mell 25 år
  Hej,

  Jag har en fråga ang elever som t.ex söker RIG / NIU långt bort hemifrån till fri eller kommunal skola.

  Vad jag förstår kan eleven därmed få bidrag - inackorderingstillägg beroende på hur lång resväg eleven har, var söks detta bidrag? Är det alltid CSN eller kan det vara kommunen som eleven är skriven i.

  Sedan är det ju studiemedel.

  Finns det även möjlighet för bidrag för boende? Vart söks detta bidrag om det nu existerar, är det via kommun eller CSN och beror det isåfall på om det är en fri eller kommunal skola? Hur mycket kan eleven få?

  Tack för hjälpen! :-)
  • SYV-besökare gymnasieskola dit eleven vill söka borde vara intresserad att ha honom/henne som sökande och personal på gymnasieskolor med NIU/RIG har erfarenhet av elever från andra delar av Sverige; de borde ha kunskap om vad som gäller. Jag skulle kontakta den gymnasieskolan dit eleven söker. Ännu ett tips: eleven och vårdnadshavare borde besöka gymnasieskolan - på öppet hus eller träffa personal på en gymnasiemässa; info om öppna hus och gymnasiemässor i hela Sverige finns på https://www.gymnasieguiden.se/events
  • SYV-besökare

   RIG är Riksrekryterande och eleven har därför rätt att få viss ekonomisk ersättning. NIU är inte riksrekryterande och här beror det på om kommuner skriver avtal sinsemellan eller inte - NIU erbjuds på en Kommunal gymnasieskola. Gör kommunerna inte det,dvs om inget avtal finns kommuner emellan - räknas det som "vanlig Frisök" och eleven ej har rätt till någon ekonomisk ersättning, tyvärr.

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är rätt krångligt - med ekonomisk stöd för studier på annan ort...

  Om vilkor för att ha rätt till kompensation för de extra utgifterna kan man söka information om Inackorderingstillägg på www.csn.se.
  Allmänt gäller det att man ansöker om inackorderingstillägg hos CSN när man studerar på en fristående gymnasieskola. Grundkravet för att få inackorderingstillägg är att det program och den nationella inriktning eleven valt, inte finns på elevens hemort. Studierna måste dessutom vara på heltid. Ett annat krav är att eleven skulle få resa minst 2 timmar per dag mellan sitt föräldrahem och skolan, om hen bodde kvar hemma. Här >> kan man läsa mer om vad som gäller när eleven studerar på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. 

  Eleven ansöker om Inackorderingsbidrag hos sin hemkommun, om hen ska läsa på en kommunal eller landstingsdriven gymnasieskola. Info om hur, var och när man gör ansökan finns ofta på kommunernas hemsidor (eller på gymnasieantagningens hemsida).

  Antagningskansliernas personal burkar ofta ge bra hjälp med frågor om studieekonomi.

  För övrigt - så kan eleven ha rätt till Extra-tillägg (i vissa fall) - info om det finns på csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg.

  Det är annars inte förbjudet för kommuner att ge Extra-hjälp (utöver det som eleven har rätt till), dvs på frivillig basis; dock det kan man inte räkna med på förhand... men jag vill ändå påtala möjighet att ansöka om det hos sin "hemkommun".

  Vår erfarenhet är att familjerna får betala "ur egen ficka" ca 2.000 kr per månad (som minst) om eleven läser på annan ort (och bor under veckorna där). Alla bidrag man kan "skrapa ihop" täcker tyvärr inte alla kostnader. Det är jättetråkigt men i fall familjen inte har råd, så kanske det blir omöjligt att läsa på annan ort.
  Man kan, alltså, tyvärr, inte lova elever att alla kostnader blir "täckta" av bidragen, för det blir de med stor sannolikhet - inte.

   

  Länktips:
  csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg
  antagningskanslier.se
  gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper
  csn.se/kontakta-oss/gymnasiet.

  • mell Tack, men hur fungerar det med bostadsbidrag för elever som studerar på annan ort, vet att vissa kommuner/csn yttrat sig om "bidrag för boende"?
  • Anna Vi vill inte ge fel svar ... därför försöker vi i första hand ge länkar till de sajter där info bör finnas. Info kan också förändras, nya bestämmelser kan träda i kraft. Olika kommuner kan också fatta olika beslut och "just i den kommunen" kan de t.ex besluta att täcka alla kostnader för elever som läser på annan ort (på frivillig basis, alltså...) - eller betala endast det de absolut Måste-måste. Belopp som utbetalas - kan också bli förändrade (ofta uppåt, som tur är...) - så exakt vilka belopp som kommer att utbetalas nästa läsår, kanske inte går att få svar på redan nu.
  • Anna För att göra det ännu svårare - så kommer Antagningsbeskeden tidigast till Midsommar... och det är först då eleven vet att hen kom in. Att på förhand beräkna alla de olika ekonomiska "scenario" - vad händer om eleven kommer/eller inte kommer in... och var hen ska bo...? Det är klart billigare bo på skolans internat än hyra privat... men ekonomisk hjälp höjs ju inte om hyreskostnaden går upp... De bästa råden jag kan ge: kontakta boendekoordinator på just de gymnasieskolorna dit elever söker (de är bra insatta) + att elevens vårdnadshavare måste hjälpa till att leta info och vara beredda att betala en del "ur egen ficka".
  • Daniel Jag har nu frågat en sakkunnig på CSN om "bidrag för boende". Hen svarar att hen ej känner till det begreppet, utan CSN gör beslut i frågan om Inackorderingstillägg (för elevers om söker till Fristående gymnasieskolor på annan ort) och om Extratillägg (för familjer vars sammantagen inkomst är under 125.000 per år).
  Läs alla kommentarer
  Daniel Larsson SYV

  Hej!
  Några gemensamma regler för idrottselever finns inte. Utan det spelar roll om det är Fristående eller en Kommunal gymnasieskola eleven är antagen till.

  För att läsa på annan ort på Fristående gymnasieskolor - är det frågan till CSN - man söker Inackorderingstillägg (som tidigast kan sökas i juni - säger den sakkunnige från CSN);
  För Kommunala gymnasieskolor - till elevens "hemkommun" (det kommunen där eleven är folkbokförd).

  CSN-sakkunnig säger också att det är endast en del av kostnader som blir betalda... Hen gav mig exempel på att elevens familj får 1.200 kr/månad från CSN men elevens hyra ligger på 4.000 kr/månad - så familjen betalar en stor summa själva varje månad. Det är rätt vanligt, säger hen.

  SYV-besökare Syv SYV

  För Fjällgymnasiet >> som erbjuder NIU gäller:
  Finns ingen boendekoordinator, elever/vårdnadshavare ordnar själva sitt boende. Dock finns ett lokalt bostadsbolag som skolan tipsar om där de flesta skideleverna hyr.
  När det gäller inackorderingstillägg, så svarar Therese.Martebo@berg.se oftast på det när det kommer frågor.
   
  Sökande till RIG får inackorderingstillägget då de är förstahandsmottagna.
  Sökande till NIU blir också förstahandsmottagna om kommunerna emellan skriver samverkansavtal. Om de ej skriver avtal räknas det som frisök, som ej berättigar till inackorderingsbidraget.
   
  Fjällgymnasiet kommer att bjuda in alla åk 9 i kommunen på besök den 15 oktober 2018, men har inget ”vanligt” öppethus. Skolan tar emot löpande efter överenskommelse när elever/vårdnadshavare tar kontakt och vill komma. Det blir ofta olika upplägg då en del vill vara med på träning och andra är mer intresserade av skolan, och några - av båda delarna.
   

  • Ludmila

   ang. NIU och möjlighet att få Inackorderingsbidrag för studier på en Kommunal skola utanför samverkans-område: gymnasieantagningskanslierna brukar ha koll på vilka kommuner som har teckant samverkansavtal, och det kan också finnas publicerat på deras webbsidor. Ofta funkar det så att när en elev söker från en kommun där inte avtal finns så kontaktar gymnasieskolan den kommunen och föreslår att skriva avtal. Då brukar avtal sedan gälla under ett visst antal år.

  Frågor och svar

  • Carlo 57 år

   Gymnasiet slutbetyg vad gäller ?

   Varför vissa utbildningar kräver 2250 poäng för antagning när Komvux lämnar inte ut slutbetyg under 2350 poäng? Det är ologisk. Vad är egentligen det som gäller för slutbetyg ? Nyfiken pappa.

   Anna SYV: Hej Carlo,när du skriver "vissa utbildningar" tänker du på utbildningar på högskolor/universitet eller andra utbildningar? t.ex finns det Yrkeshögskola >> där de utbildningsansvariga... Läs hela svaret
  • Niklas 19 år

   Kan man komma in på en utbildning om man läst enstaka kurser?

   Hej. Jag har tänkt läsa det statsvetenskapliga programmet i framtiden men just nu har jag varken gymnasiebetyg eller tillräckligt HP resultat för att komma in. Jag har dock blivit antagen till två kurser inom ämnet som jag ska läsa på distans nu till våren. Och min fråga är om jag på något sätt...

   Anna SYV: Hej Niklas, att skriva bättre på HP eller höja gymnasiebetygen är en säkrare metod.Kurser du kommer läsa nu... om det är exakt de kurser som läses... Läs hela svaret
  • Isa 17 år

   Jobb CSN Lön Gymnasiet?

   Hej! Jag går komvux, gymnasiet på komvux fast jag är 17. Kom in där med hjälp av skolslussen. Distans alternativ. Jag pluggar Heltid 2 kurser på 10v . 200p. Jag får CSN varje månad på 1250kr. Men vill gärna söka mitt första jobb. Får jag jobba? Hur mycket får jag max tjäna i månaden? Hur...

   Anna SYV: Hej Isa, så vitt vi vet så gäller begränsningar i inkomst om man får StudieMEDEL eller Studiestarts-stöd, ej när man har Studiehjälp. Se info på... Läs hela svaret
  • Sara 15 år

   Vad krävs för att gå om nian?

   Hej, det är nationella prov snart och är rädd att det kommer leda till att jag kommer behöva gå om hela nian, därför undrar jag, vad "krävs" för att gå om hela nian?

   Liselotte Johansson: Hej Sara,det är "huvudman" för grundskolan /oftast i praktiken Rektor på grundskolan/ som fattar beslut om att en elev får gå om åk9. Det är inte alls säkert att man kan få... Läs hela svaret
  • Sara 15 år

   Hur fungerar en reservantagning?

   Hej, det är så att jag jättegärna vill komma in på mitt drömgymnasium, och är jätterädd att jag inte kommer göra det, och undrar då IFALL jag inte skulle komma in på det gymnasiumet, vill jag gärna vara resrev på det gymnasiumet, och undrar hur d går till? Söker man till att vara reserv eller?

   Anna SYV: Hej Sara,du bör lägga den utbildning som du helst vill komma in på som ditt Första /högst prioriterat/ alternativ. i så fall kommer du - i fall du ej direkt kommer in - ställas som Reserv... Läs hela svaret
  • Oliver 16 år

   Tekniskt basår?

   Om jag har gått teknik på gymnasiet fast vill plugga upp enstaka betyg för att komma in på specifika utbildningar, hur gör jag? Helst vill jag inte hamna i BII-gruppen.

   Peter SYV: Hej Oliver,om man efter det att man fick Examensbevis - höjer sitt meritvärde då kan man prövas i både BI och i BII.i BI (direktgruppen) prövas man med det ursprungliga meritvärde, som man hade innan... Läs hela svaret
  • Jan 17 år

   Var kan man läsa specialprogram Tågteknikerutbildning?

   Hejsan, jag letar efter vilka gymnasieskolor som man kan söka till för att läsa ett specialprogram tågteknikerutbildning (med egna examensmål)? Tacksam för ett snabbt svar. Janne

   Peter SYV: Hej Jan,om du menar gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/TTU - så verkar det tyvärr för närvarande ej erbjudas på någon gymnasieskola.Vi har fått den frågan... Läs hela svaret
  • Philip 20 år

   Glömt bort matten från gymnasiet?

   Hej! Jag har i stort sett glömt bort all matte jag pluggat. I vår vill jag göra högskoleprovet, och undrar hur jag kan gå tillväga för att lära mig matten igen.

   Liselotte Johansson: Hejsan, det finns en mycket bra sida - www.matteboken.se som är gratis att använda. På den sidan ligger alla grundskole- och gymnasiekurer i matte. Och även en speciell "avdelning" för att... Läs hela svaret
  • Feliks 21 år

   Har inget modernt språk, kan man läsa det nu?

   Hej! Jag saknar betyg i moderna språk ifrån grundskolan och undrar om man kan läsa upp det på komvux eller om det är helt kört för mig att få dem meritpoängen?

   Liselotte Johansson: Hej Feliks,komvux brukar erbjuda Tyska1, Spanska1 och Franska1 och ibland även andra språk som Italienska1 eller Danska1 - där "1" står för Nybörjarkurs, dvs man behöver inte... Läs hela svaret
  • Saga 32 år

   Har en deltagare som vill läsa textkommunikation på eftergymnasial nv?

   Hej, som rubriken lyder har jag en deltagare som vill läsa "textkommunikation" på eftergymnasial nivå i göteborg ellr på distans. Var finns de utbildningar? Alla tips är välkomna! Både program och enskilda kurser är av intresse - både på hel- och på deltid. Tusen tack för hjälpen!´Saga

   Liselotte Johansson: Hej Saga,på Eftergymnasial nivå kan man läsa på folkhögskolorna, på yrkeshögskoleutbildningar, på högskolor/universitet (i Sverige och... Läs hela svaret
  • benni 19 år

   Hur tackar jag nej till universitetplats nu i efterhand?

   Tackade igår Ja till en universitets plats då jag trodde jag skulle vara ledig under våren från mitt jobb. Nu är det så att jag ska fortsätta jobba på våren och undrar nu hur jag ska ändra anmälan till ett nej nu istället? Det står att det inte går att ändra nu längre sedan sista svarsdag har...

   SYV-besökare Syv: Hej Benni,om du genom info på Antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Las-antagningsbeskedet-och-svara-/Tacka-ja-eller-nej/ inte kan komma fram hur du ska göra, ring Antagning.se - tel.0771-550720 tel.tid kl.9-16 och fråga hur du ska göra.
  • SYV-besökare 31 år

   Betygspoäng med vilka elever söker till gymnasiet?

   Hej, jag blev lite osäker på exakt vad gäller med det 17-de betyget när elever söker till gymnasiet - det där med modersmål och moderna språk kan vara lite förvirrande och speciellt när eleverna har några olika betyg i både modersmål & i mod.språk. Vad gäller? Kan ni förklara så tydligt som...

   SYV-besökare Syv: Hej!Vid ansökan till gymnasiet, när man räknar ut betygspoäng (som också i vissa län kallas för Mtv, meritvärde, och i andra för Jfm, jämförelsetal),... Läs hela svaret
  • Kalle 20 år

   Prövning under gymnasiet BI eller BII?

   Hej! Jag går 3an på gymnasiet Naturvetenskap och riskerar att få F i Fysik 2. Om jag erbjuds en prövning räknas det i den ordinarie urvalsgruppen eller den med komplettering? Tack!

   Julia SYV: Hej Kalle,jag tänker på följande: När ska du hinna göra prövning Innan du får examensbevis (om du får Examensbevis från gymnasiet). Om du har alla andra... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga