Robin 26 år

  Hej! Jag vill läsa till lärare via kpu i framtiden. Det jag nu har problem med är att hitta vilka kurser på distans, i svenska, som jag kan läsa 90poäng av? Söker på allt men hittar inte rätt utan bara till konstiga svenskakurser som finns i landet! Vill även läsa Engelska och Hem-och konsumentkunskap på distans, kan du hitta bra kurser till dom också? Tacksam för svar! Tack på förhand!

  3 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Robin,
  vilka KPU (kompletterande pedagogiska utbildningar) som kommer att finnas om några år, kan man inte vara säker på idag. 
  Det säkraste vägen till lärarexamen ligger via Lärarprogrammen på Lärarhögskolorna. 
  Om man försöker sätta ihop egen examen av fristående kurser, så kan man - på förhand - inte garantera att det kommer att "gå vägen". 
  Du får gärna samråda med studievägledare på lärarhögskolorna. Det är lärarhögskolorna som utfärdar lärarexamina. För att bli behörig lärare måste man i grunden ha Lärarexamen.

  ang. "distans" - så finns det varianter: t.ex Med eller Utan obligatoriska träffar.

  Med det sagt, så kan man givetvis hitta kurser i svenska - och i andra ämnen - på lärosätenas gemensam sida www.studera.nu

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! Exempel - https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020

  det är bäst att läsa 30 hp-kurser på heltid efter Svenska A sök Svenska B; bäst att läsa kurser i samma ämnet på samma läsärosäte; detta för att inte riskera att kurser  överlappar varandra.

  Hej igen,

  vad gäller läsa Svenska på högskolenivå (för att sedan ev. kunna bygga på med KPU och bli lärare) - se gärna
  https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 - en distanskurs Utan träffar; och efter den fortsättningskurs https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-b-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och sedan https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-c-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och på högskolornas gemensam hemsida har jag sorterat ut en lista på kurser i Svenska på distans - se https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=svenska&f=1%5BS627*4%5Bk*8%5Bd*5%5B1&e=i.uoh.miu.sv013g.m2430.20201%2Ci.uoh.miu.sv005g.m2190.20201%2Ci.uoh.miu.sv009g.m2420.20201

  Det rekommenderas läsa alla kurser inom samma ämne - på samma lärosäte (detta för att det annars finns risk att kurser "överlappar" varandra).

  ang. kurser i Engelska, se gärna https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/engelska/engelska-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och fortsätt sedan med B och C kurser /helst på samma lärosäte/.

  Se även https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=ENG015 och om du läser eng.1-30 hp först, fortsätt sedan med eng 31-60hp och sedan eng 61-90 hp - helst på samma lärosäte (du måste samla in minst 90 hp inom samma ämne).

  www.studera.nu kan man hitta de flesta högskole-utbildningar i sverige - det är lärosätenas gemensam hemsida.

  www.antagning.se gör man anmälan och där ser man de Sökbara utbildningar /de som är sökbara just nu/.

  Du kan också med fördel vända sig till studievägledningen på det lärosäte där du vill läsa. Även om utbildning är på distans utan träffar, är det bättre att försöka läsa närmare där man bor (för man kan vilja eller behöva besöka sin skola - någon gång - i alla fall).

  • Robin Om jag nu vill läsa svenska och engelska för att jag vill lära mig mer om dom språken och KANSKE studera till lärare inframtiden, vars hittar jag dom kurserna? På distans då?
  • Anna Menar du distans Med eller Utan obligatoriska träffar?
  • Anna Ang. Svenska - är det just endast "svenska" eller också SAS, svenska som Andraspråk?
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Utbildning till lärare med inriktning mot hem- och konsumentkunskap finns inom högskola/universitet, på lärarprogrammet, som (enligt vad vi på Fråga SYV vet) ges vid Umeå universitetUppsala universitetGöteborgs universitet samt på Högskolan i Kristianstad

  Ämnet "hem-& konsumentkunskap" kombineras vanligtvis med något annat ämne ex. med samhällskunskap, svenska eller matematik. Utbildningen är normallt sett 4,5 år på heltid. Men det kan finnas kortare utbildningar - t.ex lärare i fritidshem med inriktning hem-/konsumentkunskap, som är på 180 hp, dvs 3 årsutbildning, se info på https://iki.gu.se/utbildning/lararutbildning/hem-och-konsumentkunskap.

  Du frågar efter distans-kurser, se ex. https://www.umu.se/utbildning/kurser/hem--och-konsumentkunskap-distans-a/

  för övrigt gäller:

  Lärarutbildningar är mycket "komplicerade" - detta pga lärare kan bli behöriga på Olika nivåer (grundskole- eller gymnasielärare) och inom grundskola: tidigare- respektive senarelärare och det finns väldigt många olika ämneskombinationer som man kan ha ... vissa av dem ingår i lärarprogrammen och andra - inte. 

  Läser man utanför ett program (fristående kurser), söker man separat till varje kurs och konkurrerar om plats; 
  Platsgaranti ges Inom programmet, men ej om man läser fristående kurser; därför kan det tyvärr bli så att du inte kommer in på alla kurser du behöver för att kunna ta ut lärarexamen... att KPU med rätt ämneskombination ska finnas att söka till - vet man inte på så lång tid framåt; och även om KPU finns, så kanske du inte komma in - om det blir konkurrens om platser på KPU. Sedan kan KPU kanske ges i "bunden" form, på skolan, på plats på en ort dit du ej kan flytta till - hur ska du läsa den i så fall, även om du får plats?

  Det är, å andra sidan, stor lärarbrist; och å andra - stora svårigheter att få ihop kurser till lärarexamen med just den kombinationen du önskar ... det är en motsättning som är olycklig.

   

  KPU är tänkt i första hand för de som redan har många godkända högskolepoäng och efter det bestämde sig för att bli lärare, och så för de undervisningsämnen som ej finns att hitta inom lärarprogrammen... 
  alltså, inte i de fall när man "från början" vill bli lärare. 
  Det är mycket säkrare och bekvämare att komma in på ett Program; i ditt fall på ett Lärarprogram. Du slipper söka vilka kurser du kan söka och sedan söka dem och varje gång riskera att inte komma in på "nästa kurs". Sedan, när det blir dags för KPU (om du uppnår behörighet till KPU), är det osäkert om det, över huvudet taget, kommer finnas "rätt" för dig KPU att söka. 
  Jag försöker absolut inte avråda dig för att utbilda dig till lärare. vi behöver fler lärare i Sverige! Men att "krångla" med distans-kurser och sedan försöka hitta KPU, är ett osäkert sätt... ingen kan på förhand säga om du kommer att lyckas bli behörig lärare "den vägen". 

  Ännu ett sätt: Obehörig lärare - till behörig
  När det är stor lärarbrist kan ibland "vem som helst" få (tillfälligt) jobb som lärare ... och jobbar man som obehörig lärare, kan man ibland komma in på ngt projekt som hjälper verksamma obehöriga bli behöriga lärare. Det är mycket förmånligt, då man kan (ofta) läsa en del av sina kurser på arbetstid med lön... det är olika från projekt till projekt (vissa av dem är "lokala", bara i en eller några få kommuner) men fördelen här är även den att man får prova-på "på riktigt" när man jobbar som obehörig lärare och vet sen om det är ett yrke som passar en. 

   

  Sammanfattning:
  om du vill bli behörig lärare i svenska och/eller engelska och Hem- och konsumentkunskap, samråd mes studievägledare på de lärosäten som har examinationsrätt för lärare i Hem- och konsumentkunskap, i första hand; detta pga svenska och engelska är rätt "vanliga ämnen" som de flesta lärarhögskolor erbjuder att läsa både inom lärarprogrammen och så finns de även oftast som fristående kurser på väldigt många lärosäten; däremot är det endast några få lärosäten som har examinationsrätt för hem- och konsumentkunskapslärare (därför råder jag dig att vända dig till just de lärosäten och antingen söka till lärarprogrammen eller försöka göra någon sort "studieplanering" med studievägledare på ett av de lärosäten som erbjuder Hem- och konsumentkunskap för lärarbehörighet).

  Frågor och svar

  • Carl 17 år

   VVS-Ingejör, kan man endast läsa Mattte 2?

   Jag läser i ettan på VVS och Fastighetsprogrammet. Jag skulle kunna tänka mig bli VVS-Ingenjör i framtiden och har sett att man behöver läsa till Matte 2 för att komma in på yrkeshögskolan. Jag vet att man kan läsa till Matte, Svenska och Engelska för att få högskolebehörighet. Går det bra...

   Anna SYV: Hej Carl;om din skola kan erbjuda dig läsa matte 2, så kan du läsa den kursen. Du behöver inte samtidigt läsa svenska 2,3 och/eller engelska 6, om du inte vill. Det är inte ett... Läs hela svaret
  • Julia 15 år

   Kan man få samma behörighet till högskola på teknik som på natur?

   Hej! Jag har funderat på att gå natur inriktning samhälle eller biomedicin som finns som spetsutbildning här. Jag har varit inställd på detta enda sedan sjuan och har alltid tänkt så, men igår var jag på en gymnasiemässa och jag började tänka på teknik också. Men jag skulle vilja ha behörighet...

   Anna SYV: Hej, läkarprogrammet kräver för särskild behörighet godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Alla de ämnen/kurser, förutom biologi... Läs hela svaret
  • Noah 18 år

   hoppa upp en klass i gymnasiet?

   Hej! Det är så att jag gått om två klasser, först gick jag om när jag gick i förskolan då jag inte kunde så bra svenska och sen så jag gick jag om förra året när jag gick ettan för att jag hade för hög...

   Anna SYV: Tyvärr, tror inte det är möjligt.Du behöver läsa alla de kurser som ingår i ditt program. Det går inte att på sommarskola läsa in ett helt läsår.VänligenANNA
  • Albia 27 år

   Jurist som vill bli tandläkare?

   Hej! Jag har en juristexamen men har bestämt mig för att börja studera till tandläkare. Jag tänkte ansöka till Uppsala universitets tekniskt-naturvetenskapliga basår (som täcker behörigheten för Tandläkarprogrammet,...

   Mikael SYV: Hej, det viktigaste är att du blir BEHÖRIG; alltså att du får godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik 4. Om du inte är behörig, spelar det ingen roll hur höga betyg du... Läs hela svaret
  • Viviana 17 år

   Hur ska jag göra med betygen?

   Hej! Jag går 2an i gymnasiet och har några funderingar. Förra året skötte jag inte plugget alls och ligger på snitt C i nästan allt. Nu har jag tagit studierna seriösare och inser att jag inte kommer att lyckas komma in på den högskolan...

   Mikael SYV: Hej Viviana, gör ditt bästa i varje kurs du läser och så får du se sen... Varje kurs som kommer finnas i ditt examensbevis kommer spela roll, även de från årskurs 1.Komma in på... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Hur kommer man in på Tapil?

   Hej! Jag fick nyligen veta att man kan söka till tandläkarprogrammet via Tapil och vill gärna veta mer utförligt hur allting går till. Behöver man fortfarande läsa ämnen för behörighet eller hur går allting till?

   Mikael SYV: Hej Hanna,TAPIL är en variant av "Alternativt Urval" som lärosätena kan besluta om att införa (dock kan skolan också bestämma sig, när som, att sluta erbjuda den möjligheten,... Läs hela svaret
  • Rema 28 år

   Vilket är bästa jobb med hög lög inom Ekonomi?

   Hej! Jag tänker ocj påbörja läsa något inom Ekonomi branchen Men jag vet inte vilket som passar mig bättre Om det är Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Ekonomprogrammet,Internationella marknadsföringsprogrammet eller Affärssystemprogrammet??...

   Mikael SYV: Hej Rema,i Sverige är Ekonomiyrken icke-reglerade; arbetsgivare får anställa vem de vill. Och olika arbetsgivare kan tänka olika. Hur det är i andra länder, rekommenderar jag att kolla med respektive land.HälsnignarMikael
  • stina 15 år

   Bo på annan ort?

   Jag är lite inne på att gå i en skola på en annan ort än där jag går i grundskolan och även bor. Linjen finns i kommunen jag bor i min jag är inne på att gå någon annanstans. Har man fortfarande chans att komma in på det...

   Mikael SYV: Hej Stina,du har rätt att söka till vilken utbildning du vill - på gymnasiet, men var du BOR som icke-myndig, bestämmer dina vårdnadshavare.Att komma in kan du i vilken stad som helst men om dina... Läs hela svaret
  • Chadoman 16 år

   Kan man bli läkare om man inte läser natur och sedan tar ett basår?

   Hej! Jag går nu första året på natur och jag undrar om man nu bestämmer sig för att läsa ett lättare program och sedan få jätte höga betyg och därefter plugga ett vetenskapligt basår, kommer de betygen från som du har...

   Mikael SYV: Hej,som reglerna är nu, så spelar det ingen roll vilket program man läste på gymnasiet, utan man måste ha Grundläggande och Särskild behörighet... Läs hela svaret
  • Oskar 20 år

   Vilken utbildning?

   Hej! I framtiden skulle jag vilja jobba med något inom management, ledarskap, personal eller organisation. Jag funderar på att antingen läsa till företagsekonom/civilekonom eller personalvetarprogrammet etc. Är det någon av utbildningarna som ger en bredare grund till management eller räknas som...

   Mikael SYV: Hej Oscar,då yrken inom de områden som du är intresserad av är i Sverige icke-reglerade (arbetsgivare får anställa vem hen vill), är det mycket svårt att ge svar på dina frågor.Jag... Läs hela svaret
  • Emmy 15 år

   Hur funkar gymnasiestudier i Australien?

   Hej! Jag och min familj ska flytta till Australien nästa år där jag kommer behöva gå gymnasiet år 1 och 2. Vi kommer sedan flytta hem och jag kommer gå mitt sista år på gymnasiet hemma. Vi kommer flytta till Melbourne i Victoria där jag...

   Mikael SYV: Hej Emmy,ett förslag som jag har är distansstudier - hermods.se/utbildningar-och-tjanster/gymnasium/hermods-distans Om ni flyttar pga minst en av dina vårdnadshavare kommer jobba utomlands, har du... Läs hela svaret
  • Alexandra 20 år

   Vilken utbildning?

   Hej! Jag är intresserad av marknadsföring, men tycker det är svårt att hitta en utbildning på universitetsnivå som inte är kortare kurser som riktar sig till just marknadsföring. Jag skulle tycka det vore kul att exempelvis jobba som...

   Julia SYV: Hej Alexandra, det finns utbildningar inom olika skolformer, inte endast på högskolor och universitet; se ex. en lista yhguiden.se/resultat?Education.text=marknadsföring/distans - yrkeshögskoleutbildningar på... Läs hela svaret
  • Erik 18 år

   Vilka konsekvenser ger hög frånvaro?

   Hej Jag har av olika orsaker haft ganska hög frånvaro i gymnasiet (åk 2&3) och undrar vilka konsekvenser detta kan ge? Jag är redan medveten om att man kan förlora sitt studiebidrag från CSN men jag tänker utöver detta.

   Jag tänker...

   Julia SYV: hej Erik,frånvaro "som sådan" noteras inte i examensbeviset eller i studiebeviset. Om du får godkända betyg, så uppnår du, förhoppningskraven, Kraven för Examensbevis och... Läs hela svaret
  • Daniela 42 år

   Lärare, sjuksköterska eller socionom på halvfart eller distans?

   Hur kan jag läsa till socionom, sjuksköterska eller lärare på distans? Jag har fullständig gymnasieskola från 1996 men enbart matematik A godkänd. Har naturvetenskap a och b.? Jag har en magisterexamen I europavetenskap och en kandidatexamen i ekonomisk...

   Julia SYV: Hej Daniela, socionom och sjuksköterska kan man i Sverige bli endast genom att ta examen från respektive högskoleprogram; du måste alltså först komma in... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga