mell 26 år
  Hej,

  Jag har en fråga ang elever som t.ex söker RIG / NIU långt bort hemifrån till fri eller kommunal skola.

  Vad jag förstår kan eleven därmed få bidrag - inackorderingstillägg beroende på hur lång resväg eleven har, var söks detta bidrag? Är det alltid CSN eller kan det vara kommunen som eleven är skriven i.

  Sedan är det ju studiemedel.

  Finns det även möjlighet för bidrag för boende? Vart söks detta bidrag om det nu existerar, är det via kommun eller CSN och beror det isåfall på om det är en fri eller kommunal skola? Hur mycket kan eleven få?

  Tack för hjälpen! :-)
  • SYV-besökare gymnasieskola dit eleven vill söka borde vara intresserad att ha honom/henne som sökande och personal på gymnasieskolor med NIU/RIG har erfarenhet av elever från andra delar av Sverige; de borde ha kunskap om vad som gäller. Jag skulle kontakta den gymnasieskolan dit eleven söker. Ännu ett tips: eleven och vårdnadshavare borde besöka gymnasieskolan - på öppet hus eller träffa personal på en gymnasiemässa; info om öppna hus och gymnasiemässor i hela Sverige finns på https://www.gymnasieguiden.se/events
  • SYV-besökare

   RIG är Riksrekryterande och eleven har därför rätt att få viss ekonomisk ersättning. NIU är inte riksrekryterande och här beror det på om kommuner skriver avtal sinsemellan eller inte - NIU erbjuds på en Kommunal gymnasieskola. Gör kommunerna inte det,dvs om inget avtal finns kommuner emellan - räknas det som "vanlig Frisök" och eleven ej har rätt till någon ekonomisk ersättning, tyvärr.

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är rätt krångligt - med ekonomisk stöd för studier på annan ort...

  Om vilkor för att ha rätt till kompensation för de extra utgifterna kan man söka information om Inackorderingstillägg på www.csn.se.
  Allmänt gäller det att man ansöker om inackorderingstillägg hos CSN när man studerar på en fristående gymnasieskola. Grundkravet för att få inackorderingstillägg är att det program och den nationella inriktning eleven valt, inte finns på elevens hemort. Studierna måste dessutom vara på heltid. Ett annat krav är att eleven skulle få resa minst 2 timmar per dag mellan sitt föräldrahem och skolan, om hen bodde kvar hemma. Här >> kan man läsa mer om vad som gäller när eleven studerar på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. 

  Eleven ansöker om Inackorderingsbidrag hos sin hemkommun, om hen ska läsa på en kommunal eller landstingsdriven gymnasieskola. Info om hur, var och när man gör ansökan finns ofta på kommunernas hemsidor (eller på gymnasieantagningens hemsida).

  Antagningskansliernas personal burkar ofta ge bra hjälp med frågor om studieekonomi.

  För övrigt - så kan eleven ha rätt till Extra-tillägg (i vissa fall) - info om det finns på csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg.

  Det är annars inte förbjudet för kommuner att ge Extra-hjälp (utöver det som eleven har rätt till), dvs på frivillig basis; dock det kan man inte räkna med på förhand... men jag vill ändå påtala möjighet att ansöka om det hos sin "hemkommun".

  Vår erfarenhet är att familjerna får betala "ur egen ficka" ca 2.000 kr per månad (som minst) om eleven läser på annan ort (och bor under veckorna där). Alla bidrag man kan "skrapa ihop" täcker tyvärr inte alla kostnader. Det är jättetråkigt men i fall familjen inte har råd, så kanske det blir omöjligt att läsa på annan ort.
  Man kan, alltså, tyvärr, inte lova elever att alla kostnader blir "täckta" av bidragen, för det blir de med stor sannolikhet - inte.

   

  Länktips:
  csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/gymnasiestudier-utanfor-sverige/extra-tillagg
  antagningskanslier.se
  gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper
  csn.se/kontakta-oss/gymnasiet.

  • mell Tack, men hur fungerar det med bostadsbidrag för elever som studerar på annan ort, vet att vissa kommuner/csn yttrat sig om "bidrag för boende"?
  • Anna Vi vill inte ge fel svar ... därför försöker vi i första hand ge länkar till de sajter där info bör finnas. Info kan också förändras, nya bestämmelser kan träda i kraft. Olika kommuner kan också fatta olika beslut och "just i den kommunen" kan de t.ex besluta att täcka alla kostnader för elever som läser på annan ort (på frivillig basis, alltså...) - eller betala endast det de absolut Måste-måste. Belopp som utbetalas - kan också bli förändrade (ofta uppåt, som tur är...) - så exakt vilka belopp som kommer att utbetalas nästa läsår, kanske inte går att få svar på redan nu.
  • Anna För att göra det ännu svårare - så kommer Antagningsbeskeden tidigast till Midsommar... och det är först då eleven vet att hen kom in. Att på förhand beräkna alla de olika ekonomiska "scenario" - vad händer om eleven kommer/eller inte kommer in... och var hen ska bo...? Det är klart billigare bo på skolans internat än hyra privat... men ekonomisk hjälp höjs ju inte om hyreskostnaden går upp... De bästa råden jag kan ge: kontakta boendekoordinator på just de gymnasieskolorna dit elever söker (de är bra insatta) + att elevens vårdnadshavare måste hjälpa till att leta info och vara beredda att betala en del "ur egen ficka".
  • Daniel Jag har nu frågat en sakkunnig på CSN om "bidrag för boende". Hen svarar att hen ej känner till det begreppet, utan CSN gör beslut i frågan om Inackorderingstillägg (för elevers om söker till Fristående gymnasieskolor på annan ort) och om Extratillägg (för familjer vars sammantagen inkomst är under 125.000 per år).
  Läs alla kommentarer
  Daniel Larsson SYV

  Hej!
  Några gemensamma regler för idrottselever finns inte. Utan det spelar roll om det är Fristående eller en Kommunal gymnasieskola eleven är antagen till.

  För att läsa på annan ort på Fristående gymnasieskolor - är det frågan till CSN - man söker Inackorderingstillägg (som tidigast kan sökas i juni - säger den sakkunnige från CSN);
  För Kommunala gymnasieskolor - till elevens "hemkommun" (det kommunen där eleven är folkbokförd).

  CSN-sakkunnig säger också att det är endast en del av kostnader som blir betalda... Hen gav mig exempel på att elevens familj får 1.200 kr/månad från CSN men elevens hyra ligger på 4.000 kr/månad - så familjen betalar en stor summa själva varje månad. Det är rätt vanligt, säger hen.

  SYV-besökare Syv SYV

  För Fjällgymnasiet >> som erbjuder NIU gäller:
  Finns ingen boendekoordinator, elever/vårdnadshavare ordnar själva sitt boende. Dock finns ett lokalt bostadsbolag som skolan tipsar om där de flesta skideleverna hyr.
  När det gäller inackorderingstillägg, så svarar Therese.Martebo@berg.se oftast på det när det kommer frågor.
   
  Sökande till RIG får inackorderingstillägget då de är förstahandsmottagna.
  Sökande till NIU blir också förstahandsmottagna om kommunerna emellan skriver samverkansavtal. Om de ej skriver avtal räknas det som frisök, som ej berättigar till inackorderingsbidraget.
   
  Fjällgymnasiet kommer att bjuda in alla åk 9 i kommunen på besök den 15 oktober 2018, men har inget ”vanligt” öppethus. Skolan tar emot löpande efter överenskommelse när elever/vårdnadshavare tar kontakt och vill komma. Det blir ofta olika upplägg då en del vill vara med på träning och andra är mer intresserade av skolan, och några - av båda delarna.
   

  • Ludmila

   ang. NIU och möjlighet att få Inackorderingsbidrag för studier på en Kommunal skola utanför samverkans-område: gymnasieantagningskanslierna brukar ha koll på vilka kommuner som har teckant samverkansavtal, och det kan också finnas publicerat på deras webbsidor. Ofta funkar det så att när en elev söker från en kommun där inte avtal finns så kontaktar gymnasieskolan den kommunen och föreslår att skriva avtal. Då brukar avtal sedan gälla under ett visst antal år.

  Frågor och svar

  • Mohamad 19 år

   Barnskötare till förskollärare?

   Hej En jag känner har jobbat som barnskötare i tio år och vill nu vidareutbilda sig till förskolelärare. Hur ska hon gå tillväga? Behöver hon studera lika mycket? Hon har ju som sagt jobbat en längre tid som barnskötare. Går det att få en erfarenhetsbaserad examen eller någon form av...

   Milla SYV: Man söker till den utbildning som man vill gå, om det är förskollärare - se Studera.nu/jamfor-utbildning/?q=förskollärarprogrammet  och när man är Antagen, kan man... Läs hela svaret
  • Amer 18 år

   Matte 4 och kemi 2?

   Hej, Är det obligatorisk att läsa matte 4c och kemi 2? Jag går natur/natur programmet på gymnasiet. Universitet som jag tänker söka utbildningen där, kräver bara betyget i matte 3c och kemi 1. Naturligtvisst behövs också en komplett...

   Anna SYV: Hej Amer;i inriktningen Naturvetenskap ingår matte 4 och kemi 2 som obligatoriska kurser. Man måste, alltså, ha betyg i de kurserna i sitt examensbevis. Även F är betyg; det går, alltså, med F i... Läs hela svaret
  • Hanna 23 år

   Sänks mitt snitt?

   Hej, som jag skrivit tidigare har jag D i historia 1b. Jag ska göra prövning i kursen om en månad, vad hönder om jag får E eller F? Har jag fortfarande kvar mitt D eller sänks jag?

   Daniel Larsson: Hej Hanna,ja, du behåller det högre betyget, om du får ännu ett betyg i samma kurs, men det nya betyget blir lägre. Alltså, det stämmer det som Jenny har skrivit i en kommentar till din fråga:... Läs hela svaret
  • Jenny 45 år

   Vad behöver man för utbildning för att jobba med event?

   Hej som rubriken lyder, undrar vad för sort utbildning man behöver för att få jobba med event? Tack på förhand för att ni ger er tid att svara! Mvh Jenny A.

   Daniel Larsson: Hej Jenny,det finns många olika "event-yrken" och det är olika utbildningar som rekommenderas, önkas eller krävs för att jobba inom de olika yrken. Kika gärna på alla de yrkesbeskrivningar som det länkas till på Event-yrken >>
  • Moa 22 år

   Kan man ändra studiebevis till studieexamen?

   Hej. När jag började på mitt senaste gymnasium hade jag redan gått i en annan gymnasieskola tidigare men hoppat av, hade dock fått godkänt i engelska 5. Så jag berättade detta för den nya skolan och dom sa att jag inte behövde läsa den kursen igen. Nu när jag tog studenten så fanns inte...

   Liselotte Johansson: Hej Moa,för behörighet till högskola behöver du - Examensbevis från ett högkoleförberedande gymnasieprogram, eller från ett yrkesprogram (men då med godkända... Läs hela svaret
  • Emilia 23 år

   Hur går det till?

   Hej, Jag läste nyligen om att man bör slutföra sin gymnasieexamen innan år 2020 (30/6), på grund av en ny reform. Jag har samlat betygsdokument och studiebevis från gymnasiet med godkända betyg och har cirka 1000p kvar att göra innan den nya reformen tillkommer. Vilka kurser skall...

   Liselotte Johansson: Hej Emilia, du borde hinna. På heltid läser man, läser man 400 poäng under höstterminen och 450 eller 500 poäng under vårterminen, som är lite längre, än höstterminen (på... Läs hela svaret
  • Niklas 29 år

   Basår på Uni eller Komvux?

   Hej, Ponera följande , jag har 21,50 i snitt idag i gruppen BII. Saknar områdesbehörighet 13, dvs bio/kemi/fys samt ma 3-4. Hur påverkas mitt betygssnitt om dessa kurser läses in via Komvux? Kommer mitt snitt som jag kämpat med att få upp sänkas om jag erhåller Godkänt i alla dessa ämnen...

   Liselotte Johansson: Hejsan,läs gärna info på https://fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basar Ännu ett alternativ är - söka till Folkhögskola; Omdöme från en folkhögskola om... Läs hela svaret
  • Clara 19 år

   Hjälp med högskoleutbildning?

   Hej! Jag är 18 år och tar studenten från samhällsprogrammet med beteendeinriktingen i sommar. Jag skulle behöva vägledning med vad jag ska välja för högskoleutbildning och yrkesval. I grupp är jag en naturlig ledare, målinriktad och en bra problemlösare. Jag skulle gärna jobba där jag har en...

   Milla SYV: Hej, börja med att kika på Yyrke/eventarrangor och se sedan även info om många andra yrken. ang.lön och konkurrensen är det svårt att säga ngt med säkerhet men oftast är det hård konkurrens om de jobben som ger hög lön.
  • Sara 16 år

   Vad händer med gymnasiet om man har F i matte?

   Hej jag går i 9:an och kämpar med matten. Jag har haft jättesvårt med matte under typ hela grundskolan och haft F i det under 7,8 och hösten i 9an. Så om jag får F den här terminen vilket är en väldigt stor sannolikhet vad händer då? Har fattat att man på något sätt pluggar upp det på IM men hur...

   Liselotte Johansson: Hej Sara,precis som Milla skriver i kommentaren till din fråga - kommer från 1 juli 2019 finnas en Ny utbildning som heter Programinriktat val; eftersom utbildningen är ny så vet inte man... Läs hela svaret
  • Simon 16 år

   Ekonomiprogrammet, Matematik?

   Hej, går i 9:an och har lite svårt för matematik då jag har ett E i betyg. Har sökt till ekonomiprogrammet, men jag undrar om jag kan klara matten på gymnasiet då jag har lite svårt för det?

   Anna SYV: Hej Simon, frågan är om du kanske har dyskalkyli och i så fall behöver hjälp av speciallärare i matematik. Hur stora svårigheter i matte du har,vet inte jag. Prata med din lärare i matematik,be om dyskalkyli-utredning.
  • Ellie 19 år

   Från folkhögskola till universitet?

   Hej Hur går jag till väga för att gå från folkhögskolans allmänna behörighetskurs till att söka universitet? Jag vill kunna få utgångsbetyg för gymnasium för att söka till universitetsutbildning i journalistik. Går detta?

   Anna SYV: Hej Ellie,ja, man kan med Omdöme om Grundläggande behörighet + omdöme om särskild behörighet i de kurserna som krävs för särskild behöriget till just "din"... Läs hela svaret
  • Nora 16 år

   Kan jag ändra mig efter att jag lämnat in kvittensen?

   Hej! Jag har redan bekräftad mina gymnasieval och lämnat in min kvittens till min SYV. Är det försent för att ändra sig? Vet att jag är ute i sen tid men jag skulle gärna vilja ändra mig nu innan omvalsperioden pga att jag kommer behöva göra färdighetsprov i onödan annars. Tack på...

   Anna SYV: Hej Nora,prata med SYV på din skola och/eller med personal på just ditt gymnasieantagningskansli. Kontaktuppgifter till de olika antagningskanslierna finns på... Läs hela svaret
  • Vendela 17 år

   Hur går jag tillväga för att gå om ettan?

   Hej! Just nu går jag naturprogrammet i årskurs ett på gymnasiet men jag känner att jag har valt fel program och vill därför byta program och gå om ettan. Jag skulle vilja byta till Teknikprogrammet vilket inte finns på den skolan jag går på just nu och jag behöver därför byta både skola och...

   Anna SYV: Hej Vendela,ansökan kan du göra under VAL- eller under Omvalsperioden; det spelar ingen roll. Det är de val som ligger i systemet sista dagen i Omvalsperioden som behandlas i det... Läs hela svaret
  • Fredrik 19 år

   Kan jag läsa matte 5 på komvux?

   Jag är 19 och läser just nu det tredje året och har läst all matte förutom matte 5. När jag har gått ut gymnasiet med gymnasieexamen kommer jag kunna läsa matte 5 på komvux? Jag fick alltså aldrig möjligheten att läsa matte 5...

   Milla SYV: Matte 5 krävs inte för Behörighet. Den ger meritpoäng och jag förstår varför du vill läsa den. Sök till komvux och vi får hoppas att du får läsa matte 5!
  • Marwa 17 år

   Undrar vad KPU är?

   Hej. Jag är nyfiken på ämneslärarutbildningen och jag har läst om en student som blev ämneslärare på tre terminer och hon sa att detta var på grund av att hon hade tidigare läst ämnena vid KPU. Jag har för mig att ämneslärarutbildningen är 5,5 år men är det möjligt att ändå bli det men genom KPU...

   Peter SYV: hej Marwa,KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, är inte till för att bli lärare snabbre än genom ämneslärarprogrammet. KPU är på 3 terminer på heltid. För att komma in, måste... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga