Elev

  Hur funkar det pluggar på komvux barn och fritidsprogrammet har pluggat halva tiden av utbildning, men börjar känna nu att jag vill byta! Kan jag avbryta på den skolan jag är på nu och byta till Transport tex eller hur funkar detta?

  ska nämligen plugga barn och fritid påbyggnad fram till juni 2024 egentligen. Men vill byta till transport om jag byter är start mars 2024 och söktid nu i december. 

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag tycker du får göra ansökan men (så länge) fortsätter läsa på den utbildningen där du läser nu. Du får först se om du kommer in, blir antagen till den andra utbildningen. Du får också gärna samråda med SYV-en på komvux. Det är ju inte förbjudet att hoppa av vilken utbildning som helst (förutom grundskola som är en obligatorisk skolform), men jag tänker här på några saker som t.ex
  - din försörjning; får du några pengar för att du studerar?
  - är ditt mål att få ut Examensbevis från komvux eller har du andra mål? t.ex kan huvudmålet vara att få jobb och i så fall inom vilket yrke vill du få jobb?

  Studie- och yrkesvägledare
  • Elev : Ja jag får CSN, och jag har väldigt mycket veckor kvar för CSN, och om jag väljer den andra utbildningen är den antligen på 24 eller 31 veckor och jag har mer än 55v kvar för CSN. Klart jag vill ju arbeta och helst få en fastanställning. Och jaa vill ha ett examensbevis! :) Vill nog vara inom transport. När jag sökte barn och fritidsprogrammet så hade jag inte körkort och var inte 21 då vilket jag har och är nu. Därav skulle jag gärna vilja byta.
  • Milla :

   Jag frågade om "pengarna för studier" för att CSN kommer kräva att du uppvisar godkända betyg för den tiden du fick studiemedel för (och det i tillräcklig omfattning). Vid byte av utbildning måste du ansöka om studiemedel på nytt och då tittar CSN om du har fått godkända betyg under tiden du senast fick studiemedel för. Om du avbryter dina studier mitt i kurserna och inte får godkända betyg i kurserna, då riskerar du att inte uppfylla kravet på tillfredsställande studieresultat och då nekar CSN dig studiemedel för den nya utbildningen, så det är det jag tänker på. Samråd med de som jobbar på CSN. Allmänt gäller: det är fördelaktigt för dig att slutföra kurserna och få godkända betyg i dem och det av olika anledningar, bland annat för att påvisa för CSN att du har uppnått tillräckliga studieresultat. ... den andra frågan om att ta examen från komvux med inriktning Transport. Du får gärna söka till yrkesförare-utbildningen men det finns ju inga garantier på att du kommer att antas. Att du är 21 år och har körkort gör att du kommer att erbjudas körtest där läraren tittar på hur säker förare du är. Att endast ha fått körkort räcker inte. Du kanske, dessutom, har ditt körkort "på prov" (det har man de 2 första åren efter det att man fick sitt körkort). Och du kanske inte blir bedömd som behörig till yrkesförarutbildningen tills det har gått 2 år och du har ditt körkort "på riktigt" (ej på prov). Jag är inte expert på just det område men, oavsett om man är "väldigt behörig" och har massa meriter, så kan man inte bli säker på att bli antagen till någon utbildning (förutom grundskoleutbildning - grundskola är obligatorisk skolform och gymnasiet är inte det...). Jag vet dock att många som gör test inför yrkesförarutbildningen (en Obligatorisk test) blir nekade plats på utbildningen med motiveringen att de är icke-tillräckligt "säkra" förare och måste skaffa sig omfattande körvana innan de kan bli antagna till en yrkesförarutbildning på komvux.

  Frågor och svar

  • Berry

   Vilka betyg i9an ska man ha för att ha det enkelt i ekonomi gymnasiet?

   Hej, Jag går i 9an och vill plugga hårt nu inför gymnasiet så att jag är redo. Dock vill jag veta vad jag ska specifikt höja mig i. Vilka ämnen i 9an ska jag vara bra på och ha höga betyg så det blir enklare i ekonomi gymnasiet? T.ex om jag kämpar mot ett B i matte kommer det bli enklare i...

   Milla : : Hejsan!Det är jättebra att du redan nu planerar inför studier på gymnasiet och strävar efter att stärka dina kunskaper i ämnen som kommer vara... Läs hela svaret
  • majsan321

   Hur kan jag bli psykolog efter en kandidatexamen i psykologi?

   Hej! Jag pluggar nu på college i USA och min major är psychology. Jag har förstått att efter fyra år får jag en undergraduate degree i psychology, vilket översätts till en kandidatexamen i psykologi i Sverige. Om jag vill bli psykolog efter mina fyra år här, hur kan jag plugga då i Sverige?...

   Milla : : Hej!om du vill bli en Psykolog i Sverige, så behöver du ansöka om legitimation hos socialstyrelsen; som regel kräver socialstyrelsen examen från psykologprogrammet men... Läs hela svaret
  • Miriam

   Hur ska man knyta ihop säcken för att bli anställningsbar?

   Hej, Jag har läst alumnstudier för medie och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet där endast 67% av studenter fått jobb. När jag läser arbetsannonser efterfrågar många arbetsgivare universitetsutbildning, (inom kommunikation eller...

   Milla : : Hej!Det du skriver i din fråga visar på att du har gjort en omfattande research för att utforska olika utbildnings- och karriärmöjligheter inom medie- och... Läs hela svaret
  • coola07an

   Orättvist bedömd i engelska 5?

   hej! Jag låg alltid på A (kanske något B här och där) i engelska i grundskolan, men nu i 1:an när jag har engelska 5 får jag alltid E eller kanske ett svagt D på både min muntliga och skriftliga förmåga. Jag är rätt säker på att jag inte fick glädjebetyg i grundskolan (de flesta fick inte A i...

   Milla : : Hejsan,Det låter verkligen frustrerande att du upplever att ditt engelskbetyg inte återspeglar din verkliga kunskapsnivå. Men jag som är SYV sätter inga betyg och har inom min utbildning till SYV... Läs hela svaret
  • Chris Kringle

   Var kan man studera för att bli HKK lärare?

   Jag har tidigare läst på högskolan för att bli lärare men fick hoppa av pga av hälsan, så jag har poäng från det samt arbetat som HKK lärare i 7 år. Det är svårt att hitta rätt ställe att söka, jag vore...

   Milla : : Hejsan,kika gärna på svaret i tråden på https://www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-jag-hemkunskaps-laerareJag håller med dig om att det är svårt att snabbt och lätt... Läs hela svaret
  • isanog

   Räkna bort kurser?

   Hej, Jag går samhällsvetenskapliga programmet och har läst totalt 2700 poäng under gymnasiet, detta eftersom jag gick natur i ettan och har läst biologi och kemi, och en extrakurs i franska. Jag har högsta betyg i nästan alla ämnen, men i kemi har jag...

   Milla : : Hej,se i din individuella studieplanen hur kurser är är markerade; de kurserna som "överstiger" 2500poäng bör i din studieplan vara markerade med "U" (utökat program). Samma kurser som i... Läs hela svaret
  • Sara.98

   Hur blir jag hemkunskaps lärare?

   Jag är utbildad grundlärare inriktad mot fritidshem. Jag vill läsa till hemkunskap och undrar hur man går tillväga, jag vill kunna undervisa åk 1-9 . Vilka kurser behöver jag ? Och går det att göra det på distans ?

   Milla : : Hej,det vi vet om yrket Hem- och konsumentkunskapslärare inkl.vilken utbildning som krävs för att bli behörig lärare, berättar vi om i presentationen... Läs hela svaret
  • frågannnn

   Kan jag söka CSN?

   Jag ska läsa 2 kurser på komvux i vår, en kurs med 100 poäng och en kurs med 50 poäng, båda kurserna är 10 veckor långa och pågår under samma period. Av olika anledningar behövde jag även söka på två olika...

   Milla : : Hej,att du kommer läsa på två olika komvux-skolor påverkar inte din möjlighet att få studiemedel. Du kommer läsa en 100-poängs gymnasial kurs på 10 veckor och den kursen kommer du läsa... Läs hela svaret
  • haru

   kan man få undantag för matte 2a ?

   jag vill söka till sjuksköterska programmet men jag saknar matte 2a , grejen är att nära person i min familje avlidit och kunde inte förtsätta med kursen på komvux. får man undantag för detta fallet?

   Milla : : Tyvärr, kan man inte få undantag från kraven på behörighet när det gäller svensk högskole-/universitetsutbildning. Yrkeshögskola kan ta in obehöriga (på undantag, i... Läs hela svaret
  • Nela

   Kan jag gå moderna språk i en annan kommun?

   Hej! Jag går just nu årskurs 1 på gymnasiet. Just nu läser jag mitt modersmål som moderna språk steg 3 och har även valt det som i-val till år 2., alltså läser jag inte spanska, franske eller tyska utan jag läser mitt hemspråk. Jag har tänkt byta gymnasiet till nästa år, och den jag vill...

   Milla : : Hej,som regel läser gymnasieelever alla kurser på sin egen gymnasieskola. Men rektor på gymnasieskolan kan besluta om att köpa in undervisning för en elev på en annan gymnasieskola... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga