1 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej Ruth,
  såvida ingen speciell "överbryggande" utbildning dyker upp, så är det så här:
  grundlärare
  och förskollärare - olika yrken och man läser på olika program.
  Om du t.ex kommer in på förskollärarprogrammet, kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om du ev ska kunna hoppa över några delar av förskollärarprogrammet (sådant besked brukar man inte kunna få på förhand, utan du ska söka och bli antagen till programmet och först efter det kan få besked om vad som kan tillgodoräknas från din tidigare utbildning).
  Monterssorikurserna läser man ej inom förskollärarprogrammet utan "vid sidan av" eller efter förskollärar- eller lärarprogrammet. Se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=montessori - kurserna i montessori på Stockholms- och Malmö Universitet (finns två kurser - upp till 30hp och nästa, fortsättningskurs, 31-60 hp). Många jobbar som förskollärare eller som lärare och läser montessorikurserna samtidigt.

  ang.få förskollärarlegitimation
  Som regel, måste man ha examen från förskollärarprogrammet, men...
  Det kan inte uteslutas att en person med grundlärarexamen som under flera år arbetar som "obehörig förskollärare" kan av skolverket få utökning av sin legitimation och bli även legitimerad förskollärare. Det kan på förhand inte garanteras, men det har tidigare hänt att personer utan rätt lärar- eller förskollärarexamen fick utökning av sin legitimation pga de de facto har arbetat med de arbetsuppgifter för vilka de söker legitimation. Det handlar i så fall om att ha arbetar i rätt så många år, t.ex i 8 - 10 år (eller i alla fall i minst 5 år, på heltid). Siffrorna ang. inarbetad tid är ungefärliga... jag vill bara påpeka att det räcker inte att jobba som obehörig förskollärare i ett eller 2 år och hoppas på att få legitimation på det.

  De rätta personerna för dig att ställa din fråga till är:
  studievägledare på förskollärarprogrammen
  och
  personal som på skolverket jobbar på avdelningen för förskollärarlegitimationer.

  Hänvisning:
  listan på förskollärarutbildningar i Sverige - där finns det även info om utb. för de yrkesverksamma (som är 150 hp - jämför: den vanliga utbildningen är 210 hp) och möjlighet att söka till senare del av förskollärarprogrammet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga