Nellma 34 år

  Hej, jag har två frågor. 1. Jag är legitimerad gymnasielärare i företagsekonomi, bild och media samt har en fil kandidat i didaktik och utbildningsvetenskap. Jag har även en magister i pedagogiskt ledarskap. Jag vill inte längre jobba som lärare och undrar om det finns någon annan utbildning som jag kan läsa och kanske kan tillgodoräkna någon av mina kurser med? Jag har kontaktat universitets syvar utan fått hjälp. 2. Vidare är jag intresserad av att bli rektor, jag har sökt en del tjänster men de säger att jag saknar tidigare erfarenhet som rektor. Känns som ett dilemma, hur ska jag kunna få jobb som rektor utan rektorserfarenhet..?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Nellma,
  det är lärarbrist och finns kanske av den anledningen inte många "överbryggande" utbildningar som leder "bort" från läraryrket.
  Exempel på en sådan "överbryggande utbildning" som jag på raka arm kan komma på är den här: umu.se/utbildning/kurser/overbryggande-kurser-for-utbildning-till-studie--och-yrkesvagledare - du som har lärarbehörighet kan genom den utbildningen bli behörig Studie- och yrkesvägledare.

  Rektorsprogrammet
  "Rektorsprogrammet" är en sort "uppdragsutbildning" - som regel får man jobbet som rektor eller som biträdande rektor och anmäls sedan av huvudmannen till rektorsprogrammet (vanligtvis läser man rektorsprogrammet på 25% av studietakt under 2 år, fyra terminer). Men du kan fråga den huvudmannen där du är anställd idag om det är möjligt att du som ännu inte är rektor kan ändå bli anmäld till rektorsprogrammet (med tanke på att du vill bli "rektors-reserv"... så att de har en utbildad person att "tillgå" i fall ett akut behov uppstår, t.ex - vet inte om det går att fixa det på det viset men du kan kanske ändå fråga om det...).

  Hur blir man rektor?
  Jo, ofta jobbar man som lärare i rätt så många år innan man kanske får vikariat som Biträdande rektor och sedan kanske en fast tjänst som bitr.rektor och efter några år - som rektor.
  I annat fall - om du är beredd att flytta vart som helst inom Sverige - så är möjligheterna bättre, för att du kan i så fall söka rektors-tjänsterna i hela landet.

  Skapa arbetstillfällen?
  Ännu ett sätt att bli rektor på, är genom att ansöka om att få starta en friskola och skapa på så sätt arbetstillfällena både för sig själv och för andra; du kan i så fall bli rektor på den friskolan som du blir initiativtagare för.

  Ge inte upp!
  Fortsätt annars söka rektors-tjänsterna för att i fall de ej får ngn sökande som har erfarenhet av att ha arbetat som rektor, då kommer de välja bland de sökande som inte har sådan erfarenhet och då har du en rimlig chans att få jobbet.

  Kika på olika Skolyrken och på yrken "kring skolan"
  Som du säkert själv vet mycket väl, så finns det många Skolyrken, utöver Lärare och Rektor; och så finns det också yrken "runt om" som t.ex Skolforskare. Om du kan tänka dig gå åt forskar-hållet, söka doktorandtjänster, skriva avhandling och sträva mot att bli forskare och/eller högskolelärare.
  Det finns även andra yrken där erfarenhet från skolvärlden är mycket värdefull, ex. Journalist som specialiserar sig på utbildningsfrågorna. Det kanske är svårt att få heltids-fast-anställning som "utbildnings-journalist" ... men du kan kanske börja skriva artiklar om skol-frågorna och försöka få de punblicerade i olika tidningar och tidsskrifter och se sen om du tycker det är en väg du vill vandra längst... eller om du tycker det är för osäker inkomst...

  Jobba med PRAO_frågor?
  Från HT-18 blev PRAO obligatorisk. Du kan kanske söka dig till jobben som har med PRAO att göra - t.ex jobba övergripande mot företag och organisationer med syfte att få fram fler prao-platser: det är på varje grundskola "huvudmannen" som är ansvarig (i praktiken hamnar även det på rektors axlar...).

  Men även inom "lärar-yrket" så finns det olika sorters lärare - t.ex Kulturskolepedagog (här tänker jag på att du även är Bildlärare) och Folkhögskolelärare där miljön inom vilken man verkar, arbetssätt mm skiljer sig åt från t.ex gymnasieskolan. Även lärare på Komvux (en sort "vuxenlärare") jobbar inte på exakt samma sätt som gymnasielärare.
  Du kan också kika på möjlighet att undervisa inom Yrkeshögskolan, t.ex finns det numera yh mot yrken Lärarassistent och Studiehandledare. Kanske finns det passande arbetsuppgifter för dig "kring" de yrkeshögskoleutbildningar - någon måste ju välja vilka sökande som ska tas in på utbildningen, administrera antagningen; undervisa dem; fixa frågor kring den obligatoriska praktiken som ingår mm och m.fl.
  Exempel på yrkeshögskoleutbildningar mot "skolyrken":
  yh mot Studiehandledare
  yh mot Lärarassistent med special.Integration

  Frågor och svar

  • I 16 år

   Underkänd nationella?

   Hej. Jag började naturvetenskapsprogrammet en månad senare än de andra då jag bytt från ekonomi-juridik när jag insåg att jag ville bli läkare. Nu till problemet: under denna månad har man gått igenom extremt mycket i alla ämnen, speciellt matten, såklart. Jag har alltid halkat lite efter i...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Marta 15 år

   Kan man tenta av gymnasiekurser?

   Hej! Jag är en elev i 9:an och ska börja i gymnasiet nästa år, troligtvis natur linjen. Jag är en ambitiös tjej och har det lätt för mig i skolan och därför har jag jobbat framåt i matte och NO. Jag har inte "officielt" klarat...

   Anna SYV: Hej Marta, det är jättebra att du har stora ambitioner och är duktig i skolan och även läser mer på egen hand. Det fick dock tyvärr inte ngt inarbetat system för att tenta av kurerna... Läs hela svaret
  • Hjälp 16 år

   Grovt ångest sen skolstarten?

   Hej Jag började 1an i år och jag valde gå till en skola som jag tyckte var helt ok. Jag gick Ekonomi där och skolan var helt ny och var nära där jag bor, alltså ca 25 min. Men problemet var att jag kände mig ensam i den skolan både vänner...

   Anna SYV: Hej!Du ställer en viktig och inte en helt ovanlig fråga.Jag tycker du bör fråga på den "gamla skolan" - att du frågar betyder inte att du ska byta.Det är kanske så att du får... Läs hela svaret
  • Fredrika 16 år

   naturkunskap 2 för ekonomiprogrammet?

   vilka yrken öppnas upp för mig om jag läser till naturkunskap 2 på ekonomiprogrammet och går något kallas Europaprofil där jag läser engelska 7, moderna språk 4 och internationell ekonomi.

   Anna SYV: Hej Fredrika; engelska 7 och moderna språk 4 krävs inte för BEHÖRIGHET till någon eftergymnasial utbildning i Sverige (i alla fall som behörigheter ser ut idag, dec 2019), men de kurser... Läs hela svaret
  • Highdon 22 år

   Vad får man läsa om och vad får man inte ?

   Hej Jag har några frågor 1. Om man går på komvux och får låga betyg på vissa ämnena, får man läsa om det för att höja det? 2. I förra månaden skrev jag här vilka utbildning som krävs om man vill utbilda...

   Anna SYV: Hej, Highdon,försök lära dig så mycket svenska som möjligt och så mycket engelska som möjligt.Det är också bra om du har eller kan ta körkort (för personbil -... Läs hela svaret
  • Olivia 17 år

   Byta till frisör?

   Jag går nu andra året på teknikprogrammet men vill inte gå hör. Jag vill gå frisör. Är det helt omöjligt att byta till frisör nu eller måste man gå om från 1:an då? Jag har ju läst svenska, engelska och matte...

   Anna SYV: Hej Olivia,jag tror tyvärr inte det; kanske finns det en liten chans att klara utbildning på inriktningen Frisör på 2 år i stället för 3 år, om du när du kommer in på utbildningen, kan... Läs hela svaret
  • Linn 22 år

   Behöver läsa till naturkunskap 2 kommer det att höja mitt meritvärde?

   Hej! Jag har bestämt mig för att söka in till Fysioterapeut. För att vara behörig till att söka in till programmet behöver jag läsa in naturkunskap 2. Om vi säger att jag skulle sätta A på denna kurs, kommer det att öka mitt...

   Anna SYV: Hej Linn,om du idag har jämförelsetal (snittet av dina betyg) på lägre än 20.0 då kommer A betyget i Nk2 höja ditt jämförelsetal. Om du idag har alla A betyg och med det Jmf-tal på 20.0 då går det inte att höja mer.MvhANNA
  • Anders 22 år

   Kurslitteratur?

   Jag vet i kurser som Samhällskunskap 1b och Religionkunskap 1 så finns det en kursbok som en person läser och sedan har prov på, finns det en bok som en person läser för kursen Engelska 5?

   Anna SYV: Hej Anders; lärare som undervisar i Engelska 5 får själv bestämma vilka böcker och annan kursmaterial som används. Det finns många olika text- och läroböcker som kan användas inom kurser... Läs hela svaret
  • Anders 22 år

   Få yrkesexamen?

   Jag har läst att en person kan få en yrkesexamen om de har en högskoleförberedande examen, kan en person få en yrkesexamen om de har ett slutbetyg?

   Anna SYV: Nej, om man har ett Slutbetyg, kan man inte få Examensbevis.vänligenANNA
  • Helena 51 år

   Vilket Studieval, YH eller Högskola?

   Hej! Jag har bestämt mig för att vidareutbilda mig inom ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, psykisk hälsa och friskvård. Jag har tidigare studerat på eftergymnasial nivå men känner att jag behöver en högre utbildning för att...

   Anna SYV: Hej Helena;du får söka till alla de utbildningar samtidigt.Antagning till högskolor/universitet och till yrkeshögskoleutbildningar sker helt oberoende av varfandra, och till... Läs hela svaret
  • Oscar 20 år

   Hur många betyg ska jag läsa upp?

   Hej. Jag har idag 16.35 i jämförelsetal & jag undrar hur många ämnen ungefär jag skulle behöva läsa upp för att nå 17.0 i jämförelsetal?

   Anna SYV: Hej Oscar,för att höja jämförelsetalet med 0.65 behöver du höja betygen i "ett steg" (alltså från E till D eller från B till A) i 6 stycken 100p.kurser och i en... Läs hela svaret
  • Yusra 19 år

   Ska jag bli en flygledare? Vad passar mig bäst?

   Hej! Jag känner väldigt förvirrad över vad jag ska plugga till. Jag läser just nu socionomprogrammet, men har märkt att det inte är något för mig. Jag vill kunna lämna mitt arbete på arbetsplatsen. Jag har nu kikat lite överallt...

   Anna SYV: Hej Yusra,om du inte vill/kan flytta - då är flygledare inte ett passande yrke för dig för att det står på Luftfartsverkets hemsida om att som utbildad flygledare så blir... Läs hela svaret
  • Oscar 20 år

   Vilka ämnen ger meritpoäng?

   Hej! Jag undrar vilka ämnen jag får meritpoäng för om jag har läst samhäll på gymnasiet? Det enda jag valde till var matematik 3b. Jag frågar eftersom jag funderar på att läsa upp Engelska 7 för att få ett meritpoäng, men på vissa sidor har jag läst att även engelska 6 ger meritpoäng och det har...

   SYV-besökare Syv: Hej,reglerna kring meritpoäng är Olika för de som har Examensbevis och de som har Slutbetyg. Slutbetyg fick avgångselever på gymnasiet år 2013 och tidigare.Om du är 20 år är du... Läs hela svaret
  • Angelica 21 år

   Vad kan man jobba med/som med en "Grundlärarprogrammet" i bagaget?

   Hej! Jag har en fråga vad man kan jobba som med en "Grundlärarprogrammet"-examen som grund. Varför jag frågar är för att jag inte är sugen på att jobba som just lärare/fritidslärare, utan vill jobba med barn och ungdomar på ett eller annat sätt utanför skolan. * Kan man vidare utbilda...

   SYV-besökare Syv: Hej Angelica,arbetsmarknaden förändras och nya yrken "dyker upp" - det du ska jobba med kanske idag ännu inte finns, du kanske t o m kan "uppfinna" ett nytt yrke. Och detsamma... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Har jag gymnasieexamen?

   Hej! Jag är lite orolig för min behörighet till universitetet då jag inte är säker på att mitt betyg bekräftar min gymnasieexamen pga att jag ändrade bland mina kurser tredje året. Jag läste teknikprogrammet och valde först att...

   Anna SYV: Hej Hanna,om det överst står EXAMENSBEVIS då har du gymnasieexamen. Om det står studiebevis eller gymnasieintyg - då har du inte tagit ut ditt examensbevis, ofta händer det pga den studerande inte... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga