Marcus 24 år
  Kan en drifttekniker sitta vid helpdesk oxå?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Vad är och gör en Drifttekniker?

  Drifttekniker arbetar på alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. Man kan också arbeta med stora fastigheter som sjukhus, inom processindustrin samt vid kommunala vatten- & avloppsanläggningar.

  På större arbetsplatser sker arbetet i arbetslag. Arbetet leds av en driftingenjör.

  Vid större anläggningar har driftteknikern en mellanställning mellan driftingenjören & driftmaskinisten. Vid mindre anläggningar finns enbart drifttekniker & driftmaskinister och det är ganska vanligt med skift eller jour- & beredskapstjänst.

  Driftteknikern kan ansvara för drift & underhåll av flera anläggningar. Arbetsuppgifterna består av att

  övervaka driften, skötta övervakningen i kontrollrum via dataskärmar, gå kontrollronder på anläggningen
  rapportera fel och störningar och ibland åtgärda fel som exempelvis starta en extra panna om det är för kallt
  föra journaler och skriva dagrapporter om tryck och temperatur, sköra underhåll och utför vissa reparationsarbeten, till exempel ompackning av en ventil eller att laga en läckande pump.

  Du kan få ännu mer info- & även se en filmintervju med en Drifttekniker på http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/drifttekniker

  Drifttekniker kan även sitta vid helpdesk.

  Hälsningar
  Mikael
  SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga