1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,

  läs gärna om vilken utbildning som krävs för att kunna, i Sverige, jobba som Djurvårdare och som Djursjukvårdare i yrkespresentationerna på www.framtid.se:
  framtid.se/yrke/djursjukskotare
  framtid.se/yrke/djurvardare-djurskotare

  Kika också gärna på framtid.se/yrke/djurvardare-vid-djurpark

  Exempel på vilka yrken som i Sverige finns inom branschen "Djursjukvård" finns på framtid.se/djurens-sjukvård

  Utbildning till Djursjukskötare finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och är på 3 år på heltid. För särskild behörighet till Djursjukskötarprogrammet krävs godkända betyg i gymnasiala kurser:
  • Matematik 2a (eller Matematik 2b eller Matematik 2c)
  • Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1.

  Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande kurser från Naturbruksprogrammet
  • Naturkunskap 1a1
  och dessutom ett av följande alternativ
  • Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
  • Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
  • Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
  • Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

  *******
  I Estetiska programmet ingår Samhällskunskap 1b som obligatorisk kurs, men varken sig matte 2 eller naturkunskap 2 ingår men kan kanske, om du så önskar + om din gymnasieskola kan erbjuda dig läsa dem, vilket på förhand inte kan garanteras, ändå läsas på ES. Får du examensbevis från ES och godkända betyg i samhällskunskap 1b, matematik 2 och naturkunskap 2, blir du behörig att söka (direkt efter gymnasiet) till djursjukskötarprogrammet på SLU.

  Du får gärna jämföra programplaner för ES och NB. Du kommer att se att det är flera väldigt stora skillnader i vilka kurser som ingår i de 2 programmen. Någon kurs eller ett par kurser kanske (om du har stor tur) skulle du kunna läsa på ES, som egentligen ingår i NB - för det rekommenderar jag att du söker ES på en gymnasieskola som också erbjuder NB, för att då går NB-kurserna på skolan, så kanske du kan läsa ett par stycken av dem, t.ex inom individ.val. Dock har jag svårt att tro att du kommer kunna få jobb inom djurvård eller djursjukvård efter det.

  Du frågar om du kan "lägga till" kurser på gymnasiet och svaret på den fråga är följande: inga kurser som ej är Obligatoriska på programmet och inriktningen kan finnas ngn garanti på att kunna läsa. Gymnasieskolorna kan ha "för avsikt" att erbjuda vissa valbara kurser men om det sedan uppstår lärarbrist eller schemat-krockar eller andra "hinder" då kan skolan välja åt eleverna och säga att "de här "valbara kurser" ska ni läsa, för att vi inte kan erbjuda ngt annat". Det är nämligen inte elevens rättighet att kräva läsa någon kurs som inte obligatoriskt ingår i just det gymnasieprogram.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga