Elisabeth

  Min son ska börja gymnasiet till hösten och har planer på att utbilda sig till flygplanstekniker. Han har planer på att gå El och Energiprogrammet på Bäckadahl i Jkpg. Vad behöver han tänka på? Behöver han läsa till några ämnen? Vilka i så fall? Hur går han vidare efter gymnasiet? Han vill bo hemma så länge som det är möjligt.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Elisabeth,
  om yrket Flygtekniker - var god se https://www.framtid.se/yrke/flygtekniker
  och om yrket Flygmekaniker - https://www.framtid.se/yrke/flygmekaniker

  På gymnasiet läser man i 3 år och under så pass lång tid kan vissa regler förändras och nya eftergymnasiala utbildningar kan tillkomma medan de nuvarande utbildningar kan under tiden läggas ner eller förändras mycket, bl.a vad gäller behörighetskraven. :(
  Det finns 8 gymnasieskolor som erbjuder Flygteknikprogrammet, ett speciellt program med egna examensmål, var god se listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?
  Den här gymnasieskola ligger 25 mil från Jönköping - gymnasium/flygteknik Skolorna i Nyköping ligger 22 mil från Jönköping. Det är nog ingen skola som ligger närmare än 10-12 mil från där eleven bor idag, är min gissning och det blir för långt för att dagligen pendla om inte det är så att väldigt bra förbindelser finns, t.ex snabbtåg. Ni som familj kan också fundera på möjighet för eleven att veckopendla - komma hem på helgerna. Just utbildningsmässigt är det bäst att läsa det speciella programmet Flygteknikerutbildningen, på gymnasiet.
  Annars så finns det (i alla fall idag) yrkeshögskoleutbildningar som man söker till efter gymnasiet. Var eller vilka yh kommer finnas att söka om 3 år - kan ingen ge ngn garanti på. Men ni får gärna kika på litan på yh-utbildningar inom flygteknik som vi känner till idag, jan 2021: yhguiden.se/flygteknik

  Och behörighetkraven beskrivs idag så här: "Gymnasieexamen (minst 2250 gymnasiepoäng) och minst betyg E enligt gymnasieförordningen gy-2011 i kurserna Engelska 6, Matematik 2a och Fysik 1a / alternativt Naturkunskap tillsammans med minst 50 poäng i tekniska ämnen eller motsvarande enligt äldre bestämmelser.
  Utbildningen ställer höga krav på elevernas praktiska och teoretiska förmåga utifrån de europeiska krav som ställs via EASA.
  Manualer är till stor del skrivna på engelska. Yrkets speciella karaktär medför också att kraven på de studerande är mycket högt ställda, något som också visar sig i undervisningen. Goda kunskaper i matematik, engelska och fysik är därför ett grundkrav."

  EE ingår inte eng 6, matte 2 eller fysik 1a som obligatoriska kurser. Eng 6 får eleven läsa om hen säger till om det (det är elevens rättighet) men inte vad gäller matte 2 eller fysik 1a. Matte 2 brukar dock eleverna få läsa på yrkesprogrammen, bl.a på EE (kan dock ej garanteras). Det blir nog mycket svårare med fysik 1a, som ingår endast på teknikprogrammet (TE) och på naturvet.programmet (NA). Man kan annars komplettera efter gymnasiet. På komvux kommer det ta 7,5 veckor att läsa fysik1a på heltid (om man läser endast den kursen). Det kommer ta 5  veckor att läsa matte 2 och lika lång tid - att läsa eng 6, om man ej läser den på gymnasiet.
  Bäckadalsgymnasiet som du nämner i din fråga erbjudet bl.a TE vilket är bra för att då kommer fysik1a gå på skolan, men det betyder inte att eleverna på EE får läsa den kursen (kanske går inte det att få ihop schemat så att det blir möjligt men om det får du/ni fråga på skolan).

  • : Tack så mycket för hjälpen.
  • Mikael : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga