Greta 20 år
  Hej! Jag är lite intresserad av att bli rättsantropolog eller osteolog, och undrar lite över vägen dit.
  - Hur blir man osteolog? Går man en utbilding i arkeologi och sen några kortare i osteologi?
  - Om man vill bli rättsantropolog (vilket det bara verkar finnas utbildningar för utomlands), finns det möjlighet att bli antagen till utbildningen även om man inte har läst en antropologi- eller forensikkurs utan istället ett arkeologiprogram och sedan osteologikurser?
  - Vad finns det för möjlighet till jobb som rättsantropolog i Sverige? Är det ofta deltidsanställningar eller tror ni det kan gå att få en heltidsanställning?

  Tack på förhand!
  • Anna Osteolog blir man genom att läsa arkeologi först i två till tre terminer. I Stockholm, där jag är verksam, väljer man sedan osteologi som inrikting på kandidat eller masternivå. Det rör sig om en utbildning på 4 år vanligtvis. Arbetsmarknaden för osteologer är svår men inte omöjlig. Möjliga arbetsgivare är uppdragsarkeologiska firmor och institutioner eller museer.
  • Gäst Jag vill påtala att den akademiska världen är oerhört svår att få fasta tillsvidareanställningar inom, och att det är mycket hög konkurens. Med detta sagt, menar jag dock inte att det inte går att få ett arbete. Om man är väldigt intresserad ska man studera osteologi efter gymnasiet, men vara medveten om att avslutade studier inte är lika med ett jobb, utan att det snarare handlar om att verkligen visa vad man går för i uppsatser, fältarbeten & liknande.

  4 Svar

  Saga Stockholm SYV

  Hej Greta,

  Hej
   
  Osteolog kan man till exempel bli vid Stockholms universitet. Bifogar en länk
   
  http://www.archaeology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/osteoarkeologi/osteoarkeologi-1.323711
   
  Utbildningen finns även i Lund och Uppsala vad jag vet. Som osteolog brukar man vara ganska attraktiv på arbetsmarknaden, särskilt om man kombinerar med allmän arkeologi. Sen är ju alla såna här jobb konjunkturkänsliga...
   
  Med vänlig hälsning

  S.
   

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej!
   
  För att bli osteolog börjar man med att läsa tre terminer arkeologi (Arkeologi I, II och Kandidatkurs) och därefter går man över och läser Osteologi . Det bästa är att anmäla sig till ett treårigt Kandidatprogram inom arkeologi och sedan ta examen med inriktning Osteologi. Inom programmet kan man också välja kurser i laborativ arkeologi och annat man tycker är nyttigt. Om man sedan vill kan man läsa vidare i 2 år och få en Masterexamen i Osteologi. Se länk till schema över studiegången på vårt Kandidatprogram
  http://www.archaeology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/termins%C3%B6versikt-kandidatprogram-1.332192
   
  Rättsantropolog tror jag inte det finns några direkta utbildningar till i Sverige. En del osteologer gör uppdrag åt polis och rättsväsende, men vill man arbeta med nyare kroppar  tror jag det är medicin man ska läsa och specialisera sig i patologi. Den enda kurs jag känner som är någonstans i närheten av rättsantropologi är den här i Örebro http://lily.oru.se/studieinformation/VisaTillfalle?termin=20181&anmalningskod=58098
   
  När det gäller arbetsmarknad är den ganska skakig för osteologer. Man kan få jobb på museum, eller som forskare inom universitetsvärlden. Eftersom alla osteologer börjat med att läsa arkeologi är det väldigt många som jobbar med arkeologiska utgrävningar. Jag kan tänka mig att det finns möjligheter att fortbilda sig och så småningom hamna hos rättsmedicinalverket eller så, men det känner jag inte till så det kanske är bäst att fråga någon där.
   
  Hoppas att detta klargjorde något!
   
  Vänliga hälsningar
  Studievägledare
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  Stockholms universitet

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Greta, ja fick nu svar från en sakkunnig. Var god läs svaret nedan:

  Hej, osteologi är en av de huvudämnen vid Uppsala Universitets Institut för arkeologi och antik historia. Information om kursutbud, struktur av kursen, nivåer, intagning, osv. kan hittas på instituts hemsida och särskilt delen om osteologi:

  http://www.arkeologi.uu.se/Utbildning/osteologi/

  Prefessorn i ämnet heter Sabine Sten, och hon är världsberömd som en expert. Osteologi är dock lite speciellt eftersom avdelningen för det ligger i Visby i Uppsala Universitets Campus Gotland. Det vill säga, om man vill studera osteologi, måste man flytta till Visby; där ligger laboratorier, osteologisk material samt all undervisning i ämnet äger rum där.

  Jag hoppas att det här hjälper.

  Med vänlig hälsning
  Senior Lecturer
  Department of Archaeology and Ancient History
  University of Uppsala

  Hej igen, nedan finner du svar från ännu en sakkunnig:

  "Kul att Greta är intresserad av vårt ämne.

  Osteologiämnet har idag många förgreningar & man använder kunskap om skelett inom flera ämnesområden. Det är svårt att få jobb som"osteolog" - det finns egentligen inte idag.

  Kunskap om skelett och ben (benlära) kan man skaffa sig inom biologiområdet (främst zoologi) eller inom Paleontologi. Som paleontolog blir man expert på skelett medan man inom biologin idag inte lägger lika stor vikt vid kunskapen om ben som tidigare. Man fokuserar på mycket annat.

  Inom medicin och veterinärutbildningen läser man mera. Här behövs skelettkunskap för ganska mycket.

  Rättsmedicin/rättsantropologi är länkade till medicin. Utomlands finns mera specifika utbildningar till rättsantropolog än i Sverige. Och så finns vårt ämnesområde - osteoarkeologi, eller motsvarande.

                                  - Hur blir man osteolog?
  Vårt ämne - osteoarkeologi ligger idag inom arkeologiämnet. Man kan läsa ämnet i Lund och på Gotland (egentligen Uppsala universitet). Då blir man en arkeolog (man måste läsa arkeologi innan man kan bli antagen) men med en specialistkunskap inom osteologiämnet.

  I vissa fall har vi även antagit läkare och tandläkare. Studenterna hos oss lär sig mycket om människans och olika däggdjurs osteologi - man lär sig känna igen ben från olika arter och även olika metoder för köns- och åldersbedömning.

  Vi utbildar studenter i både människans och djurens osteologi - på många andra ställen utomlands läser man antingen om människan eller om djuren. Det ser lite olika ut i olika länder och vid olika universitet.

  Vi använder vår kunskap om skelett för att studera arkeologiska frågor och gäller det människans livsförhållanden - eller förhållandet mellan människan och djuren. 

  Hos oss läser man tre terminer arkeologi (kan innehålla antikens kultur också) och den fjärde terminen ger vi en grundkurs på en termin inom vårt kandidatprogram. Efter det kan man specialisera sig inom ramen för ett masterprogram, som är två-årigt. Det läser man efter att man avlagd kandidatexamen (i regel tre års utbildning).

                         - Om man vill bli rättsantropolog, finns det möjlighet att bli antagen till utbildningen även om man inte har läst en antropologi- eller forensikkurs utan istället ett arkeologiprogram och sedan osteologikurser?
  Vi har haft studenter som har studerat vår grundkurs (Osteoarkeologi I, 30 hp, inom ramen för kandidatprogrammet i arkeologi) och som efter sin kandidatexamen i arkeologi sökt sig vidare utomlands och blivit antagna till utbildningar inom det forensiska området. Det har även studenter gjort som studerat på Gotland och i Lund. Utbildningarna i Sverige ger ett bra underlag för att studera vidare utomlands.

                    - Vad finns det för möjlighet till jobb som rättsantropolog i Sverige?
  Vår utbildning räcker inte i Sverige till att formellt kunna bli anställd som rättsantropolog. Då måste man gå igenom läkarutbildningen och där specialisera sig. Ett alternativ är att söka en utbildning utomlands. En fördel med detta är att man kan söka arbete i många olika länder - med olika arbetsuppgifter. Många kurser ger en certifiering - men undersök noggrant detta innan man börjar på en kurs. I Sverige finns några rättsantropologer, ofta heltidsanställda. Jag rekommenderar att man försöker kontakta dem och fråga om hur utbildningen ser ut."

  Och ännu ett svar som förhoppningsvis blir till hjälp; var god läs nedan:


  Osteologi kan man läsa i Uppsala, Stockholm och Lund, oftast i kombination med arkeologi. Precis som med arkeologi är det svårt att få tillsvidarejobb, men chansen är större om man är både arkeolog och osteolog. Det finns några få ”anställningar” i varje storstadsregion hos de lokala arkeologofirmorna eller större länsmuseerna, men konkurrensen om dem är stor. Lättast är att få projektanställningar vi större utgrävningar eller om man går den mer akademiska vägen och ordnar finansiering av egna akademiska projekt efter att man har doktorerat.
   
  Rättsantropologi har vi ingen utbildning i i Sverige vad jag vet, men med en kombination av t.ex. osteologi, arkeologi och kriminologi, vilket går att läsa i Sverige, borde det gå att komma in på utländska utbildningar. Jobben i den sektorn är dock ännu färre än hos arkeologin. Vi har ett fåtal rättsantropologer i Norden och de poliser som sysslat med forensisk arkeologi har oftast fått göra det på sin fritid.
   
  Men inga av de här jobben är omöjliga att få, bestämmer man sig för det och pluggar ordentligt och hör sig för på olika ställen så man får kontakter där man vill jobba, är chansen stor att det blir av.

  Var god läs svar från en expert inom det aktuella kunskapsområde:

  "För att bli rättsmedicinare krävs läkarutbildningen plus fördjupningsår. Jag kan inte svara mer på en rättsmedicinsk utbildning eftersom jag inte är rättsmedicinare.

  Jag är osteolog och utbildar osteologer. Osteologi läser arkeologistudenterna på sin 3 åriga utbildning år 2 och 3 på Uppsala universitet Campus Gotland.

  Man kan också söka osteologi som fristående kurs direkt efter gymnasiet - den ges på Gotland. Övriga osteologiutbildningar i Sverige är i lund och i Uppsala men då skall man först ha läst arkeologi. För mer information hänvisar jag till >> Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala. Lycka till önskar jag dig, Greta!"

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  hejsan, vi fick nu ännu ett svar från en sakkunnig. Var god läs nedan:

  Roligt att någon är intresserad av det ämnet!
   
  Jag tror att det inte finns någon utbildning som rättsantropolog i Sverige utan det får nog byggas upp av kurser inom antropologi och juridik, samt erfarenhet vill jag tro.
   
  Som osteolog är det inte så vanligt att orientera sig mot rättsantropologin utan snarare mot arkeologin, dock kan det i något fall hända att osteologer får bistå kriminalvården i sina analyser. Osteologiska expertiser kan ibland också komma till insats utomlands när det gäller identifikation av mer moderna fall (som offren för massmorden i Bosnien t.ex.). I så fall får man nog försöka att inrikta sig tidigt i sina osteologi eller antropologi studier på mänskliga ben och moderna rättsfall.
   
  Osteologi kan studeras i Lund, Stockholm och på Gotland - enstaka mindre kurser kan även finnas på andra universitet.
  Alla tre av dessa universitet har ett lite annorlunda upplägg på studierna, dock har samtliga en arkeologisk inriktning. I Lund och Stockholm kan man kombinera kurser i arkeologi och osteologi (ofta 1-2 terminer osteologisk grundkurs = 30-60 hp) till ett kandidatexamen. I Lund finns en grundkurs som enbart behandlar mänskliga ben, i Stockholm behandlar man både människo- och djurben.
  Kurser på grundnivå brukar kunna läsas som fristående kurser också, på avancerad nivå (master) måste man nog vara antagen till ett program)-
  Masterprogram med osteoarkeologisk inrikting finns i Lund och i Stockholm - vanligtvis behandlas då både människo- och djurben.
   
  På Gotland (Campus Gotland går under Uppsala Universitet) kan man läsa påbyggnadskurser i osteologi, jag är osäkert om det numera finns ett masterprogram här.
   
  Vad gäller kurser i antropologi är min kunskap begränsat. Jag har för mig att det finns kurser i socialantropologi i Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm.
   
   
  Många hälsningar
  ___________________________________________
  PhD Candidate
  Osteoarchaeological Research Laboratory
  Department of Archaeology and Classical Studies

  Frågor och svar

  • Linnea 19 år

   Gått klart introduktionsprogrammet och inte fått behörighet?

   Hej, Gick i våras ut introduktionsprogrammet med mål på att börja gymnasiet men fick inte betyg i matte. Nu när jag fyller 20 nästa år är denna termin min sista chans att gå gymnasiet. Hur ska jag gå till väga för att komma in då jag inte kan gå via den traditionella sökningen?

   Julia SYV: Hej Linnea; från hösten 2019 finns ett nytt gymnasieprogram - programinriktat val. Om du har godkända betyg från grundskola i många ämnen, bl.a i svenska men ej i matematik, så kanske du passar att komma in på det nya programmet.
  • Jacob 35 år

   Magisterprogram eller teknikinformatörs utbidlning?

   Hej! Jag var utexad 2017 från KTH som högskoleingenjör inom maskinteknik. Men efter examen jobbade bara i 6 månader som servicetekniker och nu söker jag jobb sen 8 månader. Jag har det svårt att få jobb och därför tänkte jag plugga vidare. Antigen till magisterprogram inom maskinteknik eller...

   Julia SYV: Hej Jacob;det finns inga hinder för dig att söka alla möjliga olika utbildningar samtidigt.Om det skulle vara så att du kommer in på flera utbildningar, så kanske du till... Läs hela svaret
  • Sandra 16 år

   Kommer jag komma in med mitt poäng i Natur?

   Hej, jag går första veckan i ettan i gymnasiet och jag könne rpå mig att jag inte kommer klara av detta pågrund av min socialfobi och stress. Därför vill jag gärna kunna gå distans på korr gymnasiet och har funderat på de...

   Julia SYV: Hej Sandra;det är jättetråkigt att du har socialfobi och stress, som du skriver i din fråga... Jag tänker på att det kanske finns behandlingar, t.ex samtalsterapi och/eller... Läs hela svaret
  • Abbas 20 år

   Prövningar på komvux?

   Jag har som mål att göra runt 8 stycken prövningar detta läsår. Problemet är bara att jag inte vet hur jag ska gå till väga, detta eftersom att min kommun endast har en gymnasieskola, som i sin tur endast anordnar två stycken prövningar per läsår. Jag har ringt runt mycket och det vanligaste...

   Julia SYV: Hej Abbas;det du beskriver är tyvärr ett "vanligt problem".Enligt Skolverket så får man göra prövningar i alla de olika svenska kommuner, om man inte längre är gymnasieelev. Men... Läs hela svaret
  • johanna 19 år

   Kommer utbildningen inte att starta?

   Jag tänker söka tandhygienistprogrammet hösten 2020 på Umeå universitet. Men när jag gör in och kolla om programmet på deras sida så står det högst upp i högra hörnet "2018" och längst ner under anmälning så står det att anmälningarna stängdes 2018. Betyder det att programmet inte gick att söka...

   Julia SYV: Hej Johanna,utbud av högskoleutbildningar med start hösten 2020 kommer fastställas till mitten på Mars 2019, då anmälningsperiod börjar. Det är först då man vet... Läs hela svaret
  • Sandra 20 år

   Hur gör jag om jag vill vara kvar som reserv?

   Hej! Jag kom in på mitt tredje alternativ och de två innan är jag reserv på, om jag tackar ja till dit jag kommit in, blir jag då struken från de jag sökt innan? Tänkte om de gick att vara kvar som reserv och se om man kommer in på någon av dem utbildningarna första veckan även fast man börjat...

   Julia SYV: Hej Sandra,om din fråga gäller utbildningar på högskolor/universitet i Sverige, kontakta gärna Antagning.se - tel.nr 0771-550720 tel.tid kl.9-16 på vardagar.Detta för att... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Hur blir jag rättspsykolog?

   Hej! Hur blir man rättspsykolog? Ska jag läsa den "ordinarie" psykologutbildningen först för att sedan läsa till extra kurser eller finns det en färdig utbildning att välja? Är det möjligt att först bli psykolog, arbeta som det några år för att sedan studera vidare till rättspsykolog?

   Julia SYV: Hej Hanna,Rättspsykolog är i Sverige en av de specialiseringar som psykologer kan ha. Eftersom Psykolog är i Sverige ett legitimationsyrke och strikta krav ställs på vilken utbildning som kan ge... Läs hela svaret
  • Filip 16 år

   Hoppa av språk Gymnasium teknik?

   Kan man hoppa av språk i teknikprogrammet där språk är frivilligt. T.ex. att man tröttnat osv mitt i terminen?

   Julia SYV: Hej Filip,det stämmer att det är valbara (inte obligatoriska) kurser i språk på Teknikprogrammet på gymnasiet. Dock kan det bli "problem" om du hoppar av; för det första så har inte... Läs hela svaret
  • Jennifer 20 år

   Är dataingenjör rätt för mig?

   Hej! Jag har alltid haft stort intresse för allt tekniskt. Jag har ett brinnande intresse för spel men jag vill inte satsa 100% på att bli spelutvecklare och gå en utbildning som är nischad inom spel eftersom att det är så svårt att få jobb inom spelbranschen här i Örebro. Jag har tittat runt...

   Julia SYV: Hej Jennifer,vill du läsa just på högskola/universitet eller kan du tänka dig andra former - som t.ex yrkeshögskola?Inom högskola-universitet finns det Högskoleingenjörsutbildningar... Läs hela svaret
  • Samuel 19 år

   Ansöka till våren?

   Ett år på komvux kommer inte vara tillräckligt mycket tid för mig att läsa upp de kurser för att komma in på högskolan. Min fråga är om det är möjligt att ansöka om en plats till våren

   Milla SYV: Hej Samuel,av din fråga framgår inte om du med "ansöka till våren": menar att ansöka till högskola? eller till komvux?Det finns högskole- och universitets utbildningar som börjar... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Kan nån hjälpa mig?

   Jag har nyss börjat 1an i gymnasiet och går sambeteende jag har jättesvårt för matte och ska läsa matte 1b nu i 1an. Såg att jag ska läsa matte 2b i 2an och undrar ifall det är möjligt att ta bort den. Ifall det är möjligt vad...

   Milla SYV: Hej Sara, på samhällsvetenskapsprogrammet, alla inriktningar - är matematik 1b och 2b Obligatoriska kurser; i matematik 1b måste du få Godkänt betyg (annars uppfyller du inte kraven för... Läs hela svaret
  • Raghad 18 år

   Hoppa av gymnasiet och hur går det efter det?

   Jag är 18 år gammal och jag har bestämt mig att hoppa av gymnasiet pga att jag trivs inte där. Jag försökte att ansöka till Korrespondensskola ( distans skola) men jag bara fick veta att reservantagningen pågår tills 13 september vilket betyder...

   Mikael SYV: Hej, vi avråder från att hoppa av gymnasiet om man ej har ngt. annat "färdigt" alternativ. Vi vet inte om du kommer in på Korrespondensgymnasiet eller inte. Vi hoppas du gör det,... Läs hela svaret
  • Elsa 24 år

   Räknas snittet på alla betyg?

   Hej, jag har en fullständig gymnasieexamen från hantverksprogrammet frisör 2014. Efter det har jag läst 450 poäng för att få högskolebehörighet. Min fråga är om snittbetyget blir på alla ämnen sammanlagt, eller om...

   Mikael SYV: Hej Elsa; för dig med Examensbevis - räknas alla kurser från ditt examensbevis in i ditt jämförelsetal (förutom gymnasiearbete; GA betyg räknas inte in). Sedan av de kurser som du... Läs hela svaret
  • Isa 18 år

   Studera i Norge?

   Hejsan, Jag undrar vad det krävs av mig som vill studera till sjuksköterska i Norge. Jag är norsk medborgare och målet är att flytta dit, men jag har en släckning som gick sin barnmorska utbildning i Sverige men bosatt i Norge och norsk medborgare. Tänker att det inte borde var helt omöjligt...

   Mikael SYV: Hej Isa, om högre studier i Norge var god se https://www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/lander-a-o/norge/ Vi på Fråga SYV har ingen expert på studier i Norge. Så, vi kan egentligen endast tipsa... Läs hela svaret
  • Martin 19 år

   Läsa andra kurser på Komvux?

   Hej! Jag tog studenten i år och gick det naturvetenskapliga programmet med inriktning mot samhälle. Under denna period upptäckte jag att naturvetenskap inte var ett program för mig och de utbildningar jag är intresserad av att söka till på universitet/högskola är mest samhällsinriktade. Ingen...

   Mikael SYV: Hejsan,om du har mycket högt resultat på högskoleprovet, då kan jag förstå att du "bara" behöver få ut högskoleförberedande examensbevis men annars så ska man göra... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga