2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! 
  Meritpoängskompensation får sökande med utländska gymnasiebetyg och det har inte ngt att göra med svenska kurser på gymnasienivå. Läser du på komvux mot examensbevis? Eller har du fullständig gymnasieutbildning från utlandet? Boka gärna tid hos Syv på den skolan du läser eller på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Då kan du få ett svar som blir rätt utifrån din situation.

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej!
  jag håller med det svaret SYV Mikael har skrivit till dig. Jag gissar på att du kanske menar någonting annat än just "meritpoängskompensation". Eftersom vi inte vet om du har utländska eller svenska gymnasiebetyg (menar här på vilka grunder du bevisar att du har Grundläggande behörighet), vet vi inte om du menar just meritpoängskompensation, eller merit(extra)poängen eller om din fråga gäller Meritvärde (som är summan av jämförelsetalet/snittbetyget + meritpoängen/extrapoäng).
  Om man ska svara utifrån alla de möjliga situationer: först gissar vi på att du har utländska gymnasiebetyg, sedan gissar vi på att du har examensbevis från en svensk gymnasieskola och tredje gissning blir att du nu läser mot examensbevis på komvux - så blir det 3 stycken olika svar (för att det är i mångt och mycket olika regler som gäller för olika situationer/studiebakgrund).

  Det som kanske är viktigt för dig att veta är att kurserna Historia 2a och 2b får ej ingå i samma examensbevis (från gymnasiet eller från komvux). Endast en av kurserna får ingå. Hänvisning: Skolverket.se
  Läsa båda kurserna kan man göra men endast ett av betygen kommer räknas in i jämförelsetal/snittbetyget, för att endast en av kurserna kommer ingå i examensbevis och den andra kursen kommer i så fall finnas på ett separat dokument (utdrag från betygskatalogen) - och de kurser som inte ger meritpoäng och som inte krävs för särskild behörighet (och historia 2a eller 2b krävs inte för särskild behörighet till någon svensk högskoleutbildning, i alla fall enl.de uppgifter jag har) räknas in endast om de ingår som "vanliga kurser" (ej Utökat) i examensbevis. Varför läser man kurser som inte påverkar meritvärdet? Jo, det kan man göra för att man tycker om ämnet, vill lära sig mer och för att bättre förbereda sig inför eftergymnasiala studier. Exempel: man vill bli lärare eller forskare i Historia, då vill man troligtvis läsa så mycket historia som det bara går - för att hen tycker det är roligt och för att hen blir med det bättre förberedd inför eftergymnasiala studier i ämnet Historia.
  Det faktum att kurserna Historia 2a och 2b får ej ingå i samma examensbevis har ingenting att göra med "meritpoängskompensationen", så jag vet inte om vi (SYV Mikael och jag) har med gemensamma krafter nu svarat på din fråga eller inte. :) Du får gärna förklara med kring din studiesituation eller prata med någon SYV som finns på din skola eller på vägledningscentrum i din kommun, eller på komvux.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga