1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej och tack för din fråga om skillnader mellan gymnasie- och komvuxarbetet.
  Från 1 juli 2021 trädde i kraft förändringar inom komvux. En av de förändringar är att gymnasiearbete ersattes, på komvux, med Komvuxarbetet.
  Tanken med förändringar är att det ska bli ännu mer flexibelt när man läser mot examensbevis på komvux. Omfattningen är på 100 gymnasiepoäng, oförändrad.
  Om personen har godkänt betyg i gymnasiearbete från gymnasiet (eller sedan innan 1 juli 2021 - från komvux) får hen ta in det betyget in i sitt examensbevis från komvux som utfärdas efter 1 juli 2021.

  Vad gäller temat för komvuxarbetet så är det den bedömningen som rektor på komvux gör, som gäller - jag menar frågan om vilket tema som passar in i examensbevis från ett visst kunskapsområde.

  Hänvisningar:
  skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning
  skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga