1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  eftersom yrket Kurator inom hälsa- och sjukvården är i Sverige, från 1 juli 2019 ett Legitimationsyrke (legitimation från socialstyrelsen krävs) så måste man ha examen från Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet för att den examen utgör grund för legitimationen (i alla fall om man söker legitimation med svensk utbildning). Trots att det i behörighetskraven till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet står "socionomexamen eller motsvarande" så är det socionomexamen som i 99,99% av fallen gäller. 
  Vi har pratat med antagningsgrupperna på lärosätena, som säger att de är tvungna att skriva "eller motsvarande" för att det kan finnas ngt undantagsfall (ofta utländsk utbildning, i så fall, som blir av UHR bedömd motsvara socionomexamen från ett svenskt lärosäte) då man kan  bli bedömd som behörig. Min tolkning är att det är socionomexamen som gäller. Att hoppas på "undantagnas undantag" kan inte jag råda till att göra... 
  Och socionomexamen kan man i Sverige få endast i slutet av studier på socionomprogrammet. 
  Urvalskriterier (om det blir fler sökande än platser) inför antagning till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet brukar vara "det totala antalet högskolepoäng, alltså 210 högskolepoäng från socionomprogrammet gör dig behörig. Men om det blir fler behöriga än platser på Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet då går de som har fler högskolepoäng före de andra sökande som har färre högskolepoäng. Det är därför fördelaktigt att (om man kan) vid studier på socionomprogrammet läsa andra högskole-universitetskurser (kanske på 25% av studietakt eller som max 50%, halvtid - detta för att hinna och orka).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga