mell 25 år
  Hej,

  Jag har en fråga ang elever som t.ex söker RIG / NIU långt bort hemifrån till fri eller kommunal skola.

  Vad jag förstår kan eleven därmed få bidrag - inackorderingstillägg beroende på hur lång resväg eleven har, var söks detta bidrag? Är det alltid CSN eller kan det vara kommunen som eleven är skriven i.

  Sedan är det ju studiemedel.

  Finns det även möjlighet för bidrag för boende? Vart söks detta bidrag om det nu existerar, är det via kommun eller CSN och beror det isåfall på om det är en fri eller kommunal skola? Hur mycket kan eleven få?

  Tack för hjälpen! :-)
  • SYV-besökare gymnasieskola dit eleven vill söka borde vara intresserad att ha honom/henne som sökande och personal på gymnasieskolor med NIU/RIG har erfarenhet av elever från andra delar av Sverige; de borde ha kunskap om vad som gäller. Jag skulle kontakta den gymnasieskolan dit eleven söker. Ännu ett tips: eleven och vårdnadshavare borde besöka gymnasieskolan - på öppet hus eller träffa personal på en gymnasiemässa; info om öppna hus och gymnasiemässor i hela Sverige finns på https://www.gymnasieguiden.se/events
  • SYV-besökare

   RIG är Riksrekryterande och eleven har därför rätt att få viss ekonomisk ersättning. NIU är inte riksrekryterande och här beror det på om kommuner skriver avtal sinsemellan eller inte - NIU erbjuds på en Kommunal gymnasieskola. Gör kommunerna inte det,dvs om inget avtal finns kommuner emellan - räknas det som "vanlig Frisök" och eleven ej har rätt till någon ekonomisk ersättning, tyvärr.

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är rätt krångligt - med ekonomisk stöd för studier på annan ort...

  Om vilkor för att ha rätt till kompensation för de extra utgifterna kan man söka information om Inackorderingstillägg på www.csn.se.
  Allmänt gäller det att man ansöker om inackorderingstillägg hos CSN när man studerar på en fristående gymnasieskola. Grundkravet för att få inackorderingstillägg är att det program och den nationella inriktning eleven valt, inte finns på elevens hemort. Studierna måste dessutom vara på heltid. Ett annat krav är att eleven skulle få resa minst 2 timmar per dag mellan sitt föräldrahem och skolan, om hen bodde kvar hemma. Här >> kan man läsa mer om vad som gäller när eleven studerar på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. 

  Eleven ansöker om Inackorderingsbidrag hos sin hemkommun, om hen ska läsa på en kommunal eller landstingsdriven gymnasieskola. Info om hur, var och när man gör ansökan finns ofta på kommunernas hemsidor (eller på gymnasieantagningens hemsida).

  Antagningskansliernas personal burkar ofta ge bra hjälp med frågor om studieekonomi.

  För övrigt - så kan eleven ha rätt till Extra-tillägg (i vissa fall) - info om det finns på csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg.

  Det är annars inte förbjudet för kommuner att ge Extra-hjälp (utöver det som eleven har rätt till), dvs på frivillig basis; dock det kan man inte räkna med på förhand... men jag vill ändå påtala möjighet att ansöka om det hos sin "hemkommun".

  Vår erfarenhet är att familjerna får betala "ur egen ficka" ca 2.000 kr per månad (som minst) om eleven läser på annan ort (och bor under veckorna där). Alla bidrag man kan "skrapa ihop" täcker tyvärr inte alla kostnader. Det är jättetråkigt men i fall familjen inte har råd, så kanske det blir omöjligt att läsa på annan ort.
  Man kan, alltså, tyvärr, inte lova elever att alla kostnader blir "täckta" av bidragen, för det blir de med stor sannolikhet - inte.

   

  Länktips:
  csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg
  antagningskanslier.se
  gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper
  csn.se/kontakta-oss/gymnasiet.

  • mell Tack, men hur fungerar det med bostadsbidrag för elever som studerar på annan ort, vet att vissa kommuner/csn yttrat sig om "bidrag för boende"?
  • Anna Vi vill inte ge fel svar ... därför försöker vi i första hand ge länkar till de sajter där info bör finnas. Info kan också förändras, nya bestämmelser kan träda i kraft. Olika kommuner kan också fatta olika beslut och "just i den kommunen" kan de t.ex besluta att täcka alla kostnader för elever som läser på annan ort (på frivillig basis, alltså...) - eller betala endast det de absolut Måste-måste. Belopp som utbetalas - kan också bli förändrade (ofta uppåt, som tur är...) - så exakt vilka belopp som kommer att utbetalas nästa läsår, kanske inte går att få svar på redan nu.
  • Anna För att göra det ännu svårare - så kommer Antagningsbeskeden tidigast till Midsommar... och det är först då eleven vet att hen kom in. Att på förhand beräkna alla de olika ekonomiska "scenario" - vad händer om eleven kommer/eller inte kommer in... och var hen ska bo...? Det är klart billigare bo på skolans internat än hyra privat... men ekonomisk hjälp höjs ju inte om hyreskostnaden går upp... De bästa råden jag kan ge: kontakta boendekoordinator på just de gymnasieskolorna dit elever söker (de är bra insatta) + att elevens vårdnadshavare måste hjälpa till att leta info och vara beredda att betala en del "ur egen ficka".
  • Daniel Jag har nu frågat en sakkunnig på CSN om "bidrag för boende". Hen svarar att hen ej känner till det begreppet, utan CSN gör beslut i frågan om Inackorderingstillägg (för elevers om söker till Fristående gymnasieskolor på annan ort) och om Extratillägg (för familjer vars sammantagen inkomst är under 125.000 per år).
  Läs alla kommentarer
  Daniel Larsson SYV

  Hej!
  Några gemensamma regler för idrottselever finns inte. Utan det spelar roll om det är Fristående eller en Kommunal gymnasieskola eleven är antagen till.

  För att läsa på annan ort på Fristående gymnasieskolor - är det frågan till CSN - man söker Inackorderingstillägg (som tidigast kan sökas i juni - säger den sakkunnige från CSN);
  För Kommunala gymnasieskolor - till elevens "hemkommun" (det kommunen där eleven är folkbokförd).

  CSN-sakkunnig säger också att det är endast en del av kostnader som blir betalda... Hen gav mig exempel på att elevens familj får 1.200 kr/månad från CSN men elevens hyra ligger på 4.000 kr/månad - så familjen betalar en stor summa själva varje månad. Det är rätt vanligt, säger hen.

  SYV-besökare Syv SYV

  För Fjällgymnasiet >> som erbjuder NIU gäller:
  Finns ingen boendekoordinator, elever/vårdnadshavare ordnar själva sitt boende. Dock finns ett lokalt bostadsbolag som skolan tipsar om där de flesta skideleverna hyr.
  När det gäller inackorderingstillägg, så svarar Therese.Martebo@berg.se oftast på det när det kommer frågor.
   
  Sökande till RIG får inackorderingstillägget då de är förstahandsmottagna.
  Sökande till NIU blir också förstahandsmottagna om kommunerna emellan skriver samverkansavtal. Om de ej skriver avtal räknas det som frisök, som ej berättigar till inackorderingsbidraget.
   
  Fjällgymnasiet kommer att bjuda in alla åk 9 i kommunen på besök den 15 oktober 2018, men har inget ”vanligt” öppethus. Skolan tar emot löpande efter överenskommelse när elever/vårdnadshavare tar kontakt och vill komma. Det blir ofta olika upplägg då en del vill vara med på träning och andra är mer intresserade av skolan, och några - av båda delarna.
   

  • Ludmila

   ang. NIU och möjlighet att få Inackorderingsbidrag för studier på en Kommunal skola utanför samverkans-område: gymnasieantagningskanslierna brukar ha koll på vilka kommuner som har teckant samverkansavtal, och det kan också finnas publicerat på deras webbsidor. Ofta funkar det så att när en elev söker från en kommun där inte avtal finns så kontaktar gymnasieskolan den kommunen och föreslår att skriva avtal. Då brukar avtal sedan gälla under ett visst antal år.

  Frågor och svar

  • Jesper 22 år

   Indivuellt Val 300 poäng?

   Jag håller på att läsa upp betyg på komvux som inte gick så bra under tiden på gymnasiet. På komvux finns det en person man ska vända sig till om frågor vad gäller exempelvis högskolan, kurserna man läser och programplanen. Jag ville ta bort ett ämne som jag inte var så sugen på att läsa upp,...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Daniella 14 år

   Svårare att bli en Copywriter än Inköpare?

   Hej, går i 8:an och undrar om det är svårare att bli en copywriter än en inköpare? Gillar både jobben väldigt mycket men tänker på vilken linje jag vill gå i. Är det också svårare att gå i humanistiska programmet än hantverksprogrammet? Tack för svar!

   Anna SYV: Hej Daniella,Humanistiska programmet (HU) >> är ett högskoleförberedande program med två inriktningar;Hantverksprogrammet (HV) >> är ett yrkesprogram med fem olika... Läs hela svaret
  • Amanda 25 år

   Behöver ja gå om en naturnskap a/1 för att kunna läsa nk 2?

   Jag är intresserad av att gå sjuksköterskeprogrammet. Gick estetisk linje i gymnasiet och tog studenten år 2012 med 2400 meritp. och betyg VG i naturkunskap A, Matematik A och B. Om jag förstått saken rätt behöver jag därmed bara läsa naturkunskap 2, stämmer detta? Dessvärre tror jag mig inte...

   Anna SYV: Hej Amanda, Se ovan - urklipp från Tabell för utbyteskomplettering. "Saken" är den att idag finns det ännu en kurs Nk1a2 på 50 poäng, som förut ej fanns.... Läs hela svaret
  • Emma 21 år

   Hur blir man psykoterapeut?

   Hej, Jag undrar hur man kan utbilda sig till psykoterapeut. Är man behörig som beteendevetare att bli psykoterapeut?

   Anna SYV: Hej Emma! Titel "psykoterapeut" och legitimation* nås i Sverige endast via en högskoleutbildning Psykoterapeutprogrammet, som är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel för... Läs hela svaret
  • Caroline 19 år

   Hur är det att arbeta som SYV?

   Hej jag heter Caroline. Jag funderar på att utbilda mig på distans till SYV, min fråga är till er hur arbetsmarknaden ser ut då det har varit svårt att utläsa om det är en bransch som är i behov av fler utbildade eller om det är stor konkurrens om de jobb som finns som SYV. Sen undrar jag även...

   Daniel Larsson: Hejsan,det är precis som Anna svarade - väldigt olika, beroende på var man jobbar: SYV på en grundskola är inte "samma jobb" som Arbetsvägledare. Det gemensamma i alla de olika SYV-jobben... Läs hela svaret
  • Daniela 32 år

   Utbildning för att få jobb på en hunddagis?

   Hej, jag har en deltagare i ett projekt som vill jobba på en hunddagis; hen har gymnasiekompetens, men ej inom djurvård. Vilken utbildning finns i Stockholm för att kunna få jobb på en hunddagis? Tacksam för alla tips! Daniela

   Anna SYV: Hej Daniela,kika gärna på yrke/hunddagisforetagare - en rimlig chans att kunna försörja sig inom "hunddagis-verksamhet" är det om man är beredd att starta eget hunddagis. De som tar... Läs hela svaret
  • Yusuf 19 år

   Från Matte1a till Matte2b/c?

   Hallå jag läste på el och energiprogrammet och där hade vi Matte1a. Jag vill bli en spelprogrammerare och en specifik yrkeshögskola söker efter antingen Matte3b/c. Därför är jag nyfiken om det är möjligt ifall jag kan hoppa över till 2b/c efter 1a. Så slipper jag gå om ett år.

   Anna SYV: Hej Yusuf; ja, du kan efter matematik 1a läsa 2b eller 2c och sedan 3b eller 3c. Rekommenderar för dig: matematik 2b och sedan 3b. Detta för att c-spår är mer intiktat på naturvetenskap och du vill... Läs hela svaret
  • Joakim 19 år

   Basår på ett universitet behörighet till ett annat universitet?

   Hej! Jag funderar på hur det här med behörighet fungerar, jag gick samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet och skulle därmed behöva läsa upp vissa ämnen om jag tänkte bli t.ex. ingenjör. Säg att jag då vill läsa en bastermin på Jönköpings universitet för att läsa in behörigheten, kan jag sedan...

   Anna SYV: Hej Joakim,svar på din fråga som jag kan ge är - Troligtvis och Förhoppningsvis... men inte garanterat. Jag ska förklara. Basår och basterminer är inte... Läs hela svaret
  • Rojin 20 år

   Vad kan man bli efter utbildningen?

   Hej! Jag tänker ansöka till programet ” kandidatprogram i logik, filosofi och matematik, 180 HP” eftersom jag är väldigt intresserad av dessa ämnesomdre. Men jag har ingen aning om vad man kan arbeta med efter utbildningen, kan kan man bli då?

   Anna SYV: Hej Rojin, om det är den här utbildningen du är intresserad av, så förbereder den för arbeten som ställer krav på förmåga till analys och abstraktion. Ex. på... Läs hela svaret
  • Ellinor 23 år

   Kan man läsa en kurs från ett annat gymnasieprogram?

   Hej! Jag läser för en gymnasieexamen inom humanistiska programmet på komvux. Jag vill hemskt gärna läsa privatjuridik, men är osäker på om det går eftersom den kursen inte finns inom de kurser man kan välja för Humanistiska programmet. Kan jag läsa privatjuridik ändå om det faller under mina...

   Anna SYV: Hej Ellinor; ja, det tycker jag du kan göra: läsa privatjuridik (om den kursen erbjuds på komvux i din kommun). Det är friare regler kring vilka kurser som får ingå i... Läs hela svaret
  • magnus 17 år

   Går dåligt i matte1?

   Hej jag är 17 år gammal och går andra året i gymansiet i ekonomi och det är så att det går dåligt på matte för mig jag fick inte godkänt i matte 1 och jag undrar vad händer om jag misslyckas med att klara matte 1?

   Anna SYV: Hej Magnus,utan godkänt betyg i matematik 1 kan man tyvärr inte få ut Examensbevis. Med F i matte 1 får man studiebevis. Studiebevis ger inte behörighet till högskolestudier. Man kan alltså inte komma... Läs hela svaret
  • Sofia 44 år

   Vad kallas grundlärare med inriktning mot fritidshem?

   Hej, Jag skulle vilja veta vilken som är den korrekta benämningen på det yrke som åtminstone förut benämndes som fritidspedagog. Jag har hört fritidslärare. Grundlärare med inriktning mot fritidshem är alltför tungrott. Vilken är den officiella benämningen på yrket?

   Anna SYV: Hej Sofia,så vitt vi på Fråga SYV vet, så är inte yrkesbenämningar för olika sortets lärare alltid så strikta - dvs samma sort lärare kan på... Läs hela svaret
  • Paulina 19 år

   Jag har läst en "extra" kurs, kommer det räknas in?

   Första året på gymnasiet läste jag på en skola där de hade med en extra kurs (100p), och sedan bytte jag skola för att läsa samma program (SAMSAM) och nu har jag räknat ut att jag kommer ha läst totalt 2700 poäng, istället för 2600 poäng, kommer jag att få räkna in alla betyg i mitt meritvärde...

   Anna SYV: Hej Paulina;i Examensbevis från gymnasieskola ingår, som regel, 2500 poäng. Om du i ditt examensbevis kommer ha 2700 poäng, måste 200 p. vara markerade med "U" (utökat). Vilka... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga