Aaliyah

  Hej! Jag ska av privata anledningar läsa matte 2 på egen hand, men undrar då om det på något sätt går och visa läraren vad man har gjort utan en prövning (eftersom jag behöver betyget nu till hösten och alla platser är fulla till hösten pga corona) Finns det alternativ till prövning? Ex att man gör uppgifter i boken på papper så får man lämna in papprerna som man har jobbat i till läraren för att på så sätt få ett betyg? eller?

  • Milla : Går du på gymnasiet? Vilket program läser du? Läser du år 2 på gymnasiet nu?
  • : Jag går åk 1 ekonomi
  • Julia : I Ekonomiprogrammet ingår matematik 2 b i båda inriktningar som Obligatorisk kurs. Matte 3b ingår i inriktning Ekonomi.
  • : Ja, men jag vill läsa matte 4 också och då måste jag fixa matte 2b själv
  • Julia : På inriktningen Ekonomi brukar eleverna få välja till läsa Matte 4; i inriktningen Ekonomi ingår matte 3b som obligatorisk kurs, och ofta kan man välja läsa även matte 4. Prata om det med SYV på din skola. Om du är mycket duktig i matte, kanske kan du läsa matte 3b och 4 "samtidigt". Om matteläraren gör bedömning att du är så pass duktig i matte att du kan klara av det, så kan det gå... finns exempel på att det gick att göra så, men det är inte din rättighet. Det är endast elever på TE, teknikvetenskap och NA,naturvetenskap som garanterat får läsa Matematik 4.
  • Julia : Tips! lär dig innehåll i matte 2 på www.matteboken.se och när du börjar läsa matte 2 nästa år, prata med matteläraren: säg att du har lärt dig hela matte 2kursen och kan bevisa att du kan. Det är inte omöjligt att du får uppgifter från matte 3b kursen när din klass läser matte 2b; och att du i slutet av nästa läsår ska få göra Nationella prov i både matte 2b och 3b - det är dock inte din rättighet, men det kan gå (förhoppningsvis). vi håller tummarna!
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om du läser på gymnasiets ekonomiprogram, då ingår Matematik 2b som en obligatorisk kurs som du får läsa. I inriktning Ekonomi ingår även matte 3b som en obligatorisk kurs.
  Om du idag läser årskurs 1, då kommer du under nästa läsår få läsa matematik 2b. Om du inte deltar i lektionerna, utan giltig anledning (t.ex sjukdom) då är det skolk och du kommer bli av med studiehjälpen från CSN.
  Att på egen hand läsa en obligatorisk kurs och försöka på ngt. sätt få betyg - förstår jag inte riktigt varför du vill göra det? Eftersom du kommer få läsa kursen nästa år, så finns det ingen rättighet för dig som elev på gynasiet att varken sig göra prövning eller skaffa dig betyget på annat sätt.
  Du får givetvis bedriva självstudier och för det rekommenderar vi www.matteboken.se
  Om du har goda förkunskaper blir det lättare för dig att få högre betyg i kursen när du läser den nästa år.
  Du kan, om du vill, förklara mer kring din situation och orsaker till varför du ställer frågan.. Det är frivilligt att förklara sin situation för oss. Men om jag/vi inte förstår varför du ställer frågan är det också mycket svårt (kanske omöjligt) att ge dig svar.

  ***
  Tips!
  Prata med SYV på din skola.
  Prata med din klasslärare/mentor och med kurator på din skola.

  Regler kring betyg - så länge du är elev på gymnasiet kan du få betygen endast på din egen gymnasieskola, av lärare som jobbar på din skola (eller om din skola köper kurs åt dig på en annan skola - vilket är inte din rättighet och det händer mycket sällan).
  Du skriver om att prövningar på många ställen är inställda, och det stämmer. Men det "angår inte dig" så att säga. Du som ska läsa matte 2 nästa år har ändå inte rätt att anmäla dig till prövning. Som gymnasieelev kan du göra prövningar endast på din egen skola och endast om du läser matte 2 och får F i den kursen eller om du inte kan delta i undervisningen (och då måste det antingen vara så att lärare saknas och undervisning inte kan erbjudas eller om eleven ligger på sjukhuset i flera månader och missar stora delar av kursen - då kan eleven få rätt att göra prövning). Att få betyg utan att läsa kursen och utan att göra prövning, kan man inte göra.
  Kanske kan rektor bevilja att göra NP, nationella provet - tillsammans med dem som läste kursen och gör NP i slutet av kursen (även om eleven inte läste kursen), men på ditt program ställer du en fråga om en Obligatorisk kurs och då kommer du få plats på kursen, och varför du då ska behöva läsa den på egen hand, förstår inte jag.
  Vänligen
  Julia

  I kommentaren skriver du "måste fixa matte 2b själv" - har din skola sagt till dig att du måste "fixa" själv? I så fall bör de också förklara Hur du ska kunna "fixa det själv".
  Det som inte är elevens rättighet, kan man bara be om och hoppas att det går att få. skolorna brukar vara tillmötesgående men de kan inte trolla, t.ex kan inte trolla fram lärare när det är lärarbrist. Och att lägga schemat utifrån en elevs önskemål är inte heller möjligt.
  tips! om ni är många på inriktningen juridik (t.ex) som vill läsa både matte 3 och 4, så kan ni komma med förslag till Rektor på ert program om att er skola lägger upp matte 3b under höstterminen i årskurs 3 och då kan ni läsa matte 4 under vårterminen sista året på gymnasiet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga