1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Carl!
  mattekurserna i Sverige bygger direkt på varandra.
  Matematik 5 och kurser i matematik Specialisering (kan finnas flera med olika innehåll) bygger på innehåll i kursen Matematik 4. Man måste alltså kunna innehåll i matte 4 för att ha förutsättningar att få godkända betyg i matte 5 (eller i matte specialisering). Om du kan innehåll i kursen matte 4 utan att ha läst den, då har du de facto de rätta (eller tillräckliga) förkunskaperna, men hur vet du att du kan innehåll i matte 4? Och vad vinner du på att "hoppa över" matte 4?
  Oftast har de studerande godkända betyg i en "underliggande"/lägre kurs i matte för att kunna bli antagna till en "överliggande"/högre mattekurs, men ibland kan man göra nivåbedömning som visar på att man kan "hoppa över" en viss kurs. Men oftast är det "nya studerande", t.ex om man kommer till Sverige från ett annat land och ingen vet riktigt hur mycket matte man kan i svenska mått mätt, då gör man nivåbedömning och blir därefter placerad på rätt nivå.
  Men om gymnasieelev läser matte 1,2 och 3 - då läser hen sedan matte 4, och efter det - matte 5 (eller matte specialisering). Det finns liksom "ingen anledning" att hoppa över en mattekurs. Men i undantagsfall, när det handlar om en särbegåvad elev ( i folkmun "mattegeni" ) som bara "kan" matte, utan att läsa... då känner jag till att diverse undantag kunder göras på skolorna, men det är sällsynt och som elev har man inte direkt rätt att bara ta och hoppa över en mattekurs. Är du särbegåvad och har extremt lätt för matte, prata med din mattelärare. Din mattelärare kan sedan ta upp frågan med skolans rektor.
  Min erfarenhet är att i sådana fall brukar oftast mattelärare ta initiativet och själva föreslå att en viss elev ska hoppa över kurserna pga det är frö tråligt för eleven att läsa det som hen redan kan, och läraren vill inte "hålla tillbaka" en elev + att det är svårt för läraren att undervisa på flera olika svårighetsnivåer samtidigt.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga