j3ssica

  Jag har kompletterat på komvux med 8 olika kurser utöver de som finns i mitt studiebevis jag fick från gymnasiet. Jag har däremot fått F i 3 st eftersom jag missat muntliga examinationer osv. T ex fick jag F i biologi 1, men ett godkänt betyg i biologi 2. Jag undrar egentligen om jag måste ha med betyget för biologi 1 när jag tar ut en examen eller om de går att "stryka". Sen undrar jag även om jag har behörigheten för t ex fysik 1 om jag har godkänt i fysik 2, där jag har samma situation som i biologin, eller om jag behöver båda kurserna isåfall.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  I komvuxexamen måste 2400poäng ingå (ej fler poäng). Du kan ta in fysik 2 och biologi 2 i komvuxexamen och utesluta kurserna fysik1a och biologi 1. Om du har godkänt betyg i fysik2, anses du behörig till de utbildningar som kräver fysik 2 eller fysik1a; på samma sätt gäller: om du har godkänt betyg i biologi 2, anses du behörig till de utbildningar som kräver biologi2 eller biologi1.
  Rekommendationen är att du bokar tid med SYV-en på komvux för planering mot examensbevis. Det är komvux i den kommunen där du är folkbokförd som kommer utfärda ditt examensbevis. Och ytterst är det rektorns ansvar att se till att reglerna följs och ditt examensbevis blir giltigt. Men de detaljerna /t.ex vilka kurser som kommer ingå och vilka som ska lämnas utanför examensbeviset från komvux/ tar man, som regel, med SYV-en på komvux. Vid behov tar SYV din fråga (ditt "fall") för diskussion med kollegorna eller till rektorn för att hen ska fatta beslut. Det finns några "gråzoner" där det är upp till rektorn på komvux ang.vilka kurser som samtidigt får ingå i examensbevis... så det är inte 100% klara riktlinjer alltid... Men just det att du inte behöver både fysik1a och 2 eller både biologi 1 och 2 i ditt examensbevis från komvux är jag säker på. Försök inte ta in några F-betyg i ditt examensbevis. Formellt sett kan du ha upp till 150poäng F-betyg i komvuxexamen men det drar ner ditt meritvärde, så försök undvika det.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga