Alan 21 år

  På skolverkets hemsida står kraven för högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik. Ett av kraven är 2250 godkända poäng. Ett annat krav är naturkunskap av 100p och vid den punkten står det: 4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng ELLER två av ämnena biologi, fysik och kemi Om man då exempelvis har biologi och kemi som räknas till 200 poäng som är tänkta att "ersätta" naturkunskap. Försvinner 100p av dessa "ersättningsämnen" ur den totala godkända poängen? Alltså får man endast 100p godkänt inom naturkunskap som produkt av två 100p ämnen? Detta är hur en syv jag kontaktat har räknat det. Men det känns inte rätt att 100p godkänt bara ska försvinna ur ens godkända poäng. Man har ju fortfarande läst 200p godkänt inom fördjupningsämnen inom naturkunskap? Jag undrar därmed vad som är rätt. Blir den godkända totalen 100p mindre eller stannar poängen för de två "ersättningsämnena" inom inräkningen av godkända poäng?

  • Anna Gäller din fråga planering mot Examensbevis på komvux?
  • Alan

   Ja det gäller det.

  • Anna Nu har jag skrivit ett svar, läs nedan.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Alan,
  om din fråga gäller planering mot examensbevis på komvux, så är det rätt så komplicerat; eller i alla fall kan i vissa fall bli komplicerat.
  Givetvis finns det "givna ramar" men sedan (vid gränsfall eller tveksamheter) blir det rektors beslut som gäller.
  Kurser i ämnet Naturkunskap överlappar ämnena Fysik, kemi och biologi. Om huruvida en kurs i naturkunskap och samtidigt en kurs i fysik, kemi eller biologi får ingå i samma examensbevis, blir upp till rektor att ta ställning till.
  Jag är inte säker på att jag förstår din fråga helt och rätt.
  Om det i ditt examensbevis kommer ingå t.ex kurserna kemi1 och biologi 1 så är det totalt 200poäng.
  Om det i ditt examensbevis kommer ingå fysik1a, så är det en kurs á 150 poäng.

  Om 2 kurser á 100poäng ingår i examensbevis, då är det 200poäng. 100p+100p = 200p (det är enkel matematik) - :). Däremot vet jag inte Vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis. Planering måste du göra tillsammans med SYV-en på komvux. Om någon räknar att 100p+100p blir 100p, då är man vid det tillfälle mycket trött. Det kan alltså inte stämma att 2 kurser á 100p/styck blir totalt 100p. :)

  Från 1 juli i år, 2021 blev det ännu friare vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux. Att examensbevis är inom "naturvetenskap och teknik" t.ex är viktigt i första hand för Gymnasiearbete (temat för GA måste stämma överens med innehållet i examensbeviset), men även då kan många kurser som inte har med teknik eller naturvetenskap ingå i ett sådant examensbevis.
  Vi rekommenderar att på förhand göra planering tillsammans med SYV på komvux. Ytterst är det rektor på komvux som är ansvarig, så vid svårare frågor kan man vända sig till henne/honom.

  • Alan

   Hon motiverar att "då du tar biologi 1 , 100p och fysik 2,100p är för naturkunskap 1b ,100p." därmed säger hon att totalt för biologi 1 och fysik 2 blir 100p för att de "ersätter" naturkunskap 1b som behövs för examen.

  • Anna biologi 1 och fysik 2 ger tillsammans 200 poäng. Jag tror det har blivit missförstånd på något sätt.
  • Anna Du får visa mitt svar till syv-en på komvux och hon får gärna kontakta oss och förklara hur 2 st.100p-kurser kan tillsammans bli 100 poäng! :)
  • Alan Okej jag skall visa henne. Det jag tror hon har förstått det som är att man måste "byta" två ämnen inom ämnena biologi, fysik och kemi mot de 100p man behöver inom naturkunskap för att få godkänt. Därmed har hon suttit (Naturkunskap 1b 100p - Fysik 2 och Biologi 1) i min planering och tagit bort poängen för Fysik 2 och Biologi 1 och ersatt dessa med 100p för naturkunskap.
  • Anna

   Det låter väldigt märkligt. Du ska ställa frågan till syv-en på komvux: var god ge mig en lista på kurser som ska ingå i mitt examensbevis. Och om det är fysik2 och biologi1, då ger de 2 kurserna tillsammans (sammanlagt, alltså) 200poäng. --- Har du godkänt betyg i naturkunskap 1b? I så fall kanske (om rektor samtycker) kan även nk1b ingå med ännu 100poäng. Problemet här är att i nk1b ingår en del av kursen biologi1, så viss överlappning finns, men det är inte totaltförbjudet att ha nk1b och biologi1 i samma examensbevis. -- Så, med "100p.försvinner" så kanske hon menade att du inte kan ta in även nk1b kurs så du förlorar på så sätt de 100poängen, utan endast ska ha 200p.för fysik2 och bio1? Kan det vara så hon menar?

  • Alan Okej det verkar ha varit ett missförstånd. 200p räknades in. Missförståndet handlade om annat. Man skulle kunna säga att min examen har varit en smula krånglig hittils. Tack för hjälpen oavsett.
  • Anna Med det att många valbara kurser får ingå i examensbevis från KOMVUX, så blir det många ggr komplicerat att få fram vilka kurser som ska ingå, får ingå eller bör ingå. I vissa fall är det också en "bedömning" som måste göras, och då är det rektor som har tolkningsföreträde (dock kan rektor delegera det ansvaret till SYV-en på komvux). Det som står på skolverkets hemsida är "allmänna regler" som gäller men de måste tolkas och tolkningsföreträde är det rektor på komvux som har. Vi på FRåGA SYV utfärdar inte examensbevisen, men vi är glada om vi kan hjälpa till att reda ut saker och ting!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga