Anonym

  Hej! Jag går just nu mitt tredje år på naturprogrammet, och har ganska okej betyg med ett snitt på 17 i merit, men jag vill gärna höja mitt meritvärde för att kunna komma in på min drömutbildning! jag har läst spanska 4 och engelska 7, så jag kommer redan få de extra meritpoängen, men jag undrar över vad man kan göra efter gymnasiet för att höja meritvärdet ytterligare? Jag vet att komvux finns, men jag vet inte riktigt hur det fungerar där? Jag har också hört om prövningar, men vet inte heller hur det går till? Finns det ett annat sätt att höja sitt meritvärde på? Tack!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det är stor skillnad om du mot slutet av år3 på gymnasiet uppfyller kraven för examensbevis eller inte.

  Examensbevis kontra Studiebevis
  Om du får ut examensbevis, så låser du "inne" kurserna och måste då höja betygen i just exakt de kurserna som finns med i ditt exam.bevis (med ett undantag: du kan skaffa dig betygen i Matematik 1a, 2a och 3b och de betygen kan räknas in i stället för betygen i Matematik 1c, 2c och 3c).
  *********
  Om du får ut ett studiebevis (alltså inte uppfyller kraven för examen) då har du inte grundläggande behörighet till högskolestudier; du kan i så fall göra planering mot examensbevis med SYV på Komvux.
  *********
  Om du får ut examensbevis på gymnasiet eller på komvux - måste du sedan höja betygen i de kurserna som ingår i exam.beviset, vilket bland annat kan göras genom prövningar. Dock är det svårt att hitta var man kan göra prövning. Kostnad för ett prövningsförsök är 500 kr och som icke-gymnasieelev får man göra prövningar i alla de olika svenska städer/kommuner, alltså i hela Sverige, oavsett vilken kommun man är folkbokförd i.
  Läsa på gymnasienivå på komvux kan man i den kommunen där man är folkbokförd.
  De flesta komvux har inte råd att erbjuda plats på kurser i vilka sökande redan har godkända betyg; söka till komvux kan alla göra men i fall man har godkänt betyg och söker samma eller en motsvarande kurs får man troligtvis svar PLATSBRIST.
  *********
  Högskoleprovet
  Den snabbaste vägen in på högskola/universitet kan ligga via högskoleprovet. Det finns inga nackdelar i att göra högskoleprovet; kostnad: 450 kr och så "offrar" man en dag på att skriva provet. Man kan ej genom att göra HP försämra sina chanser.

  Kraven för exam.bevis
  Om kraven för exam.bevis från gymnasiet - var god se gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen
  Kraven för exam.bevis på komvux är lite annorlunda; 100p.färre krävs men också kursen idrott-och-hälsa 1 får ej ingå... så "det går ut på ett och ut"... alltså 2400p. för examen på komvux; lite friare vilka kurser som får ingå... inte lika många obligatoriska kurser som på ungdomsgymnasiet.

  Sammanfattning
  Studiebevis ger inte behörighet till högskola/universitet. Du måste alltså ha examensbevis men i det "låser" du in dina kurser och måste sedan för att höja meritvärde - höja betygen i de kurser som finns med i exam.beviset.
  Högskoleprovsresultat ger en ny chans: då du kommer med det prövas i HP-urvalet. Samtidigt prövas du i Betygs-urvalet också; alltså får du flera chanser att komma in på samma högskoleutb.
  Gör ditt bästa i alla kurser du läser & gör högskoleprovet!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga