1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa!
  Eleven får söka till vilken gymnasieutbildning som helst i hela Sverige men det är vårdnadshavare som bestämmer var eleven bor. 
  Och det är ganska mycket som man bör tänka på om en elev ska bo på skolorten under studier på gymnasiet. Det är vårdnadshavare som är ansvariga "på alla sätt och vis": alltså både för ekonomin och för att ordna boende mm. Även om eleven ska bo på internatet på skolan, så är det ändå vårdnadshavare som bär det största ansvaret. Ofta måste vårdnadshavare skriva under på att de kommer och hämtar eleven i fall "det händer någonting" och många internat och elevboende är stängda från fredag eftermiddag till måndag morgon (alltså är tanken att eleven åker hem till föräldrarna på helgerna och det kan snabbt bli dyrt med resor). Bidragen man kan få räcker i princip aldrig fullt ut. Familjen måste stå för mellanskillnaden mellan vad man kan få i bidrag och upp till vad det faktiskt kostar.
  Vidare har vi också erfarenhet av att eleverna som flyttar hemifrån för att gå på gymnasiet på annan ort kan börja längta hem redan mot slutet av första terminen (vilket är ganska vanligt). Vi får frågorna om vad det finns att göra i mitten av läsåret när eleven inte längre vill gå på skolan på annan ort och vill flytta tillbaka hem. Och svaret här blir nästan alltid den att eleven får söka om till år1 till nästa höst. På så sätt "förlorar" eleven ett år... Det låter kanske som om jag vill avråda från att söka till gymnasiet på annan ort... Det finns givetvis många fall då det går bra, men det går inte på förhand veta exakt hur dyrt det blir eller om eleven ska längta hem eller blir missnöjd med utbildningen... Och hur förbereder man sig om man inte vet vilka problem som kan uppstå? 
  Det är alltså säkrare att försöka hitta gymnasial utbildning inom pendlingsavstånd och inte behöva flytta. Annars, så har det hänt att hela familjen har flyttat för att eleven skulle gå på en viss gymnasieskola, så att hen fortsatte bo hemma. Det är alltså hemmet som har flyttat! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga