Eva

  Hej! Om jag vill söka till en högskoleutbildning och velar mellan två program som jag vill komma in på lika mycket, spelar det då någon roll vilken jag sätter som förstahandsval? Skall jag istället sätta den utbildning som haft högre antagningspoäng som första val? Om jag inte kommer in på utbildningen, påverkar detta mitt andrahandsval? Alltså; kommer andra prioriteras före då jag satt programmet som ett andrahandsval om jag inte kommer in på mitt första val?

  • Elev : Jag har faktiskt själv lite svårt att välja mellan två saker. Syftet med första hands val är att du väljer den utbildning du vill prioritera. Dock tror jag inte att det påverkar mycket om du kommer in/ej då chansen att bli antagen vilar främst hur höga ditt betyg/högskolepoäng inför antagning. Om jag var du hade sökt mer efter information om bägge utbildningarna för att undersöka vad som passar dig bäst. Sedan om detta inte skulle funka hade det vart bättre om du satsar mer på den utbildning du har högre chans att bli antagen till. Av egna erfarenhet vill obs att man ibland har en tendens satsa på den utbildning som svårare bli antagen, men välj främst den utbildning som passar din personlighet bättre

  1 Svar

  Vägledare SYV

  Hej Eva,
  högskoleantagningen fungerar så att du prövas (med ditt meritvärde) först till den utbildningen som du satt som alternativet 1, högst prioriterat alternativ. Om det är en heltidsutbildning och du kommer in, då tittar man ändå på andra och vidare, lägreprior.alterativen - letar efter om ngt av dem är på deltid, max halvtid... Man kan bli antagen till 1,5 heltider, alltså till en heltidsutbildning och också, samtidigt, till en halvtidsutbildning - eller till 3 st. halvtidsutbildningar.
  Men om alla de programmen du söker till är på heltid (30 hp per termin), då kan du bli antagen till endast ett program. I så fall om du blir antagen till ditt första alternativ, då får du besked ANTAGEN och så det "bra så...". Du är inne.
  Om du inte blir antagen till ditt högsta prioriterade alternativet, men är Behörig till det, kommer du få besked RESERV och Antagning.se tittar i så fall på ditt andra alternativ, där du också kan få svar RESERV - och i så fall tittar man på ditt tredje alternativ... och så vidare. Om du t.ex blir antagen till alternativ nr.2, men sedan finns möjlighet för dig att komma in från reserv och bli antagen till alt.1 i stället - kommer du få frågan om du vill "byta".
  Rekommenderas att söka i första hand till det programmet som du helst vill läsa, oavsett hur höga antagningsgränser som brukar vara till det programmet.
  Du kan läsa mer på www.antagning.se eller kontakta antagning.se - eller antagningsgruppen på det lärosäte dit du vill komma in på.
  Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga