Linnea3254
  Hej!
  Jag är snart färdig förskollärare. Under min utbildning har jag insett att jag brinner för utvecklingsarbete inom verksamheten. Jag tycker det akademiska är väldigt givande och roligt. Jag undrar därmed vilka möjligheter jag har i framtiden att läsa vidare. Det kan exempelvis vara möjligheter till att läsa masterprogram osv. Vad finns det för möjligheter att gå vidare med? I syfte att bredda sin kompetens och ev. i framtiden forska eller arbeta mer ledande i utveckling för att driva verksamheten framåt. Jag upplever att grundutbildningen skrapar mycket på ytan och skulle vilja fördjupa mig mer inom vissa delar. Det kan vara inom pedagogik, interkulturalitet, ledarskap, miljöer, didaktik osv.

  Är det någon som är insatt och vet vilka mål man kan ha i sikte att sträva efter, i framtiden med förskollärarutbildningen som grund?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Med utbildning till förskollärare i grunden (förskollärarexamen och förskollärarlegitimation) kan du bl.a sikta på att bli Förskolechef, eller Högskolelärare för blivande förskollärare alternativt forskare i frågor som rör barns utveckling i förskoleåldern.
  Tips! kika gärna även på utbildning/yrgo-hogre-yrkesutbildning-goteborg/specialistutbildad-barnskotare-med-inriktning-sprakutveckling - du kan kanske samråda med de som jobbar på den yrkeshögskoleutbildningen, t.ex komma i kontakt med lärare som undervisar på den utbildningen (utbildningen handlar om specialkunskap inom språkutveckling för barn i förskoleåldern).
  Vad gäller vidareutbildning, så kan man bl a sikta på att bli speciallärare eller specialpedagog inom förskolan. 

  Jag förstår det som så att du vill studera vidare och inte vill söka jobb som förskollärare. Frågan är i så fall om det ändå är bra för dig att ansöka om förskollärarlegitimationen eller om det är onödigt att göra den ansökan och betala den avgiften i fall du inte har några planer för att jobba som förskollärare? Jag tycket att det inte är fel att i några år arbeta som förskollärare (kanske i 2-3 år) för att "förankra sig i arbetslivet", ta "lite avstånd/distans" från heltidsstudier och tjäna pengar. Och efter det fundera på att läsa vidare på avancerad nivå. Utbildningsutbud förändras. Vilka utbildningar på avancerad nivå som kommer bli sökbara när det blir dags för dig att ansöka, vet man inte på förhand.
  Tips! prata gärna med studievägledare på din nuvarande utbildning; hen har med stor sannolikhet fått samma typ av frågor förut och borde kunna svara. Du kan också kontakta antagningsgrupperna på de lärosäten där du kan tänka dig vilja läsa och fråga till vilka utbildningar (som ges på just deras lärosäte) på avancerad nivå som du med din förskollärarexamen blir behörig till (saken är den att det i många fall är en Bedömningsfråga så du kan få olika svar från olika lärosäten ang.din behörighet till utbildningar på avancerad nivå: kurser på avancerad nivå och magister- och masterprogram).

  Med förskollärarexamen kan man också "ge sig in i" andra branscher än skola och förskola...
  Det finns, nämligen, ett antal yrken/arbetsroller där arbetsgivare i Sverige kräver "högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng", nästan oavsett vad det är för utbildning. 180 högskolepoäng = studier på heltid i 3 år, 6 terminer.
  Några exempel på sådana yrken är: FolkbokföringshandläggareArbetsförmedlareUtredare på FKStudiestödsutredare på CSN.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga