Greta 20 år
  Hej! Jag är lite intresserad av att bli rättsantropolog eller osteolog, och undrar lite över vägen dit.
  - Hur blir man osteolog? Går man en utbilding i arkeologi och sen några kortare i osteologi?
  - Om man vill bli rättsantropolog (vilket det bara verkar finnas utbildningar för utomlands), finns det möjlighet att bli antagen till utbildningen även om man inte har läst en antropologi- eller forensikkurs utan istället ett arkeologiprogram och sedan osteologikurser?
  - Vad finns det för möjlighet till jobb som rättsantropolog i Sverige? Är det ofta deltidsanställningar eller tror ni det kan gå att få en heltidsanställning?

  Tack på förhand!
  • Anna Osteolog blir man genom att läsa arkeologi först i två till tre terminer. I Stockholm, där jag är verksam, väljer man sedan osteologi som inrikting på kandidat eller masternivå. Det rör sig om en utbildning på 4 år vanligtvis. Arbetsmarknaden för osteologer är svår men inte omöjlig. Möjliga arbetsgivare är uppdragsarkeologiska firmor och institutioner eller museer.
  • Gäst Jag vill påtala att den akademiska världen är oerhört svår att få fasta tillsvidareanställningar inom, och att det är mycket hög konkurens. Med detta sagt, menar jag dock inte att det inte går att få ett arbete. Om man är väldigt intresserad ska man studera osteologi efter gymnasiet, men vara medveten om att avslutade studier inte är lika med ett jobb, utan att det snarare handlar om att verkligen visa vad man går för i uppsatser, fältarbeten & liknande.

  4 Svar

  Saga Stockholm SYV

  Hej Greta,

  Hej
   
  Osteolog kan man till exempel bli vid Stockholms universitet. Bifogar en länk
   
  http://www.archaeology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/osteoarkeologi/osteoarkeologi-1.323711
   
  Utbildningen finns även i Lund och Uppsala vad jag vet. Som osteolog brukar man vara ganska attraktiv på arbetsmarknaden, särskilt om man kombinerar med allmän arkeologi. Sen är ju alla såna här jobb konjunkturkänsliga...
   
  Med vänlig hälsning

  S.
   

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej!
   
  För att bli osteolog börjar man med att läsa tre terminer arkeologi (Arkeologi I, II och Kandidatkurs) och därefter går man över och läser Osteologi . Det bästa är att anmäla sig till ett treårigt Kandidatprogram inom arkeologi och sedan ta examen med inriktning Osteologi. Inom programmet kan man också välja kurser i laborativ arkeologi och annat man tycker är nyttigt. Om man sedan vill kan man läsa vidare i 2 år och få en Masterexamen i Osteologi. Se länk till schema över studiegången på vårt Kandidatprogram
  http://www.archaeology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/termins%C3%B6versikt-kandidatprogram-1.332192
   
  Rättsantropolog tror jag inte det finns några direkta utbildningar till i Sverige. En del osteologer gör uppdrag åt polis och rättsväsende, men vill man arbeta med nyare kroppar  tror jag det är medicin man ska läsa och specialisera sig i patologi. Den enda kurs jag känner som är någonstans i närheten av rättsantropologi är den här i Örebro http://lily.oru.se/studieinformation/VisaTillfalle?termin=20181&anmalningskod=58098
   
  När det gäller arbetsmarknad är den ganska skakig för osteologer. Man kan få jobb på museum, eller som forskare inom universitetsvärlden. Eftersom alla osteologer börjat med att läsa arkeologi är det väldigt många som jobbar med arkeologiska utgrävningar. Jag kan tänka mig att det finns möjligheter att fortbilda sig och så småningom hamna hos rättsmedicinalverket eller så, men det känner jag inte till så det kanske är bäst att fråga någon där.
   
  Hoppas att detta klargjorde något!
   
  Vänliga hälsningar
  Studievägledare
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  Stockholms universitet

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Greta, ja fick nu svar från en sakkunnig. Var god läs svaret nedan:

  Hej, osteologi är en av de huvudämnen vid Uppsala Universitets Institut för arkeologi och antik historia. Information om kursutbud, struktur av kursen, nivåer, intagning, osv. kan hittas på instituts hemsida och särskilt delen om osteologi:

  http://www.arkeologi.uu.se/Utbildning/osteologi/

  Prefessorn i ämnet heter Sabine Sten, och hon är världsberömd som en expert. Osteologi är dock lite speciellt eftersom avdelningen för det ligger i Visby i Uppsala Universitets Campus Gotland. Det vill säga, om man vill studera osteologi, måste man flytta till Visby; där ligger laboratorier, osteologisk material samt all undervisning i ämnet äger rum där.

  Jag hoppas att det här hjälper.

  Med vänlig hälsning
  Senior Lecturer
  Department of Archaeology and Ancient History
  University of Uppsala

  Hej igen, nedan finner du svar från ännu en sakkunnig:

  "Kul att Greta är intresserad av vårt ämne.

  Osteologiämnet har idag många förgreningar & man använder kunskap om skelett inom flera ämnesområden. Det är svårt att få jobb som"osteolog" - det finns egentligen inte idag.

  Kunskap om skelett och ben (benlära) kan man skaffa sig inom biologiområdet (främst zoologi) eller inom Paleontologi. Som paleontolog blir man expert på skelett medan man inom biologin idag inte lägger lika stor vikt vid kunskapen om ben som tidigare. Man fokuserar på mycket annat.

  Inom medicin och veterinärutbildningen läser man mera. Här behövs skelettkunskap för ganska mycket.

  Rättsmedicin/rättsantropologi är länkade till medicin. Utomlands finns mera specifika utbildningar till rättsantropolog än i Sverige. Och så finns vårt ämnesområde - osteoarkeologi, eller motsvarande.

                                  - Hur blir man osteolog?
  Vårt ämne - osteoarkeologi ligger idag inom arkeologiämnet. Man kan läsa ämnet i Lund och på Gotland (egentligen Uppsala universitet). Då blir man en arkeolog (man måste läsa arkeologi innan man kan bli antagen) men med en specialistkunskap inom osteologiämnet.

  I vissa fall har vi även antagit läkare och tandläkare. Studenterna hos oss lär sig mycket om människans och olika däggdjurs osteologi - man lär sig känna igen ben från olika arter och även olika metoder för köns- och åldersbedömning.

  Vi utbildar studenter i både människans och djurens osteologi - på många andra ställen utomlands läser man antingen om människan eller om djuren. Det ser lite olika ut i olika länder och vid olika universitet.

  Vi använder vår kunskap om skelett för att studera arkeologiska frågor och gäller det människans livsförhållanden - eller förhållandet mellan människan och djuren. 

  Hos oss läser man tre terminer arkeologi (kan innehålla antikens kultur också) och den fjärde terminen ger vi en grundkurs på en termin inom vårt kandidatprogram. Efter det kan man specialisera sig inom ramen för ett masterprogram, som är två-årigt. Det läser man efter att man avlagd kandidatexamen (i regel tre års utbildning).

                         - Om man vill bli rättsantropolog, finns det möjlighet att bli antagen till utbildningen även om man inte har läst en antropologi- eller forensikkurs utan istället ett arkeologiprogram och sedan osteologikurser?
  Vi har haft studenter som har studerat vår grundkurs (Osteoarkeologi I, 30 hp, inom ramen för kandidatprogrammet i arkeologi) och som efter sin kandidatexamen i arkeologi sökt sig vidare utomlands och blivit antagna till utbildningar inom det forensiska området. Det har även studenter gjort som studerat på Gotland och i Lund. Utbildningarna i Sverige ger ett bra underlag för att studera vidare utomlands.

                    - Vad finns det för möjlighet till jobb som rättsantropolog i Sverige?
  Vår utbildning räcker inte i Sverige till att formellt kunna bli anställd som rättsantropolog. Då måste man gå igenom läkarutbildningen och där specialisera sig. Ett alternativ är att söka en utbildning utomlands. En fördel med detta är att man kan söka arbete i många olika länder - med olika arbetsuppgifter. Många kurser ger en certifiering - men undersök noggrant detta innan man börjar på en kurs. I Sverige finns några rättsantropologer, ofta heltidsanställda. Jag rekommenderar att man försöker kontakta dem och fråga om hur utbildningen ser ut."

  Och ännu ett svar som förhoppningsvis blir till hjälp; var god läs nedan:


  Osteologi kan man läsa i Uppsala, Stockholm och Lund, oftast i kombination med arkeologi. Precis som med arkeologi är det svårt att få tillsvidarejobb, men chansen är större om man är både arkeolog och osteolog. Det finns några få ”anställningar” i varje storstadsregion hos de lokala arkeologofirmorna eller större länsmuseerna, men konkurrensen om dem är stor. Lättast är att få projektanställningar vi större utgrävningar eller om man går den mer akademiska vägen och ordnar finansiering av egna akademiska projekt efter att man har doktorerat.
   
  Rättsantropologi har vi ingen utbildning i i Sverige vad jag vet, men med en kombination av t.ex. osteologi, arkeologi och kriminologi, vilket går att läsa i Sverige, borde det gå att komma in på utländska utbildningar. Jobben i den sektorn är dock ännu färre än hos arkeologin. Vi har ett fåtal rättsantropologer i Norden och de poliser som sysslat med forensisk arkeologi har oftast fått göra det på sin fritid.
   
  Men inga av de här jobben är omöjliga att få, bestämmer man sig för det och pluggar ordentligt och hör sig för på olika ställen så man får kontakter där man vill jobba, är chansen stor att det blir av.

  Var god läs svar från en expert inom det aktuella kunskapsområde:

  "För att bli rättsmedicinare krävs läkarutbildningen plus fördjupningsår. Jag kan inte svara mer på en rättsmedicinsk utbildning eftersom jag inte är rättsmedicinare.

  Jag är osteolog och utbildar osteologer. Osteologi läser arkeologistudenterna på sin 3 åriga utbildning år 2 och 3 på Uppsala universitet Campus Gotland.

  Man kan också söka osteologi som fristående kurs direkt efter gymnasiet - den ges på Gotland. Övriga osteologiutbildningar i Sverige är i lund och i Uppsala men då skall man först ha läst arkeologi. För mer information hänvisar jag till >> Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala. Lycka till önskar jag dig, Greta!"

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  hejsan, vi fick nu ännu ett svar från en sakkunnig. Var god läs nedan:

  Roligt att någon är intresserad av det ämnet!
   
  Jag tror att det inte finns någon utbildning som rättsantropolog i Sverige utan det får nog byggas upp av kurser inom antropologi och juridik, samt erfarenhet vill jag tro.
   
  Som osteolog är det inte så vanligt att orientera sig mot rättsantropologin utan snarare mot arkeologin, dock kan det i något fall hända att osteologer får bistå kriminalvården i sina analyser. Osteologiska expertiser kan ibland också komma till insats utomlands när det gäller identifikation av mer moderna fall (som offren för massmorden i Bosnien t.ex.). I så fall får man nog försöka att inrikta sig tidigt i sina osteologi eller antropologi studier på mänskliga ben och moderna rättsfall.
   
  Osteologi kan studeras i Lund, Stockholm och på Gotland - enstaka mindre kurser kan även finnas på andra universitet.
  Alla tre av dessa universitet har ett lite annorlunda upplägg på studierna, dock har samtliga en arkeologisk inriktning. I Lund och Stockholm kan man kombinera kurser i arkeologi och osteologi (ofta 1-2 terminer osteologisk grundkurs = 30-60 hp) till ett kandidatexamen. I Lund finns en grundkurs som enbart behandlar mänskliga ben, i Stockholm behandlar man både människo- och djurben.
  Kurser på grundnivå brukar kunna läsas som fristående kurser också, på avancerad nivå (master) måste man nog vara antagen till ett program)-
  Masterprogram med osteoarkeologisk inrikting finns i Lund och i Stockholm - vanligtvis behandlas då både människo- och djurben.
   
  På Gotland (Campus Gotland går under Uppsala Universitet) kan man läsa påbyggnadskurser i osteologi, jag är osäkert om det numera finns ett masterprogram här.
   
  Vad gäller kurser i antropologi är min kunskap begränsat. Jag har för mig att det finns kurser i socialantropologi i Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm.
   
   
  Många hälsningar
  ___________________________________________
  PhD Candidate
  Osteoarchaeological Research Laboratory
  Department of Archaeology and Classical Studies

  Frågor och svar

  • Ali 20 år

   Kan man plugga upp ämnet teknik 1?

   Undrar om man kan göra det i komvux?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Tony 38 år

   Använda folkhögskolas behörighet för att söka till högskolan?

   Hej, jag vill ha mer matematik för att kunna söka utbildning på högskolan. Detta är svaret jag fick från rektorn på fhsk: "Du vet också att våra distanskurser är till för dem som har läst på folkhögskola tidigare? Om du inte har gjort det, så kommer du inte kunna använda en behörighet att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • David 24 år

   Kommer CSN att neka yh när jag har för lite hp?

   Hej! Jag har en fråga. Jag har nu under ett år studerat en injengörsutbildning på universitet. Jag tror tyvärr inte att jag kommer att få in de 37.5 poäng som behövs för att fortsätta trotts att jag varit där precis varenda dag. Detta pga att jag tycker att vissa moment har varit svåra...

   Anna SYV: Hej David,mycket tråkigt att läsa om din systers sjukdom. Du måste kontakta CSN och förklara de särskilda omständigheterna kring dina studier... tycker jag. Det är i alla... Läs hela svaret
  • Salam 21 år

   Utökad kurs eng7?

   Hej! Jag går andra året på teknikprogrammet. Jag valde in engelska 7 som utökad kurs till nästa kurs för att få meritpoäng. Min fråga är om jag får betyget F på det kommer det dra ner det totala meritvärdet?

   Anna SYV: Nej, det kommer det inte att göra. I så fall blir det som om du inte läste eng7, alls.
  • Daniela 33 år

   Vilka yrkeshögskoleutbildningar är kvalitetssäkrade av Almega?

   Hej som rubriken lyder, så undrar jag - Vilka yh-utbildningar som är kvalitetssäkrade av Almega? Tacksam om ni kan svara med en fullständig lista. tusen tack D.

   Anna SYV: Hej Daniela; Almega auktoriserar (ger "kvalitetsstämpel") till företag, bl.a till utbildningsföretag och inte till enskilda utbildningar. På utbildningsforetagen.se kan... Läs hela svaret
  • Evelina 17 år

   Fordon och transportprogrammet med inriktning transport?

   Hej, jag vill gå fordon och transportprogrammet med inriktning transport någonstans i Göteborg eller i närheten av Göteborg. Jag undrar vilka skolor som har den inriktningen och ifall B och C körkort ingår i själva gymnasieutbildningen?

   Anna SYV: Hej Evelina; i Västra Götalands län verkar det som att det är 12 gymnasieskolor som erbjuder FT/transport >>av dem i Göteborg - endast Motorbranchens tekniska gymnasium >>
  • Daniel 21 år

   Kan tekniskt basår ger behörighet till andra program?

   Hej! Jag saknar behörighet för Ma 3 och funderar på att läsa tekniskt basår på KTH i 1 år men inte söka till något ingejörsprogram, utan antingen söka till något ekonomi program som kräver ma 3 som behörighet, om jag läser tekniskt basår så läser jag både ma 3 o ma 4 , ger det mig både...

   Anna SYV: Hej Daniel, studier på högskolenivå ger inte Meritpoäng; och detsamma gäller studier på folkhögskolorna... Så, om du vill ha meritpoäng för... Läs hela svaret
  • Tina Nicolina år

   Bioteknik 5 mån utbildning räcker det ?

   Hej. Jag ska börja en 5 mån bioteknik utbildning på NTI skolan i Stockholm nu i höst. , leder de till jobb eller måste man vidare utbilda sig för ha en chans att kunna få jobb ?

   Anna SYV: Hej Tina Nicolina, du får gärna skcika snabblänk till info om just den utbildningen; då kan jag se vad det är för utbildning och kan kanske säga någonting om chanserna att... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 32 år

   En deltagare som ska flytta till Göteborg?

   Hej jag har i ett projekt en deltagare som har ganska hög utbildning inom miljö/ekologi och det både från ett svenskt universitet och från sitt hemland också; hen har dock svårt att få jobb (över 55 år och kan inte så där jättebra svenska). Hen ska nu också flytta till Göteborg för att...

   Anna SYV: Hej, på pendlingsavstånd från Göteborg finns i första hand följande kommuner:MölndalKungälvPartilleLerumKungsbackaÖckerö********Lite längre bort är det... Läs hela svaret
  • Sebastian år

   Filosofie Kandidat i enskilda kurser?

   Hej! Det är så att jag studerat 103,5 godkända HP totalt nu på olika Universitet i Sverige, varav 50hp av dessa är inom företagsekonomi. Jag undrar då om det stämmer för att exempelvis ta ut en filosofie kandidat i företagsekonomi att jag behöver studera ca 80hp till varav 40hp är inom...

   Peter SYV: Hej Sebastian, kandidatexamina är det i mångt varje lärosäte som själv bestämmer om - vilka kurser som man kan ta in. du måste därför göra planering med... Läs hela svaret
  • Roj 29 år

   Vad behöver jag göra för att klara av på introkursjuridik i lund?

   Jag vill studera juridik och undrar hur jag kan gå till väga, jag har ett slutbetyg men saknar historia vilket jag måste ha om jag förstått rätt sen har jag väl inte dom bästa betygen iaf måste nog göra högskoleprovet om jag ej tar lundvägen då. så jag undrar hur jag kan gå till väga för att att...

   Peter SYV: Hej Roj,läs Historia 1b vilket du kan göra på komvux i den kommunen där du är folkbokförd - för att bli behörig till juristprogrammet;gör... Läs hela svaret
  • Sabina 26 år

   Privatskole utbildning, bra eller dåligt?

   Hej, jag skulle vilja passa på att läsa någon utbildning under min föräldraledighet och har insett att inget upplägg som "riktig högskola" erbjuder skulle funka rent praktiskt för mig. Har därför hittat utbildningar via privata skolor som erbjuder distansutbildningar där jag kan styra över...

   Peter SYV: Hej Sabina, jättesvårt att ge svar på din fråga, detta för att varje arbetsgivare kan ha en egen åsikt i den frågan, och det är den åsikten som i så fall... Läs hela svaret
  • Lovisa 17 år

   Vilken merit behöver man för handelshögskolan Stockholm?

   Vilken merit behöver man för att komma in på handelshögskolan Stockholm? Om man inte har merit kan man komma in på andra sätt förutom högskoleprovet? Dvs något test man kan göra?

   Peter SYV: Hej Lovisaom du undrar om det här skolan - hhs.se - så är det en privat högskola som har lite egna regler. För det första, så är det "speciella"... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga