1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Det finns inte ngn "rättighet" att göra så; men rektorn på en "mottagande" skola kan fatta beslut att ta in dig; för det måste ledig plats finnas + även då kan skolan säga "nej, vi tar inte in elever mitt i läsåret".
  Att byta gymanasieskola är inte elevens rättighet. Din rättighet ligger i att söka om till år1 och på nytt konkurrera om plats på en annan gymnasieskola.
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga