Robin 28 år

  Hej! Jag vill läsa till lärare via kpu i framtiden. Det jag nu har problem med är att hitta vilka kurser på distans, i svenska, som jag kan läsa 90poäng av? Söker på allt men hittar inte rätt utan bara till konstiga svenskakurser som finns i landet! Vill även läsa Engelska och Hem-och konsumentkunskap på distans, kan du hitta bra kurser till dom också? Tacksam för svar! Tack på förhand!

  3 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Robin,
  vilka KPU (kompletterande pedagogiska utbildningar) som kommer att finnas om några år, kan man inte vara säker på idag. 
  Det säkraste vägen till lärarexamen ligger via Lärarprogrammen på Lärarhögskolorna. 
  Om man försöker sätta ihop egen examen av fristående kurser, så kan man - på förhand - inte garantera att det kommer att "gå vägen". 
  Du får gärna samråda med studievägledare på lärarhögskolorna. Det är lärarhögskolorna som utfärdar lärarexamina. För att bli behörig lärare måste man i grunden ha Lärarexamen.

  ang. "distans" - så finns det varianter: t.ex Med eller Utan obligatoriska träffar.

  Med det sagt, så kan man givetvis hitta kurser i svenska - och i andra ämnen - på lärosätenas gemensam sida www.studera.nu

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! Exempel - https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020

  det är bäst att läsa 30 hp-kurser på heltid efter Svenska A sök Svenska B; bäst att läsa kurser i samma ämnet på samma läsärosäte; detta för att inte riskera att kurser  överlappar varandra.

  Hej igen,

  vad gäller läsa Svenska på högskolenivå (för att sedan ev. kunna bygga på med KPU och bli lärare) - se gärna
  https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 - en distanskurs Utan träffar; och efter den fortsättningskurs https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-b-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och sedan https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/svenska-spraket/svenska-spraket-gr-c-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och på högskolornas gemensam hemsida har jag sorterat ut en lista på kurser i Svenska på distans - se https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=svenska&f=1%5BS627*4%5Bk*8%5Bd*5%5B1&e=i.uoh.miu.sv013g.m2430.20201%2Ci.uoh.miu.sv005g.m2190.20201%2Ci.uoh.miu.sv009g.m2420.20201

  Det rekommenderas läsa alla kurser inom samma ämne - på samma lärosäte (detta för att det annars finns risk att kurser "överlappar" varandra).

  ang. kurser i Engelska, se gärna https://www.miun.se/utbildning/kurser/sprak-litteratur-historia-och-religion/engelska/engelska-gr-a-30-hp/om-kursen/?term=ht2019-vt2020 och fortsätt sedan med B och C kurser /helst på samma lärosäte/.

  Se även https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=ENG015 och om du läser eng.1-30 hp först, fortsätt sedan med eng 31-60hp och sedan eng 61-90 hp - helst på samma lärosäte (du måste samla in minst 90 hp inom samma ämne).

  www.studera.nu kan man hitta de flesta högskole-utbildningar i sverige - det är lärosätenas gemensam hemsida.

  www.antagning.se gör man anmälan och där ser man de Sökbara utbildningar /de som är sökbara just nu/.

  Du kan också med fördel vända sig till studievägledningen på det lärosäte där du vill läsa. Även om utbildning är på distans utan träffar, är det bättre att försöka läsa närmare där man bor (för man kan vilja eller behöva besöka sin skola - någon gång - i alla fall).

  • Robin Om jag nu vill läsa svenska och engelska för att jag vill lära mig mer om dom språken och KANSKE studera till lärare inframtiden, vars hittar jag dom kurserna? På distans då?
  • Anna Menar du distans Med eller Utan obligatoriska träffar?
  • Anna Ang. Svenska - är det just endast "svenska" eller också SAS, svenska som Andraspråk?
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Utbildning till lärare med inriktning mot hem- och konsumentkunskap finns inom högskola/universitet, på lärarprogrammet, som (enligt vad vi på Fråga SYV vet) ges vid Umeå universitetUppsala universitetGöteborgs universitet samt på Högskolan i Kristianstad

  Ämnet "hem-& konsumentkunskap" kombineras vanligtvis med något annat ämne ex. med samhällskunskap, svenska eller matematik. Utbildningen är normallt sett 4,5 år på heltid. Men det kan finnas kortare utbildningar - t.ex lärare i fritidshem med inriktning hem-/konsumentkunskap, som är på 180 hp, dvs 3 årsutbildning, se info på https://iki.gu.se/utbildning/lararutbildning/hem-och-konsumentkunskap.

  Du frågar efter distans-kurser, se ex. https://www.umu.se/utbildning/kurser/hem--och-konsumentkunskap-distans-a/

  för övrigt gäller:

  Lärarutbildningar är mycket "komplicerade" - detta pga lärare kan bli behöriga på Olika nivåer (grundskole- eller gymnasielärare) och inom grundskola: tidigare- respektive senarelärare och det finns väldigt många olika ämneskombinationer som man kan ha ... vissa av dem ingår i lärarprogrammen och andra - inte. 

  Läser man utanför ett program (fristående kurser), söker man separat till varje kurs och konkurrerar om plats; 
  Platsgaranti ges Inom programmet, men ej om man läser fristående kurser; därför kan det tyvärr bli så att du inte kommer in på alla kurser du behöver för att kunna ta ut lärarexamen... att KPU med rätt ämneskombination ska finnas att söka till - vet man inte på så lång tid framåt; och även om KPU finns, så kanske du inte komma in - om det blir konkurrens om platser på KPU. Sedan kan KPU kanske ges i "bunden" form, på skolan, på plats på en ort dit du ej kan flytta till - hur ska du läsa den i så fall, även om du får plats?

  Det är, å andra sidan, stor lärarbrist; och å andra - stora svårigheter att få ihop kurser till lärarexamen med just den kombinationen du önskar ... det är en motsättning som är olycklig.

   

  KPU är tänkt i första hand för de som redan har många godkända högskolepoäng och efter det bestämde sig för att bli lärare, och så för de undervisningsämnen som ej finns att hitta inom lärarprogrammen... 
  alltså, inte i de fall när man "från början" vill bli lärare. 
  Det är mycket säkrare och bekvämare att komma in på ett Program; i ditt fall på ett Lärarprogram. Du slipper söka vilka kurser du kan söka och sedan söka dem och varje gång riskera att inte komma in på "nästa kurs". Sedan, när det blir dags för KPU (om du uppnår behörighet till KPU), är det osäkert om det, över huvudet taget, kommer finnas "rätt" för dig KPU att söka. 
  Jag försöker absolut inte avråda dig för att utbilda dig till lärare. vi behöver fler lärare i Sverige! Men att "krångla" med distans-kurser och sedan försöka hitta KPU, är ett osäkert sätt... ingen kan på förhand säga om du kommer att lyckas bli behörig lärare "den vägen". 

  Ännu ett sätt: Obehörig lärare - till behörig
  När det är stor lärarbrist kan ibland "vem som helst" få (tillfälligt) jobb som lärare ... och jobbar man som obehörig lärare, kan man ibland komma in på ngt projekt som hjälper verksamma obehöriga bli behöriga lärare. Det är mycket förmånligt, då man kan (ofta) läsa en del av sina kurser på arbetstid med lön... det är olika från projekt till projekt (vissa av dem är "lokala", bara i en eller några få kommuner) men fördelen här är även den att man får prova-på "på riktigt" när man jobbar som obehörig lärare och vet sen om det är ett yrke som passar en. 

   

  Sammanfattning:
  om du vill bli behörig lärare i svenska och/eller engelska och Hem- och konsumentkunskap, samråd mes studievägledare på de lärosäten som har examinationsrätt för lärare i Hem- och konsumentkunskap, i första hand; detta pga svenska och engelska är rätt "vanliga ämnen" som de flesta lärarhögskolor erbjuder att läsa både inom lärarprogrammen och så finns de även oftast som fristående kurser på väldigt många lärosäten; däremot är det endast några få lärosäten som har examinationsrätt för hem- och konsumentkunskapslärare (därför råder jag dig att vända dig till just de lärosäten och antingen söka till lärarprogrammen eller försöka göra någon sort "studieplanering" med studievägledare på ett av de lärosäten som erbjuder Hem- och konsumentkunskap för lärarbehörighet).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga