det vara "farligt" på olika sätt - å ena sidan, om man tycker att siffrorna är "ouppnåeligt höga" - så kanske man avstår från att söka "i onödan"; men om man ser att man idag har högre betyg än det som krävdes förra året - så kan man tänka "Det är lugnt, jag kommer in"! och sedan höjs det antagningsgränsen och man kan missa med väldigt liten marginal - kanske hamna i RESERV. Och sedan om man kommer in från reserv eller inte, är det mycket slump/tur som avgör.
  Därför råder vi att

  - göra sitt bästa i varje kurs man läser men utan att överanstränga sig;

  - söka MÅNGA OLIKA alternativ, även om man har höga betyg; i detta fallet när man är intresserad av Naturvetenskap + Musik, kan vi rekommendera som andra, tredje och så vidare... alternativ söka till naturvetenskapsprogrammen på flera olika gymnasieskolor som SAMTIDIGT ERBJUDER ESTETISKA PROGRAMMET, Musik - inom sitt utbud; detta för att det finns i så fall en chans att få läsa musikkurser inom Individuellt val och/eller som U-kurser, utökade.
  I Gbg är det följande gymnasieskolor, förutom Donner, som erbjuder NA och ES, musik på samma skola:
  Burgårdens>>
  ---
  Hvitfeldtska>>
  och
  LM Engströms>>

  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  ANNA

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga