Lena
  Hej ! Jag vill plugga till läkare och just nu går på gymnasiet. Jag har läst matte 3c, biologi 1 och 2 samt kemi 1 och 2, de ända ämnena jag behöver är fysik 1+2 samt matte 4. Hur gör jag då om jag vill bara ha de kurserna på basåret ?
  Eller så tänker jag gå på komvux och välja de kurserna.
  Vill gärna plugga distans.

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Lena,
  du kan söka till komvux (i den kommunen där du är folkbokförd) - då söker du Fysik1a och sedan 2 och Matematik4.
  Du kan samtidigt söka till de naturvetenskapliga basåren på alla de lärosätena där basåren erbjuds. Om du kommer in på basåret, ser du då om du även kom in på komvux - och kan välja om du vill läsa på basåret eller på komvux eller på båda samtidigt, vilket inte är förbjudet.
  Om du blir antagen till basåret, får du fråga studievägledare om du får välja läsa endast enskilda kurser eller om du måste läsa hela basåret. varför jag inte kan svara om du ska kunna läsa endast delar av basåret är för att innehåll/uppbyggnad inom basåren kan variera; ibland läser man i "block" alltså inom samma "kurs" läser olika ämnen, och då blir det omöjligt att välja läsa endast fysk och matte men inte kemi och biologi. Sedan tänker jag också på studiemedelsfrågan. Om du vill ta studiemedel när du läser basåret - då blir det rätt krångligt att beräkna studieomfattning och hur mycket du har rätt att få från CSN, om du läser endast delar av basåret.


  Jag tänker även på följande: det nya läkarprogrammet blir 6-årigt och studiemedel på eftergymnasial nivå får man i max i 6 år.
  Om du tar studiemedel för basåret***- kommer du Kanske inte ha så många veckor kvar sista året du läser på läkarprogrammet som du behöver. På så sätt är det kanske bättre om du kompletterar på komvux, där du tar studiemedel för gymnasiala studier och för högskolestudier.
  Du kan annars kontakta CSN med frågor om studiemedel - csn.se/kontakta-oss

  Basåren och basterminer (naturvet. och tekniska) kan ges helt på gymnasial nivå (GY) eller delvis på höskolenivå (EG eller HÖ). Det blir i så fall viktigt för dig att ansöka till de basåren som ges helt på gymnasial nivå (förkortning GY), eller så att du i alla fall är medveten om att i annat fall, så kanske du inte har studiemedel under hela ditt läkarprogram, sen. Det kan skett en regeländring (enligt info från en sakkunnig på CSN; för några år sedan gavs basåren "på högskolenivå" och studiemedel togs från "högskoleveckorna", men sedan några år tillbaka ges basåren för det mesta på gymnasial nivå, GY - dock är det viktigt för dig, om du är beroende av studiemedel, att vara observant på det "momentet").

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga