1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  man kan komplettera efter gymnasiet om man på gymnasiet inte blev behörig till just den eftergymnasial utbildning som man vill komma in på.
  Men jag anser att det är fullt möjligt att på BF bli direkt på gymnasiet behörig att söka till utbildningar inför yrket Fysioterapeut.
  För fysioterapeutprogrammet på de svenska lärosätena gäller följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Grundläggande behörighet ingår från hösten 2023 även i yrkesprogrammen (men även tidigare hade alla elever rätt att läsa svenska 2,3 och engelska 6). Idrott och hälsa 1 är en obligatorisk kurs på alla svenska nationella program. 
  Samhällskunskap 1a1 och 1a2 ingår som obligatoriska kurser i BF och Matematik 2a får läsas som programfördjupning, vilket man kan se i Programplanen för BF>> 
  Och då återstår det endast kursen naturkunskap 2. Den kursen ingår inte i något nationellt svensk gymnasieprogram som en obligatorisk kurs. Men den kan läsas inom Individuellt val eller som U-kurs (utökat program). Om inte det går, så kompletterar man efter gymnasiet. Nk2 läser man på heltid på fem veckor. Vill man bli säker på att få lov att läsa alla gymnasiala kurser som krävs för behörighet, så är det i så fall säkrare att välja NA, NB eller VO

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga