1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Susanne,
  behörighet till yrkeshögskola beskrivs så här: yhguiden.se/om-yrkeshogskolan/behoerighet -- ... "eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen." Alltså, det är en bedömningsfråga.
  *******
  Grundläggande behörighet till Högskolestudier kan man också uppnå på flera olika sätt; och om man har det, alltså grundläggande - då är man även "allmänt"-behörig till yrkeshögskola, för att det är lite lägre behörighet som yrkeshögskola kräver. Och yrkeshögskola kan även ta in obehöriga. Yrkeshögskola gillar sökande med flerårig arbetslivserfarenhet inom "rätt bransh" och tidigare kunde man se att det stor "minst 2-årig erfarenhet av att arbeta inom..." men nu får de inte skriva så längre... men ändå vill yh helst ha folk med tidigare arbetslivserfarenhet och gärna inom rätt bransch också.
  Alltså, är det på "sammantagen bedömning": betygen, arbetslivserfarenhet, motivation och tester/intervjuer (tester-intervjuer genomförs inte alltid, men rätt så ofta - kan vara webb-test först och klarar man inte den så är man "ute" även om man har alla de rätta betygen... - det sker om det finns många sökande till varje plats och utbildningen är rätt så avancerad, t.ex inom programmering...).

  Sammanfattning
  Alla intresserade av yh bör söka till alla yh samtidigt. Man kan komma in på flera olika yh samtidigt och väljer då sen vilken man tackar ja till.
  Bra att försöka uppnå de behörighetskraven som ställs (i första hand vad gäller SÄRSKILD BEHÖRIGHET) FÖR ATT YH KAN BEDÖMA nästan "vem som helst" att ha "behörighet till yrkeshögskola" men kurserna för Särskild behörighet t.ex matte 2, om det krävs brukar vara svårare att "kringgå".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga