Thomas 49 år

  Hej! Jag jobbar på Vuxenutbildningen och fått in en ansökan om en barnskötarutbildning. Den sökande är 59 år och utbildningen pågår i drygt 1 år. Hon har varit arbetslös i två år och deltar hos en jobbcoach via Arcus. Hon har tidigare även jobbat som receptionist och jobbar som extra resurs på en förskola på kommunen. Hur går era tankegångar? Skulle ni bevilja denna utbildning? Oavsett, hur resonerar ni? Tack för förhand. Mvh: Thomas Eriksson Syv på Vuxenutbildningen i Kil

  • Peter En viktig och intressant fråga. Jag läste Annas svar och håller för det mesta med det hon skriver. Men jag skriver nu också mitt svar på din fråga.
  • Thomas Tack Peter för ditt svar på frågan. Mvh: Thomas
  • Peter Du får gärna ställa fler frågor. Vi gör vårt bästa att besvara alla inkommande frågor.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Thomas och tack för din fråga!
  Det är en svår fråga att svara på för att å ena sidan är Barnskötare ett icke-reglerat yrke och arbetsgivare kan/får anställa "vem som helst", med vilken utbildning som helst och här kan man tänka att om personen som frågan gäller redan har in foten på en förskola, varför kan de inte anställa henom ändå, även utan barnskötarutbildningen "i bagaget"? 
  Om hen går utbildningen och får godkända betyg i kurserna, blir med det "utbildad barnskötare", finns det någon garanti på att hen får jobb som just barnskötare? Här skulle Arbetsförmedlingen kunna hjälpa till med någon form av ersättning till arbetsgivare, eller om personen i fråga fick gå på Arbetspraktik i några månader för att visa upp sig och förhoppningsvis få anställning efter praktiken.
  **** Jag tänker också på en "ekonomisk fråga": vilken ersättning kommer hen att ha under studietiden? Har hen rätt till studiemedel, och även med tanke på åldern? - här kan det vara viktigt att veta exakt när hen fyller 60 år. Se csn.se/fragor-och-svar/vad-har-csn-for-aldersgrans - man kanske kan börja med just den EKONOMISKA FRÅGAN. utifrån datumet då hen fyller 60år, se om hen under hela barnskötarutbildningen kommer kunna få bidrag och lån. Lån måste ju sedan betalas tillbaka och räkningen kommer 6 månader efter sista utbetalningen, oavsett vilken inkomst den f d studerande har.
  ****
  Vid antagning till utbildningar får inte åldersdiskriminering ske. Du/ni kan därför göra det enkelt för er själva och anta till utbildningen, men jag tycker det är mer fördelaktigt för den sökande om ni bokar ett samtal och innan samtalet får fram de exakta villkor kring studiemedel (det blir ju mycket tråkigt om hen går halva utbildningen och sedan har inte rätt till utbetalningar från CSN på grund av sin ålder... - hur ska hen leva under de resterande studiemånaderna, av vilka pengar?). Kan Arbetsförmedlingen bevilja aktivitetsersättning för hela eller för delar av utbildningen, är det i så fall "en annan femma".
  Om ekonomin under utbildningen kan lösas, då är näst-viktigaste frågan om personen är mycket motiverad och själv verkligen vill studera eller känner sig "skickad" till komvux (i brist på andra lösningar). Kanske erbjuda "skugga" på utbildningen i några dagar, alltså att personen i fråga får vara med som "gäst-studerande" under minst en hel dag för att känna på?
  Det är verkligen ett gränsfall (en grå-zon). Från 1 juli 2021, som du säkert vet mycket väl, måste komvux prioritera sökande som har "störst behov av utbildning", men mig veterligen har ingen tagit bort villkoret på att hen som antas bör också ha FÖRUTSÄTTNINGAR AV ATT KLARA AV UTBILDNINGEN. Och här kommer in både den ekonomiska frågan (vad hen ska leva av under utbildningen) och motivationsfråga (hur pass intresserad man är av att läsa). Att jobba på en förskola och att sitta på en skolbänk är inte samma sak. Ja, praktik ingår inom barnskötarutbildningen, men även flera teoretiska kurser också. 
  Kan det vara så att personen i fråga vinner på att finnas med i vikariepoolen och hoppa in på olika förskolor vid behov? Eller om hen kan gå på Arbetspraktik med aktivitetsersättning från AF för att visa upp sig och få anställning även utan barnskötarutbildningen? Vet personen om att hon blir tvungen att betala tillbaka det hon lånar hos CSN? Och hon kommer inte ha så många år i arbetslivet kvar, så återbetalning av studieskulden kan bli en tung börda (med tanke på att lön som barnskötare är inte så hög).

  • Thomas Stort tack Anna för din återkoppling och din längre analys av fråga. Det var många intressanta tankar som jag bär med mig. Mvh: Thomas
  • Anna Vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Thomas,
  åldersdiskriminering i utbildningssammanhang får ej förekomma. Om ni inte har någon annan grund för avslag, då måste ni bevilja och anta. Det kan dock bli till nackdel för den sökande om hon lånar hos CSN och sedan kanske inte får ngt jobb ändå och får dras med studieskulder. 
  Hur "i stört behov av utbildning" bör tolkas finns delade meningar om. Man kan tycka att det är de unga som har många år på arbetsmarknaden innan pension som är i större behov av utbildning. Men man kan också tänka precis tvärtom, typ så: de unga hinner utbilda sig senare, men den sökande som kanske har sista året med studiemedel att ta av, det är hennes sista chans att gå någon utbildning, över huvudet taget och därför är hon i större behov av utbildning. 
  Gör man det enkelt för sig själv och antar, så kan man få problem senare om personen hoppar av utbildningen på grund av ekonomin, eller att det är för jobbigt att ingå i studiegrupp där alla andra är mycket yngre. Då upptar hon studieplats som någon annan kunde använda till större nytta både för sig själv och för samhället.
  Jag håller med Anna SYV om att det är bra att ta reda på villkor kring studiemedel för just den personen. Förutom hennes exakta födelsedatum, kan även andra faktorer spela roll (om hon har obetalda skulder till CSN eller om hon inte har några studiemedelsveckor kvar på gymnasienivå), så jag skulle i ditt ställe ringa till CSN, uppge personens personnummer och fråga om hennes förutsättningar vad gäller studiemedel i relation till utbildning till barnskötare. Utifrån svar från CSN skulle jag sedan tagit en diskussion med den sökande. Det kan t.ex vara så att hon inte är i behov av studiestöd utan kan och vill gå utbildning även om hon inte får några pengar varken sig från CSN, från Försäkringskassan eller Socialtjänsten. 
  Att testa gå en dag på utbildningen, eller hellre några dagar, tycker jag är en bra idé. Inom gymnasieval kallar man det för att skugga en klass eller en elev. Om ni har en pågående utbildning, skulle det vara bra att skugga minst en dag med teoretiska lektioner på skolan (för att hon har ju erfarenhet från förskola, så den biten borde inte komma som en överraskning). 
  Efter en diskussion om ekonomi, motivation och efter skuggning, så kanske den sökande vill självmant dra tillbaka sin ansökan. Om hon står fast vid att hon vill komma in på utbildningen, och hon vet sina förutsättningar både vad gäller studieekonomi, innehåll i utbildningens teoretiska del (svårighetsnivå) och även är införstådd med att det ej finns någon garanti på att efter utbildningen få jobb, så blir det upp till er som beslutar om antagning att besluta om hon antas (beroende på hur ni tolkar "i störst behov av utbildning").

  • Thomas Stort tack Peter för ditt svar på frågan :) Mvh: Thomas

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga