1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du får gärna ställa din fråga till studievägledare som jobbar på lärarhögskolorna för att det är de som är experter på lärarutbildningar. Min uppfattning är den att inom utbildning till F-3Lärare kan man genom val av kurserna bli behörig att undervisa i något ämne upp till årskurs 6 på grundskolan (ofta är det engelska eller något estetiskt ämne - är i alla fall de exempel som jag lagt på minne sedan innan) men lärarutbildningar är en komplicerad fråga... så det är bäst du frågar experter, alltså de som jobbar specifikt med just lärarutbildningar. 
  Annars, så är det så (tyvärr) att när det är lärarbrist så kan man få jobb med att undervisa i "fel ämne" och på "fel nivå" och efter några år kan man ofta komma in i ngt projekt som hjälper lärare att bli behöriga (som t.ex VAL, vidareutbildning av lärare).
  Vill man bli "behörig lärare" då ställs det höga krav på rätt utbildning och ofta måste man komplettera ganska mycket för att byta från "en sort lärare till en annan sort lärare", är i alla fall min uppfattning men jag jobbar inte just specifikt med frågor om lärarutbildningar; Lärarlegitimationer och deras utökning bestämmer skolverket om (skolverkets avdelning för lärarlegitimationer) och skolverket vill se rätt sort lärarexamen i grunden men jag vet att skolverket har också, i alla fall tidigare, gjort några undantag och t o m utfärdat lärarlegitimation mer eller mindre endast på grund av rätt arbetslivserfarenhet, alltså när en obehörig lärare jobbat under lång tid som lärare i ett visst ämne... Det som komplicerar det hela ännu mer är att förändringar sker både i regelverket och inom lärarutbildningar, och utbildningarna är rätt långa så mycket kan hända från det att du påbörjar din lärarutbildning tills du blir färdigutbildad lärare (det som gäller idag behöver inte gälla när du närmar dig slutet av din utbildning...). Men lärarprogrammen kommer anpassa sig till de ev.förändringar och ändra kursinnehåll i programmen för att göra det möjligt för deras f d studerande att få ut sina lärarlegitimationer men hur blir det sen, när man vill utöka sin lärarlegitimation eller utbilda sig till "en annan sort lärare" får man titta på "då det gäller" för att de svar du får idag behöver inte fortfarande gälla när du vill göra en förändring i vilken inriktning du vill "driva" din lärarkarriär. 

  Studie- och yrkesvägledare
  • Ellen A : Okej, tack för svaret. Nu blev allt lite klarare!
  • Milla : vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga