Fanny 22 år

  Hej! Jag har läst tekniskt basår, men en av kurserna på basåret blev inte godkänd. Jag kan givetvis tenta av berörd kurs efter sommaren, men har fått möjligheten att kunna läsa kursen på komvux och bli klar i tid inför sista kompletteringsdag för höstens termin. Som jag har förstått det som så påverkar inte basåret meritvärdet, men hur påverkas meritvärdet om man läser en del av kurserna på basåret och en kurs på komvux? Till exempel, om jag har läst ekonomi på gymnasiet och har ett meritvärde på 19,50 exkl merit för matematik men inkl merit för engelska 7 och språk. Därefter läst tekniskt basår, samt Fysik 2 på komvux. Hur påverkas meritvärdet? Är det enbart Fysik 2 betyget som påverkar? Och hur beräknar man det nya meritvärdet? Tack på förhand!

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Fanny!
  om du får betyget i fysik2 på komvux eller genom en prövning, och fysik2 krävs för särskild behörighet till det programmet du söker till, då räknas betyget in i ditt jämförelsetal.
  Exempel: om eleven har alla B-betygen i sitt examensbevis och med det har jämförelsetal (snittbetyget) på 17.5 och får E i en ny 100poängs kurs (de flesta gymnasiala kurser är på 100p. Fysik2 är en 100p.kurs) som ska räknas in då blir det nya jämförelsetalet cirka 17.2.
  Meritpoängen läggs sedan på, efter det att alla kurser som ska räknas in - är inräknade i jämförelsetalet/snittbetyget.
  Jag har inte klart för mig vilket jämförelsetal/snittbetyget du har innan inräknande av fysik2-betyget. Du skriver att du har "ett meritvärde på 19,50 exkl merit för matematik men inkl merit för engelska 7 och språk." Meritpoäng för eng 7 är 1.0 men för "språk" kan du ha 0.5 eller 1.5 och vad du tänker på när du skriver "exkl merit för matematik" vet jag inte och vill inte gissa för att det är i det fallet lätt att gissa fel.
  Max antal meritpoäng är 2.5. Max antal meritp.för ämnet matematik är 1,5. Max antal meritpoäng för ämnet Moderna språk är också 1,5 men totalt är det max 2.5, så även om man har godkända betyg i eng7 och i moderna språk 3 och 4 och även i högre mattekurser så kan man ändå inte få mer än 2.5 meritpoäng för att det är max ("taket" kanske man kan säga).
  Om du vet ditt jämförelsetal, alltså snittbetyget, utan att meritpoängen har plussats på kan du uppskatta ditt nya meritvärde så här: först räknar du ut ditt nya jämförelsetal (samma som snittbetyget) och sedan plussar på meritpoängen. Om det nya betyget i en 100p.kurs är "ett steg lägre" (alltså snittbetyget är t.ex A och i den nya kursen fick man B), då sänks jämförelsetal med cirka - 0.1. Och på samma sätt "åt andra hållet": hade man snittbetyget på 15.0 (alla C-betygen) och får B i den nya 100p.kursen blir det en höjning med cirka + 0.1. För "två stegs skillnad" blir det "plus-minus 0.2" (exempel: har man alla C-betyg innan man fick betyget i den nya 100p.kursen och får E i den nya kursen, blir det nya jämförelsetalet cirka 14.8 men om man får A då blir det 15.2 i stället.
  Hänvisningar/lästps:
  fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basår
  gymnasieguiden.se/informeras/merit

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga