Liv
  Jag har en ämneslärarexamen (300 hp) men undrar nu hur jag ska gå tillväga för att utöka min behörighet med ytterligare ett ämne (jag är idag behörig i två, engelska och historia)? Om jag t.ex. vill läsa in behörighet för samhällskunskap för gymnasiet, hur vet jag vilka kurser på högskola jag ska söka för att det ska bli rätt?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Liv,
  en väg att gå är att samråda med studievägledare på lärarutbildningar (i första hand på de lärarhögskolor där gymnasielärare i samhällskunskap utbildas).
  Du skriver om att du har ämneslärarexamen; du skriver inte om att du har Legitimation från skolverket. Antar att du har legitimation eller kanske ansökte om den och väntar på svar? Utökning av Lärarlegitimationen kan ske på olika grunder;
  ett sätt är att läsa 90 hp inom ditt nya undervisningsämne, t.ex kurserna Samhällskunskap A, B och C eller I, II och III (tre stycken 30hp-kurser inom ämnet "samhällskunskap" och helst på samma lärosäte; detta för att inte riskera att de överlappar varandra).
  Ett annat sätt är att jobba som obehörig lärare i samhällskunskap och sedan försöka komma i ngt projekt som hjälper obehöriga bli behöriga lärare Eller om du jobbar som samhällskunskapslärare i några år, kanske kan Skolverket utöka din legitimation pga du "de facto" har arbetat som lärare i samhällskunskap (även om du inte läste samhällskunskap på högskolenivå).
  Ta gärna del av info på skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utoka-larar--och-forskollararlegitimation-med-fler-behorigheter/ansok-om-att-utoka-larar--och-forskollararlegitimation

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga