Linnea

  Jag ska snart lämna in mitt förslag till gymnasiearbete och jag är intresserad av terrorism och konflikter runt om i världen men jag kommer inte på nån frågeställning jag kan skriva om. Har ni några bra förslag?

  • Julia : Svar från en sakkunnig: En intressant fråga att belysa kan vara vilka grupper som har utgjort ett terrorhot i Europa över tid. En annan intressant ingång kan vara att belysa ett enskilt terrordåd och vilka politiska och sociala konsekvenser det fick i det landet. En tredje kan vara att intervjua någon som arbetar med frågorna i polisen eller i en kommun; vad gör de på arbetet? Varför är det som de gör viktigt? Hur förhåller sig deras uppgift till andra samhällsinsatser för att förebygga extremism?

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Linnea!
  OBS! du måste få temat för ditt gymnasiearbete godkänt av din handledare för gymnasiearbete på din gymnasieskola. I annat fall riskerar du att få underkänt i kursen och utan godkänt betyg i gymnasiearbete uppfyller man inte kraven för examensbevis.

  Och nu till några mer eller mindre konkreta "förslag"...
  Man kan t.ex inrikta sitt gymnasiearbete på "Rekryterare" och deras metoder, dvs personer som rekryterar till terrornätverk - hur gör de?
  Eller så kan man försöka besvara följande frågeställningar: Kan vem som helst radikaliseras? Vilka skydds- och riskfaktorer (sociala, demografiska, psykologiska) gör att vissa är mer utsatta än andra?Politisk och religiös terrorism - skillnader och likheter? Det kan också välja att inrikta dig på en specifik terrorgrupp och skriva om den gruppens ideologi och även belysa ett historiskt perspektiv. Förslag på grupper att analyser kan t.ex vara: Islamiska staten, FARC gerillan, Jabhat Al-Nusrah, Boko haram eller the Order.

  Du kan kika på följande webbplatser, se snabblänkar nedan, där du förhoppningsvis kan hitta inspiration till att formulera frågeställningar till ditt gymnasiearbete:
  gu.se/segerstedtinstitutet
  globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
  sakerhetspolisen.se/kontraterrorism

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga