syv

  Hej, om elev söker yrkesintroduktion FT, hur går antagning till då? Är det utifrån andra aspekter än meritvärde? Eleven har alltför lågt meritvärde för att konkurrera med övriga sökanden. Eftersom sv ligger på nivå för åk 6, hur ligger nivån för ma? Och hur fungerar det med den individuella studieplanen på yrkesintroduktion? Läser de bara yrkesämnen och inga andra gymnasiegemensamma ämnen?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Emma!
  Det är komplicerat och kan ske på olika sätt i olika delar av Sverige. Det finns också olika "typer" av yrkesintroduktion: gruppbaserad yrkesintro och individ.baserad. I större kommuner brukar yrkesintro vara gruppbaserad: grupper av elever läser mot samma yrke i en grupp/klass. I mindre kommuner där kanske endast några få elever vill/kan/bör läsa yrkesintro - då blir det individ.baserad: kan vara en elev som läser mot ett yrke, och en annan - mot ett annat. Oavsett om det är grupp- eller individ.baserat så ska Individuell studieplan upprättas i samråd med eleven, SYV-en och i vissa hand även kurator och rektorn. I studieplanen kan studier på grundskole-, gymnasial nivå och även praktik ingå.

  Exempel: i gruppen som läser mot samma yrke, t.ex mot Undersköterska, Fordonsmekaniker eller Kock/kallskänka kan elever finnas som har respektive inte har godkänt betyg i matematik från grundskolan. De elever som har godkänt betyg i matematik från år9 i grundskolan, kan läsa matematik 1a (första gymnasiekurs) och de elever som inte har godkänt betyg i matte - läser matte på grundskolenivå: några kanske läsa matte årskurs 7 i grundskolan, några år8 och några åk9 och någon kanske t o m behöver repetera matte från åren 5 och 6 i grundskola först (man kan ju inte bygga på de kunskaper som inte finns). Även mål med studierna kan vara olika för olika elever: om bedömning görs att eleven kan på max 3 år bli behörig till gymnasiets nationella program, kan målet sättas att just bli behörig till nationella programmet; men för de elever där man inte tror det är rimligt att anta att eleven kan bli behörig(på max 3 år) då sätts målet att bli "anställningsbar" inom "sitt yrke". Utifrån målet och elevens önskemål samt mot bakgrund av vad skolan kan erbjuda, läggs sedan upp studieplan för varje elev; studieplanen kan och bör justeras under tiden eleven läser på Yrkesintro.

  Hur går antagning till yrkesintroduktion till?
  För det första så måste elever vara obehörig till gymnasiets nationella program. Sedan konkurrerar eleven med de betygspoäng som hen har.
  Utbildning som i mångt liknar den man får på yrkesintroduktion kan eleven få även på Individuellt alternativ. På Individ.alternativ är utbildning skräddarsydd enligt elevens förutsättningar, där kan kurser i fordonsvård ingå i kombination med praktik, eller t o m perioder av "ren praktik" på en lämplig arbetsplats. I teorin kan eleven gå på praktik i 3 år under tiden hen är inskriven på Individuellt alternativ. Syftet med praktiken kan vara lite olika: i vissa fall är det bra om eleven är på så många olika arbetsplatser som möjligt för att "se sig omkring" och komma fram till var hen i framtiden vill och kan arbeta; i andra fall är det bäst att eleven genom praktik lär sig ett och samma yrke, som hen vet hen vill jobba inom - och i så fall blir målet att eleven blir anställningsbar inom "valt yrke". Så, mål med studiegången kan vara desamma, oavsett om eleven är inskriven på Yrkesintro eller på Individ.alternativ.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga