B. 28 år
  Vad kan man bli om man läser ekonomi-ekonomi på gymnasium?
  Vilka ämnen läser man ?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej Aylin,
  om Ekonomiprogrammet kan du läsa på http://www.gymnasieguiden.se/program/EK
  Programplan ser du på http://www.gymnasieguiden.se/files/program/pdf/programplaner/EK.pdf och man läser alla Gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen plus EN AV INRIKTNINGARNA på 300 poäng och väljer sedan 300 p. från en lista Programfördjupningar samt 200 p. Individuellt val (det är alla gymnasieelever på alla program som läser 200 p. Individuellt val). Gymnasiearbete är också en obligatorisk kurs på alla program.

  Som du ser, det är 300 poäng som skiljer inriktningarna åt /av de totala 2500 poäng/ - det är en ganska liten del av utbildningen som är olika på de två inriktningarna. Man kan, dessutom, läsa båda inriktningar - om man väljer de kurser som ingår i den andra inriktningen inom Programfördjupningen eller inom Individuellt val.
  Eftersom Ekonomi är ett högskoleförberedande program, lär man sig inte något yrke på gymnasiet, utan tanken är att man skall söka till en eftergymnasial utbildning på högskola eller på en yrkeshögskola, se utbud på www.studera.nu och på www.yhguiden.se.

  Du får söka jobb efter gymnasiet, men det är svårt att få. De jobben som är möjliga att få är inom försäljning /säljare i butik eller via telefon/ eller administratör/receptionist. Man kan söka tjänster som t.ex. Handläggare på en Myndighet (t.ex. Försäkringskassan), men det är, som sagt, svårt att få fast jobb. Med gymnasieutbildning får man vikariat eller timanställning vid behov - i alla fall allt som oftast. Visst finns det exempel på ungdomar som fick fasta anställningar efter gymnasiet när de läste högskoleförberedande program, som t.ex. Ekonomi - men de exemplen är få.
  Situationen kan ändras på de åren som du läser på gymnasiet och vi får hoppas att den ändras till det bättre och det blir lättare att få jobb.
  Som det är nu, så måste man vara beredd att söka en eftergymnasial utbildning. Och i fall man vill få jobb direkt efter gymnasiet är det yrkesförberedande program som rekommenderas t.ex. Vård/Omsorg; Industritekniska; Fordon/Transport m.fl. Det finns 12 yrkesförberedande program.
  Bästa hälsningar
  Liselotte SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga