Lovisa 35 år

  Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500 poängen, men fr o m nästa år kommer högskolebehörigheten finnas i formen av utökat program. Kommer man fortfarande kunna välja att läsa högskolebehörigheten inom 2500 poäng fr om nästa år?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa,
  den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första år, läsåret 2023-2024 läsa svenska eller svenska som andraspråk 1 och engelska 5, och det är först från sitt andra år på gymnasiet så kan de läsa högre kurser i svenska och/eller engelska... så det är ingen aktuell fråga, utan någonting som måste besvaras först om 2 år... Du kan kontakta skolverket, tel.nr 08-527 332 00 och ställa din fråga där. Jag tror inte eleverna ska tvunget läsa U-kurser (utökat program) "bara för" att få läsa kurser för grundläggande behörighet: svenska 2,3 och engelska 6. Jag tycker inte det är rimligt att "tvinga" eleverna läsa på mer än heltid. Jag tror därför att det även fortsättningsvis blir möjligt att "rymma" högre svenska och engelska kurser inom 2500p. som krävs för examensbevis från gymnasiet. Jag blir mycket förvånad om kurser för grundläggande behörighet ej skulle få läsas inom programmets 2500p, utan endast som U-kurser (för att det skulle innebära att eleverna måste läsa Utökat program, alltså läsa på mer än heltid, vilket är ett undantag och inte en regel). Som regel, läser gymnasieelever på heltid, ej på mer än heltid. Att läsa på mer än heltid kan innebära risk att bränna ut sig, att inte hinna mer fritiden, kompisarna och/eller med extrajobb, vilken i "mina ögon" är orimligt.

  • Lovisa

   Jag tog bort min fråga då jag hittade svaret på skolverkets hemsida: "Därmed kommer även dagens möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar" på yrkesprogrammen. Tydligen blev frågan kvar av nån anledning så tack för ditt svar.

  • Milla

   Bra! då hittade du svar på frågan. Det är alltså ingen egentlig ändring - precis som idag så blir det även i framtiden frivilligt att läsa kurser för grundläggande behörighet - på yrkesprogram på gymnasiet. Och precis som nu så ska eleverna både rymma de "extra-kurserna" inom programmets 2500p. eller läsa dem som U-kurser (utökat program).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga