1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Isabella,
  omdöme från en folkhögskola kommer inte påverka ditt meritvärde. Och inte heller betyg satta på högskole-nivå, om du läser fysik2 inom ett basår på högskolenivå. Det är de två möjligheter som jag känner till. Som regel finns inte några andra alternativ, för att betyg från gymnasiet, från komvux eller från en prövning kommer räknas in i ditt meritvärde. 
  I undantagsfall kan antagningsgruppen bedöma personen som behörig även utan att hen har godkänt betyg i fysik2 inom det svenska skolsystemet, t.ex om den personen har bevis på att hen har läst (med godkänt resultat) många timmar inom det aktuella ämnet på högskolenivå i ett annat land. 

  • Isabella Ok men kan man enbart läsa fysik 2 på ett basår på högskolan eller folkhögskola?
  • Mikael Det är ovanligt men kan inte uteslutas att det skulle gå. det kan bli svårt att ordna... Du måste söka till hela basåret på högskolenivå och om du kommer in sedan "förhandla" om att endast läsa fysik2 (i alla fall vad jag förstår det som... - kontakta annars studievägledare som jobbar med basåren); universitets basår kan vara utformade på olika sätt: på vissa lärosäten läser man Olika Ämnen separat och då kan man skolka från andra lektioner och gå endast på fysik-lektionerna... men ibland är ämnena "vävda ihop" och läses samtidigt, under en och samma lektion kan det vara både matte och fysik eller både biologi och fysik; i så fall rekommenderar jag att du läser hela basåret även om du endast behöver bli godkänd i fysik-delen av basåret).... Vad gäller folkhögskolorna, så är varje folkhögskola som ett eget "företag", kan man säga. Det är väldigt olika vad du kan få för svar från olika folkhögskolor. Allmänt sett prioriteras vid antagning sökande som helt saknar gymnasiekompetens och ska läsa allmänna kurser i 3 år. Om du söket till ett-årig utbildning på folkhögskolan som ofta heter "naturvetenskapligt år" eller liknande, då prioriteras sökande som ska läsa ett år på heltid, alltså alla ämnen, men det är för en folkhögskola inte förbjudet att ta in som inom läsåret ska läsa endast ett ämne eller en kurs (dock, om jag förstår det rätt, kommer en sådan sökande prioriteras i andra hand, sist i kön till att antas...). Du får söka till många olika folkhögskolor; du söker till varje folkhögskola direkt till skolan. Du kan på så sätt söka till jättemånga samtidigt. Om du blir antagen får du då "förhandla" om utbildningsupplägget med skolan. Annars kan du på förhand ställa frågan till varje skola om de kan tänka sig ge dig undervisning endast i fysik2.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga