1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Emelie! Det vi vet om yrket psykoterapeut inkl.utbildning som leder till det yrket berättar vi om på Framtid.se/yrke/psykoterapeut - och det vi vet är att de flesta som vidareutbildar sig till psykoterapeut är psykologer, läkare och socionomer.

  Förkunskaper till psykoterapeutprogrammet brukar beskrivas så här: "Behörighet:
  1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som - erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;
  - genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 45 hp, och med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper 2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet Erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället, har - varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt - under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna. 3. Yrkesverksamhet under utbildningen Studenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 50 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoterapin under utbildningen. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att: - arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som även kan utgöra grund för handledning, - erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning (för psykologer även specialistpsykolog), samt - delta i teamkonferenser och dylikt under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras."
  Vad en "motsvarande människovårdande yrkesexamen" kan accepteras - är en bedömningsfråga och bedömning görs av antagningsgruppen på det lärosäte där psykoterapeutprogrammet ges; så det är inte upp till oss på Fråga SYV att svara på den frågan, för det är inte vi som gör den bedöminingen.
  Vänd dig gärna till antagningsgrupper på de lärosäten som erbjuder psykoter.programmet.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga