kurdo
  Hur Blir man It-Lärare, I Grundskola nivå eller Gymnasie Nivå
  • Anna : hej, vad jag kan se, så finns det inget undervisningsämne "Data/IT". Det finns 2 yrkesämnen - Dator- & kommunikationsteknik resp Datorstryrd produktion. Där kan du med relavant yrkeskunskap & examen från yrkeslärarprogrammet få behörighet i dessa ämnen. Annars handlar det nog om att läsa till lärare samt sedan komplettera med rätt ämneskunskaper inom "rätt" Data-område. Inom det förra Lärarprogrammet(2001-2011) fanns på GU en inriktning "Lärande och undervisning inom IT" som gav kompetens inom detta område.
  • SYV-besökare : Mig veterligen finns det inte någon lärarutbildning som har inriktning mot IT, dvs data- och systemvetenskap. På Stockholms universitet har vi det inte. Sen beror det ju på vad din elev menar med IT. Det finns media inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet ...

  3 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Kurdo,

  ett sätt att bli "IT-lärare" är att läsa på >> programmet som heter "Civilingenjör och lärare" och inom det programmet välja inriktning Teknik, med specialisering mot Informations- och kommunikationsteknik.
  För övrigt, så är det en intressant fråga som du ställer; den är dock också svår att svara på; detta för att IT-data branschen går framåt med sjumilasteg och lärarutbildnngar hinner inte med. Det tar så pass lång tid att utbilda lärare att de datakunskaper som man trodde behövdes är redan för gamla.
  Det är många som undervisar i data-ämnen, som inte är lärare, utan är utbildade programmerare, systemutvecklare och annat "data-folk".
  Ett sätt att bli behörig data-lärare är att ta ut Lärarexamen (i vilka ämnen som helst) + skaffa sig utbilnding inom IT-data och ansöka sedan om utökning av sin lärarlegitimation.
  Jag ska också samråda med kollegor och med sakkunniga och återkommer, i fall vi kan ge ett annat svar till dig.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, vi fick nu svar från Studievägledare på högskolan i Borås, var god läs nedan:

  "Våra utbildningar inom IT såsom Systemarkitekt- eller Systemvetarutbildningen ger mycket kunskaper i ämnet och en sådan utbildning kanske också i kombination med pedagogik skulle kunna leda till den typen av arbete, beroende på vilken kompetens arbetsgivaren efterfrågar.

  Vi har inte någon lärarutbildning med den inriktningen på högskolan i Borås, men på Umeå universitet verkar det som om de startat det, läs mer här: http://www.edusci.umu.se/utbildning/kurser-inom-program/it-larare/ ; Kanske det är den typen av inriktning i lärarutbildningen något vi kommer att se mer av i framtiden...

  Jag tänker också att det kan vara bra att höra sig för med arbetsgivare för att höra vilken kompetens de efterfrågar och titta på jobb-/platsannonser för att se vilka utbildningar som krävs eller önskas.

  Med vänlig hälsning / Best regards

  Studievägledare /Study counsellor
  Högskolan i Borås / University of Borås".

  Hej igen,
  ännu ett tips på vad man kan läsa för att bli lärare i "dataämnen";

  Uppsala universitet erbjuder ämneslärarprogrammet med inriktning mot Teknik datateknik (digitala informationssystem).
   
  Här hittar du allmän information om programmet. http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=TEDA&pKod=UGY2Y
   
  I programmet så läser studenterna kurser vid Institutionen för informationsteknologi
  http://www.it.uu.se/
   
  Vänliga hälsningar

  SYV-besökare SYV

  Hej, 
  Det är inte så lätt att svara på frågan, det beror på vad inom IT man menar.
   
  Ämnen som tex dator och kommunikationsteknik, informationstekniks arkitektur och infrastruktur är yrkesämnen, Det går att läsa vilka som är yrkesämnen och hur de beskrivs på sidan https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2398
   
  Det finns inom sk Vissa ämnen som tex CAD, datalagring, gränssnittsdesign. Man kan läsa mer om vilka vissa ämnen som finns på sidan https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2329
   
  Vissa ämnen nås - som lagstiftningen ser ut just nu - genom ämneslärarbehörighet dvs de som är åt IT-hållet oftast genom att man är behörig i teknik. Yrkeslärare kan ibland också bli behöriga i vissa ämnen.
   
  Med vänlig hälsning
  Studievägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga