Malin
  Hej! Jag har tagit studenten och gått naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar om jag kan byta ut en merit kurs som t.ex matte 5 mot en meriterande språk kurs. Då jag inte är nöjd med mitt betyg i matte 5 och jag vill inte läsa upp den kursen. Är det möjligt att göra?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Malin,
  tyvärr uppger du inte om Matematik 5 är i ditt examensbevis en "vanlig kurs" eller en U-kurs. En U-kurs är i examensbeviset markerad med "U" vilket betyder att du läste utökat program, på mer en heltid, enligt rektors beslut.
  Om du läste ett "vanligt program", inte utökat (alltså om du inte ansökte om att få läsa U-kurser utanför ditt program och fick ett positivt svar från rektorn), då kommer betyget i matte 5 räknas in, oavsett om du skaffar dig flera betyg i kurser som ger meritpoäng.
  Om du har matte 5 som U-kurs, utanför ditt program, då kan du skaffa dig högre betyg än du har i matte 5 i en annan kurs som också ger dig meritpoäng, och betyget i matte 5 borde i så fall inte räknas in. Ytterst är det upp till antagning.se att svara på den frågan då det är de som tolkar reglerna och gör antagning till svenska högskoleutbildningar. Men enl.tidigare "fall" och svar som vi fick från antagning.se, så tolkar vi det som så att en "U-kurs" i examensbeviset behöver inte räknas in, även om den ger meritpoäng, om sökande uppnår max antal meritpoäng även utan den kursen.

  Förklaring som vi fick från en sakkunnig är: de nya kurser som inte ingår i exam.beviset som ger meritpoäng är också "u-kurser", även om de inte står på exam.beviset, för de lästes utanför programmets obligatoriska poäng och i så fall kommer Antagning.se räkna till sökandes fördel, alltså betygen i de kurserna som ger högre meritvärde. OBS! betygen i kurser från exam.bevis som inte är markerade med "U" (förutom gymnasiearbetes betyg, som inte räknas in) räknas alltid in, oavsett om de kurser ger meritp. eller inte.
  Vänligen
  ANNA

  • : Hej! Det är en kurs som jag valde inom mina 2500 poäng. Men matte 5 ingår inte i naturvetenskapsprogrammet utan är en kurs du väljer. Jag valde matte 5 medan andra valde t.ex språk. Jag förstår inte till 100%, men betyder det då att jag inte kan välja om så att säga?
  • Anna : Du kan inte byta ut kurser från examensbeviset. I dokumentet Examensbevis får ingenting ändras, över huvudet taget. Får man högre betyg i kurser som ingår i exam.bevis, skickar man de nya betygen tillsammans med exam.beviset (eller laddar upp) och så räknas de betygen som är högre - in, men i exam.beviset är det inget som ändras. För att nya kurser ska påverka ditt meritvärde - måste det var en kurs som krävs för särskild behörighet eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan alltså INTE undvika att betyget i matte 5 räknas in. Så ser reglerna ut. :(

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga