Gustav
  Jag vill gå NaNa med inriktning rymdvetenskap på rymdgymnasiet. Då skulle jag få flytta hämifrån och flytta upp till Kiruna. Jag får inte det för min mamma. Kan hon säga att jag inte får det?
  Jag vill också gå NaNa men min mamma vill att jag ska gå Sam eller Ekonomi för att det är mindre stressigt och att jag då kommer få bättre betyg för att sedan plugga konvux och få bra betyg där istället för på gymnasiet. Jag är inte särskilt intresserad av SO ämnena män älskar NO ämnena och jag har redan läst en stor del av Kemi 1 och lite av Fysik 1 och kommer läsa stora delar av Biologi 1 och Fysik 1 i vår. Kan minn mamma tvinga mig att välja en linje jag inte vill gå eller kan jag välja själv?

  3 Svar

  Daniel SYV

  Hej Gustav!

  Det är en mycket viktig fråga du stäIIer!

  du viII heIst gå på Rymdgymnasiet>> och det är en friskoIa - aIIa eIever konkurrerar med sina betyg om gymnasiepIats och du kan mycket väI få komma in och få pIats. Du får göra de gymnasievaI du viII, men probIemet sedan bIir - hur ska du få råd?

  Även om du får inackorderingstiIIägg - så täcker inte det aIIa kostnader. Fram tiII dagen du fyIIer 18 år betaIas StudiehjäIp från CSN tiII dina vårdnadshavare, och inte tiII dig. Hur ska du kunna bo i Kiruna? Hur ska du kunna åka tiII Kiruna - för viIka pengar, undrar jag? :(

  En tråkig situation, verkIigen!

  Jag ska samråda med koIIegorna och vi ska försöka komma med försIag och synpunkter, men jag hoppas du förstår att vi inte kan tvinga din mamma att ändra sin åsikt och vi inte kan hitta ett sätt att betaIa omkostnader för en eIev som viII fIytta hemifrån.

  Jag råder dig prata med SYV på din skoIa och även med kurator. Du kan försöka få tid på SociaItjänsten i din kommun, taIa med en sociaIsekreterare från ungdomsgruppen och be om råd.

  Det bästa är att försöka komma överens och inte bråka inom famiIjen. Men hur gör man det om du och din mamma viII oIika saker? Jag är heIt säker på att din mamma viII ditt bästa och hon tycker att det hon säger och gör är för ditt bästa.

  En svår situation, som sagt...

  Mvh

  Daniel SYV

  Ludmila SYV på FrågaSYV

  Hej Gustav!

  Jag har bett SYV-koIIegorna om hjäIp och fick redan några svar:

  - kika på SkoIIagen, kapiteI 29, 12§ om Iyder:

  Talerätt

  12 § Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.

  Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare och överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller den klagande inte har uppnått 16 års ålder.

   

  En annan SYV-koIIega har föIjande synpunkter:

  - Har mamman varit och träffat Syv/mentor?

  - Studiebesök i Kiruna? Träffanågon som går/gått på den gymnasieskoIa där du viII gå?

  - Studietempot på Naturvetenskapsprogrammet är högt, det kan bIi tufft.

  Svar från en annan Studie- och yrkesvägIedare är:

  Naturvetenskapsprogrammet behöver inte vara mer stressande speciellt inte om eleven har särskilt lätt för och intresse för NO- ämnena. Det kan istället vara mycket stressande att lägga sin tid på samhällsämnen eller ekonomikurser om detta inte intresserar eleven. Hur Programmen uppfattas och upplevs är individuellt. Jag har haft samtal med elever som tycker att SO- ämnena är mycket mer utmanande än t.ex. NO-ämnena. SO-ämnena kräver mer reflektion och fler perspektiv innan slutsats.

  Mamman behöver kanske lära känna sin son bättre i samråd med lärare och/eIIer mentor som undervisar och ser styrkor och svagheter. Kanske kan en insikt komma då från mamman och ev. ökad reflektion hos eleven?

  Ingegerd SYV på Bors skola

  Hej!  Be din mamma följa med dig på ett studiebesök på skolan och ta ett samtal med syv där hur andra elever upplever programmet. Ekonomin är viktig om man ska flytta. Skulle du inte få möjlighet att studera rymden nu så finns det möjlighet att läsa till civilingenjör inom rymdteknik senare i Luleå. Det krävs områdesbehörighet 9 till det. Lycka till.

  • Anna : HåIIer med SYV Ingegerd och du kan boka studiebesök via [email protected] . Det går naturligtvis även att ringa till skoIa och boka tid.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga