Nora

  Hej! Jag kommer till studenten läst utökat antal kurser och kommer därmed behöva välja vilka kurser som ska finnas med på examen. Jag vill söka en universitetetskurs som kräver naturkunskap 2, behöver natur 1 finnas med i examen då? Eller kan jag välja bort den mot en kurs jag fått bättre betyg i? Så att bara kurs 2 finns med på pappret.

  • Julia : Vilket program och inriktning går du på gymnasiet nu?
  • : Sam-sam
  • Julia :

   Se programplan för SA - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/SA/programplan/Programplan_SA - och du ser att nk1b ingår inom gymnasiegemensamma ämnen, alltså är en av de kurser som måste finnas med i examensbeviset. Betyg i nk1b kommer räknas in i ditt jämförelsetal. Om du inte har betyget (även F är också ett betyg) i nk1b, kommer du inte uppfylla kraven för exam.bevis från SA och kommer få ut studiebevis, som inte ger grundläggande behörighet till högskola.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Nora!
  på flera av högskoleförberedande gymnasieprogram är kursen Naturkunskap 1b obligatorisk och måste finnas med i examensbeviset (kan, dock, finnas med betyget F); och på yrkesprogrammen - är en mindre kurs, Nk1a1 obligatorisk. Så, om nk1b eller nk1a1 är en obligatorisk kurs på ditt program så kan inte den kursen vara "U"/utökad, utan måste finnas med som en "vanlig kurs" i examensbeviset (annars uppfyller du inte kraven och kan inte få ut examensbevis).
  Se t.ex Programplan för EK - nk1b finns med inom Gymnasiegemensamma ämnen och alla de kurserna är strikt obligatoriska - vissa av dem kan ingå med F, som t.ex nk1b får ingå med icke-godkänt betyg men betyget kommer räknas in i snittet/jämförelsetalet.

  Allmänt gäller: Skolverket rekommenderar att kurserna skrivs in i elevens Individuella studieplan på förhand och med anteckning om kursen ska läsas som "u"/utökad och att exam.bevis utfärdas enligt den planen (alltså att man ej i efterhands ska välja de högre betygen och försöka på så sätt höja meritvärde). Om din skola följer skolverkets rekommendationer, så kommer du innan du påbörjar varje kurs veta om den kursen kommer i ditt exam.bevis finnas med som en vanlig eller som en utökad kurs.
  Det är nästan alltid bättre att endast läsa på heltid, ej mer - och lägga tid och energi på att få bättre kunskaper och högre betyg i alla kurser man läser. Man vinner sällan på att läsa utökat program. Det är endast om de kurser som man måste ha för behörighet till högre studier, inte kan rymmas inom programmets 2500p. som det kan vara "lönt" att läsa utökat program. Det är inte elevens rättighet att välja vilka kurser som ska bli U-markerade i examensbeviset, när betygen är satta och syftet är att höja jämförelsetal/meritvärde. Skola bör (enligt Skolverkets rekommendation) utfärda exam.bevis enligt studieplanen där kurserna markerades som "U" innan de påbörjades.

  • Mikael : Om din högskoleutbildning kräver nk2, då måste du ha godkänt betyg i den kursen men du blir lika behörig, oavsett om den kursen finns i ditt examensbevis eller på ett separat dokument, eller om den finns i examensbevis men som U-kurs, utökat program. Fördelaktigt för dig att i så fall ha nk2 som en ”vanlig kurs”, ej ”U” pga betyget i nk2 kommer i vilket fall räknas in, men en annan icke-obligatorisk kurs , i vilken du har lägre betyg, kan då ”uteslutas”.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga