1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Victor,

  jag gissar att du vill komma in på en YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING till Automationsingenjör. Om så är fallet, så är det bra för dig att veta att Yrkeshögskola kan ta in obehöriga ,,, därför kan du söka utbildningen även utan att du skaffar dig behörighet. Yrkeshögskolorna kan också ibland erbjuda förberedande kurser ... hör med de yrkeshögskoeutbildningar som du är intresserad av, eller uppge vilka de är - så kan vi höra med dem.

  Annars, så kan du höra med komvux om du kan läsa eller där. Du söker till komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Det är tyvärr inte alla komvux som i sitt utbud har elkurserna. Komvux får köpa kurser eller kurspaket hos andra kommuner, men det är dyrt och därför görs sällan.
  Som "sista utvägen" kan du fundera på att försöka skaffa dig kunskaperna genom självstudier och betyg - genom en prövning.

  • Victor Hej! det stämmer menade yrekshögskolan och såg nu att jag kan plugga samma sak i Jönköping bara att jag behöver plugga till fysik 1.
  • Anna Du kan söka till många olika yrkeshögskoleutbildningar samtidigt - till var och en i första hand. Yrkeshögskola kan ta in obehöriga. Allt fler yh-utbildningar börjar erbjuda förberedande/"överbryggande" kurser för de som inte har alla kurser för särskild behörighet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga