mell 26 år
  Hej,

  Jag har en fråga ang elever som t.ex söker RIG / NIU långt bort hemifrån till fri eller kommunal skola.

  Vad jag förstår kan eleven därmed få bidrag - inackorderingstillägg beroende på hur lång resväg eleven har, var söks detta bidrag? Är det alltid CSN eller kan det vara kommunen som eleven är skriven i.

  Sedan är det ju studiemedel.

  Finns det även möjlighet för bidrag för boende? Vart söks detta bidrag om det nu existerar, är det via kommun eller CSN och beror det isåfall på om det är en fri eller kommunal skola? Hur mycket kan eleven få?

  Tack för hjälpen! :-)
  • SYV-besökare gymnasieskola dit eleven vill söka borde vara intresserad att ha honom/henne som sökande och personal på gymnasieskolor med NIU/RIG har erfarenhet av elever från andra delar av Sverige; de borde ha kunskap om vad som gäller. Jag skulle kontakta den gymnasieskolan dit eleven söker. Ännu ett tips: eleven och vårdnadshavare borde besöka gymnasieskolan - på öppet hus eller träffa personal på en gymnasiemässa; info om öppna hus och gymnasiemässor i hela Sverige finns på https://www.gymnasieguiden.se/events
  • SYV-besökare

   RIG är Riksrekryterande och eleven har därför rätt att få viss ekonomisk ersättning. NIU är inte riksrekryterande och här beror det på om kommuner skriver avtal sinsemellan eller inte - NIU erbjuds på en Kommunal gymnasieskola. Gör kommunerna inte det,dvs om inget avtal finns kommuner emellan - räknas det som "vanlig Frisök" och eleven ej har rätt till någon ekonomisk ersättning, tyvärr.

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är rätt krångligt - med ekonomisk stöd för studier på annan ort...

  Om vilkor för att ha rätt till kompensation för de extra utgifterna kan man söka information om Inackorderingstillägg på www.csn.se.
  Allmänt gäller det att man ansöker om inackorderingstillägg hos CSN när man studerar på en fristående gymnasieskola. Grundkravet för att få inackorderingstillägg är att det program och den nationella inriktning eleven valt, inte finns på elevens hemort. Studierna måste dessutom vara på heltid. Ett annat krav är att eleven skulle få resa minst 2 timmar per dag mellan sitt föräldrahem och skolan, om hen bodde kvar hemma. Här >> kan man läsa mer om vad som gäller när eleven studerar på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. 

  Eleven ansöker om Inackorderingsbidrag hos sin hemkommun, om hen ska läsa på en kommunal eller landstingsdriven gymnasieskola. Info om hur, var och när man gör ansökan finns ofta på kommunernas hemsidor (eller på gymnasieantagningens hemsida).

  Antagningskansliernas personal burkar ofta ge bra hjälp med frågor om studieekonomi.

  För övrigt - så kan eleven ha rätt till Extra-tillägg (i vissa fall) - info om det finns på csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg.

  Det är annars inte förbjudet för kommuner att ge Extra-hjälp (utöver det som eleven har rätt till), dvs på frivillig basis; dock det kan man inte räkna med på förhand... men jag vill ändå påtala möjighet att ansöka om det hos sin "hemkommun".

  Vår erfarenhet är att familjerna får betala "ur egen ficka" ca 2.000 kr per månad (som minst) om eleven läser på annan ort (och bor under veckorna där). Alla bidrag man kan "skrapa ihop" täcker tyvärr inte alla kostnader. Det är jättetråkigt men i fall familjen inte har råd, så kanske det blir omöjligt att läsa på annan ort.
  Man kan, alltså, tyvärr, inte lova elever att alla kostnader blir "täckta" av bidragen, för det blir de med stor sannolikhet - inte.

   

  Länktips:
  csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg
  antagningskanslier.se
  gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper
  csn.se/kontakta-oss/gymnasiet.

  • mell Tack, men hur fungerar det med bostadsbidrag för elever som studerar på annan ort, vet att vissa kommuner/csn yttrat sig om "bidrag för boende"?
  • Anna Vi vill inte ge fel svar ... därför försöker vi i första hand ge länkar till de sajter där info bör finnas. Info kan också förändras, nya bestämmelser kan träda i kraft. Olika kommuner kan också fatta olika beslut och "just i den kommunen" kan de t.ex besluta att täcka alla kostnader för elever som läser på annan ort (på frivillig basis, alltså...) - eller betala endast det de absolut Måste-måste. Belopp som utbetalas - kan också bli förändrade (ofta uppåt, som tur är...) - så exakt vilka belopp som kommer att utbetalas nästa läsår, kanske inte går att få svar på redan nu.
  • Anna För att göra det ännu svårare - så kommer Antagningsbeskeden tidigast till Midsommar... och det är först då eleven vet att hen kom in. Att på förhand beräkna alla de olika ekonomiska "scenario" - vad händer om eleven kommer/eller inte kommer in... och var hen ska bo...? Det är klart billigare bo på skolans internat än hyra privat... men ekonomisk hjälp höjs ju inte om hyreskostnaden går upp... De bästa råden jag kan ge: kontakta boendekoordinator på just de gymnasieskolorna dit elever söker (de är bra insatta) + att elevens vårdnadshavare måste hjälpa till att leta info och vara beredda att betala en del "ur egen ficka".
  • Daniel Jag har nu frågat en sakkunnig på CSN om "bidrag för boende". Hen svarar att hen ej känner till det begreppet, utan CSN gör beslut i frågan om Inackorderingstillägg (för elevers om söker till Fristående gymnasieskolor på annan ort) och om Extratillägg (för familjer vars sammantagen inkomst är under 125.000 per år).
  Läs alla kommentarer
  Daniel Larsson SYV

  Hej!
  Några gemensamma regler för idrottselever finns inte. Utan det spelar roll om det är Fristående eller en Kommunal gymnasieskola eleven är antagen till.

  För att läsa på annan ort på Fristående gymnasieskolor - är det frågan till CSN - man söker Inackorderingstillägg (som tidigast kan sökas i juni - säger den sakkunnige från CSN);
  För Kommunala gymnasieskolor - till elevens "hemkommun" (det kommunen där eleven är folkbokförd).

  CSN-sakkunnig säger också att det är endast en del av kostnader som blir betalda... Hen gav mig exempel på att elevens familj får 1.200 kr/månad från CSN men elevens hyra ligger på 4.000 kr/månad - så familjen betalar en stor summa själva varje månad. Det är rätt vanligt, säger hen.

  SYV-besökare Syv SYV

  För Fjällgymnasiet >> som erbjuder NIU gäller:
  Finns ingen boendekoordinator, elever/vårdnadshavare ordnar själva sitt boende. Dock finns ett lokalt bostadsbolag som skolan tipsar om där de flesta skideleverna hyr.
  När det gäller inackorderingstillägg, så svarar Therese.Martebo@berg.se oftast på det när det kommer frågor.
   
  Sökande till RIG får inackorderingstillägget då de är förstahandsmottagna.
  Sökande till NIU blir också förstahandsmottagna om kommunerna emellan skriver samverkansavtal. Om de ej skriver avtal räknas det som frisök, som ej berättigar till inackorderingsbidraget.
   
  Fjällgymnasiet kommer att bjuda in alla åk 9 i kommunen på besök den 15 oktober 2018, men har inget ”vanligt” öppethus. Skolan tar emot löpande efter överenskommelse när elever/vårdnadshavare tar kontakt och vill komma. Det blir ofta olika upplägg då en del vill vara med på träning och andra är mer intresserade av skolan, och några - av båda delarna.
   

  • Ludmila

   ang. NIU och möjlighet att få Inackorderingsbidrag för studier på en Kommunal skola utanför samverkans-område: gymnasieantagningskanslierna brukar ha koll på vilka kommuner som har teckant samverkansavtal, och det kan också finnas publicerat på deras webbsidor. Ofta funkar det så att när en elev söker från en kommun där inte avtal finns så kontaktar gymnasieskolan den kommunen och föreslår att skriva avtal. Då brukar avtal sedan gälla under ett visst antal år.

  Frågor och svar

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga