1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Lydia,

  Kurator inom Hälso- och sjukvården blev i Sverige den 1 juli 2019 ett av de legitimationsyrken där socialstyrelsen utfärdar legitimation och man får ej jobba som det utan legitimation; för att kunna få legitimation måste man ha påbyggnadsutbildning som ställer krav på behörighet (för att komma in på den påbyggnadsutbildningen) att man har socionomexamen i grunden. Socionomexamen kan man endast få genom studier på socionomprogrammet som är 3,5 år lång högskoleutbildning.

  Om yrket Kurator utanför Hälso-och sjukvården, t.ex Skolkurator
  Kuratorer som jobbar utanför Hälso- och sjukvården, exempelvis i skolorna, som Skolkuratorer, får ha vilken utbildning som helst om arbetsgivare bedömer att det är en relevant utbildning. Men vid närmare påseende upptäcker man allt som oftast tycker de som anställer kuratorer att sökande ska vara socionomer i grunden, och även ha jobbat i några år efter examen + även har påbyggnadsutbildning efter socionomprogrammet.
  Det är inte förbjudet att anställa som skolkurator med andra utbildningar än socionomprogrammet, men det sker de facto mycket sällan. För det mesta anställs personer som i grunden är socionomer, alltså har examen från socionomprogrammet. Förklaring som vi på FRåGA SYV fick när vi ställde frågor om det blev följande: på socionomprogrammet läses mycket om socialtjänstlagen + en termins praktik på heltid ingår i socionomprogrammet + arbetsgivare känner till den utbildningen och kan "lita på den", så att säga - att man vet vad som ingår i utbildningen och vad man med examen från socionomprogrammet kan efter avslutad utbildning.
  Du får gärna kontakta studievägledare på socionomprogrammen och fråga om det finns antagning till "senare del av programmet" eller någon "överbryggande utbildning" där man som förskollärare kan på kortare tid läsa mot examen från socionomprogrammet. Vi på FR¨GA SYV är inte alls säkra på att det kan gå, tyvärr.
  Som Förskollärare har du hög kompetens, men inte inom just det område som socionomprogrammet utbildar inom. Du kan få fram vilka kurser som ingår i socionomprogrammet och jämföra med de kurser som du läste på förskollärarprogrammet. Jag tror inte ni läste samma kurser, kan vara så att ingen kurs är exakt samma eller mycket liknande. Det är alltså så att du behöver ha en annan utbildning än den du har om du vill ha en rimlig chans att få anställning som kurator.

  Tuff konkurrens om jobbet som kurator
  Kuratorstjänsterna är mycket eftertraktade. Det är väldigt många som söker och som har "rätt utbildningsbakgrund": socionomprogrammet, några års erfarenhet av att ha jobbat efter socionomexamen + diverse påbyggnadsutbildningar efter socionomprogrammet.
  Det är många personer som tar socionomexamen i Sverige varje termin. Soconomprogrammet ges på många lärosäten och har rätt många platser på varje lärosäte. Konkurrens om jobben som kurator brukar vara ganska hård och arbetsgivare brukar endast välja bland sökande som uppfyller de önskemål som finns: alltså socionomexamen, några års erfarenhet + påbyggnadsutbildning och ofta också att man redan har jobbat som kurator (t.ex vikariat eller behovsanställning). Man börjar ofta jobba som kurator på annat sätt än genom att direkt få fastanställning.
  Min rekommendation är att du söker till socionomprogrammet och om du blir antagen, kan du ansöka om Tillgodoräknande av tidigare utbildning (men jag tror tyvärr att väldigt lite, om något, kan bli tillgodoräknat - jag tror du behöver läsa hela socionomprogrammet i sin helhet, 3.5 år).
  Om du hittar något sätt att på kortare tid omskola sig från förskollärare till socinom/kurator - hör gärna av dig. FRåGA SYV vet mycket men inte allt. Och vi är alltid beredda att ta till oss ny kunskap för att i framtiden ge ännu bättre svar på frågor om yrken och studier!
  Bästa hälsningar och Lycka till!
  D:

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga