Student

  Hej Jag studerar nu ämneslärarprogrammet med inr. svenska och svenska som andraspråk. Under hela min studietid har jag fått höra att kombinationen sve och sva är attraktiv på arbetsmarknaden. Utöver att få höra detta är det så klart tur att jag har ett gediget intresse för ämnet SvA, så jag valde det som andraämne hösten 2020, och påbörjade mina SVA-studier jan 2021. Nu på senare tid har jag funderat över en grej: Hur stor chans är det att man får en heltidstjänst som sve/sva-lärare om ämnena i vissa skolor undervisas parallellt istället för separat? Måste jag läsa till ett extra ämne (religion är det enda jag kan tänka mig just nu i så fall) eller är kombinationen så pass eftertraktad att något sådant inte behövs? Jag är smått ångestfylld av detta... Har jag valt SvA i onödan när jag ändå kan få SvA-jobb utan behörighet?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Mohamad!
  När det är lärarbrist, kan man få undervisa även utan att ha rätt legitimation, eller lärarexamen, eller ha läst på högskolenivå, över huvudet taget (tyvärr). Meningen är annars att alla lärare ska vara behöriga och ha legitimation i de rätta ämnen och på rätt nivå, men vi är ännu långt ifrån den situationen. :(
  Att få en heltidstjänst med undervisning i endast svenska och SAS, är inte omöjligt men det är i så fall på en mycket stor gymnasieskola eller om du jobbar på flera skolor samtidigt, t.ex på 2-3 olika gymnasieskolor eller på en gymnasieskola och på en grundskola. Gymnasielärare är behörig att i samma ämne undervisa även på högstadiet, alltså i åren 7-9 på grundskolan.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Student : Jag har hela tiden fått höra att det är en bra kombination att ha, och det är det väl? Hur kommer det sig då att man bara i praktiskt taget är bunden till större gymnasieskolor? Borde man läsa till ett till ämne för att ha bättre chans? Det borde man väl ha fått höra en del om? Nu har jag ännu mer ångest över valet jag gjort haha.
  • Milla :

   Du kan ta och titta på lediga lärarjobb och se i annonser vilka lärare som efterfrågas, alltså vilka ämneskombinationer som arbetsgivare söker att man ska kunna undervisa i. Oftast vill arbetsgivare ersätta den läraren som går i pension eller av annan anledning slutar på skolan. De mycket vanliga ämneskombinationer för gymnasielärare är svenska och engelska, svenska och samhällskunskap, svenska och historia men förekommer annars alla möjliga kombinationer, t.ex svenska och idrott eller svenska och musik men de är mindre vanliga. På tal om små och stora gymnasieskolor: det finns små och mycket små, på en mycket liten gymnasieskola så finns kanske endast 2 klasser i varje årskurs (totalt 6 klasser) och varje klass läser en 100poängs-kurs per läsår i svenska. En 100poängskurs = 100 undervisningstimmar, då blir det totalt 600 undervisningstimmar per läsår i svenska, i det exemplet ser man att de timmarna kommer inte utgöra en heltidstjänst. En annan aspekt i detta är att andra lärare på skolan som kanske är behöriga i svenska och engelska eller svenska och historia måste i så fall avstå från alla sina undervisningstimmar i svenska "till din förmån" och endast undervisa i sitt andra ämne i så fall, och då räcker inte de timmarna för deras heltidstjänster. Lösningen kan, som sagt, bli att undervisa även i ämnen i vilka man inte är behörig eller undervisa på flera skolor.

  • Milla :

   Tips! prata med studievägledare på din institution på lärarhögskolan, se hur annonser om lediga lärarjobb ser ut, tillfråga fackförbunden som organiserar lärare, t.ex Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga