carmen

  Hej, jag är leg.tandhygienist sedan 2003 och arbetar just nu på folktandvården. Jag undrar vart jag ska vända mig för att kunna undervisa tandvårdskunskap för tandsköterskor?

  • Ludmila : Svar från Folkuniversitetet: "När vi anlitar lärare till YH tittar vi främst på att man har kompetens inom ämnesområdet, i det här fallet Tandvården. Vi har kursplaner som styr innehållet och den som ska föreläsa måste kunna det område kursplanen utbildar i. Nästa område som vi tittar på är den pedagogiska kompetensen. Vi ställer i regel inte krav på att man ska ha pedagogisk utbildning, men det är naturligtvis ett stort plus om man har det. Det viktiga är att man har ett intresse i att förmedla och lära ut. Och i regel har man ju det om man som i det här fallet aktivt söker sig till den här typen av tjänst. Med vänliga hälsningar"
  • : Tack Lidmila, vänliga hälsningar Carmen

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Carmen,
  för att ge dig rätt svar fick jag ringa till MYH, Myndighet för yrkeshögskola och pratade med en person som jobbar med tillsyn över yh-utbildningar. Hen säger så här: det varje yh-anordnarens ansvar att säkerställa att utbildningen har tillräckligt högt kvalité och anlita de lärare som håller måttet... så, det är alltså upp till varje utbldningsanordnare inom yrkehögskola att bestämma vem de anlitar för att undervisa på deras yrkeshögskoleutbildningar.
  Tips till dig blir att du vänder dig till de yh-anordnare för vilka du vill jobba och frågar om de har behov av att anställa och om de i så fall kan tänka sig anställa en person med din kompetens.
  Var yh till tandsköterska finns - var god se yhguiden.se/resultat?Education.text=tandsköterska
  OBS! i mitten på jan 2021 lär nya yh "släppas ut"; alltså kan utbud se annorlunda ut i slutet av januari nästa år.

  riksdagen.se/svensk-forfattningssamling står det annars så här: "13 §   De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. Lag (2016:1183)."

  • : Stort tack för svar. Har skrivit till Medlearn angående detta och väntar svar från de.
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • : Tack Julia.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga